Thêm hoặc loại bỏ trường trong PivotTable

Sau khi tạo một PivotTable và bắt đầu phân tích dữ liệu, bạn có thể còn muốn thêm dữ liệu vào. Bạn cũng có thể muốn giảm bớt sự lộn xộn bằng cách loại bỏ những dữ liệu mà bạn không muốn phân tích.

  1. Bấm vào bất kỳ đâu trong PivotTable để hiện Danh sách Trường.

Nếu bạn không thấy Danh sách Trường, hãy bấm Phân tích> Danh sách Trường (bên dưới Công cụ PivotTable trên ruy-băng).

Nút Danh sách Trường trên tab Phân tích

  1. Ở phần trường trong Danh sách Trường, hãy chọn các hộp cho những trường bạn muốn thêm vào và bỏ chọn các hộp cho những trường bạn muốn loại bỏ.

Danh sách Trường hiển thị một phần trường và một phần vùng

Thông thường, các trường không phải là số sẽ được thêm vào vùng Hàng trong phần vùng, còn các trường số sẽ được thêm vào vùng Giá trị, còn trật tự thời gian và ngày Xử lý Phân tích Trực tuyến (OLAP) sẽ được thêm vào vùng Cột.

  1. Để thêm một trường vào một vùng xác định, hãy bấm chuột phải vào trường đó, rồi chọn Thêm vào Bộ lọc Báo cáo, Thêm vào Nhãn Cột, Thêm vào Nhãn Hàng hoặc Thêm vào Giá trị để đặt trường này vào vùng đó của phần vùng.

  2. Để loại bỏ trực tiếp một trường khỏi phần vùng, hãy bấm vào trường đó, rồi bấm Loại bỏ Trường.

Mẹo: Nếu bạn đã kéo các trường để sắp xếp chúng vào một PivotTable, bạn vẫn có thể thực hiện thao tác đó. Để thêm nhiều trường, hãy kéo chúng từ phần trường vào một vùng trong phần vùng. Để loại bỏ nhiều trường, hãy kéo chúng từ phần trường ra khỏi Danh sách Trường.

Tìm hiểu thêm về PivotTable

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×