Thêm hoặc loại bỏ Phần Web

Để tùy chỉnh Trang Phần Web của mình, bạn có thể thêm các Phần Web vào trang bằng cách sử dụng hộp thoại Thêm Phần Web hoặc bộ sưu tập Phần Web trong ngăn công cụ.

Bạn muốn làm gì?

Thêm Phần Web bằng cách sử dụng hộp thoại Thêm Phần Web

Thêm Phần Web bằng cách sử dụng ngăn công cụ

Loại bỏ hoặc xóa bỏ Phần Web

Thêm Phần Web bằng cách sử dụng hộp thoại Thêm Phần Web

Cách nhanh nhất để thêm Phần Web vào Trang Phần Web là sử dụng hộp thoại Thêm Phần Web. Bạn có thể dùng hộp thoại này để nhanh chóng thêm danh sách, thư viện và các Phần Web khác vào Trang Phần Web của bạn. Nếu bạn là người quản trị site, bạn có thể thêm các Phần Web mới vào danh sách xuất hiện trong hộp thoại Thêm Phần Web và bạn có thể tạo các nhóm tùy chỉnh trong đó bạn có thể hiển thị một số Phần Web cùng nhau trong danh sách.

 1. Trên menu Hành động Site Ảnh nút , bấm Sửa Trang.

 2. Trong vùng Phần Web nơi bạn muốn thêm Phần Web, hãy bấm Thêm Phần Web.

 3. Trong hộp thoại Thêm Phần Web, chọn hộp kiểm cho Phần Web mà bạn muốn thêm vào trang.

  Các loại Phần Web

  Windows SharePoint Services cung cấp một số Phần Web sẵn dùng với site của bạn. Bạn có thể sử dụng các Phần Web tích hợp sẵn này, tùy chỉnh cho phù hợp với nhu cầu của bạn hoặc tạo các Phần Web mới và tải chúng lên để sử dụng trong toàn bộ site của bạn.

  Phần Web Mặc định

  Các Phần Web được bao gồm theo mặc định trong bất kỳ site nào và có thể được tùy chỉnh cho phù hợp với nhu cầu nhu cầu của nhóm bạn. Nhiều phần trong số các Phần Web này cũng có thể được kết nối với nhau để tạo một loạt các giải pháp độc đáo:

  • Phần Web Trình soạn Nội dung     Bạn có thể sử dụng Phần Web Trình soạn Nội dung để thêm văn bản có định dạng, bảng, siêu kết nối và hình ảnh vào Trang Phần Web.

  • Phần Web Biểu mẫu     Bạn có thể dùng Phần Web Biểu mẫu để kết nối và lọc cột dữ liệu trong một Phần Web khác. Cả hai Phần Web phải chạy trên cùng một máy chủ.

  • Phần Web Hình ảnh     Bạn có thể dùng Phần Web Hình ảnh để thêm ảnh hoặc đồ họa vào một Trang Phần Web. Để phối hợp hình ảnh với các Phần Web khác trên trang dễ dàng hơn, bạn có thể kiểm soát căn dọc, căn ngang và màu nền của hình ảnh bên trong Phần Web Hình ảnh bằng cách chỉnh sửa thuộc tính tùy chỉnh của nó trong dạng xem chia sẻ.

  • Phần Web Dạng xem Danh sách    Bạn có thể dùng Phần Web Dạng xem Danh sách để hiển thị và sửa dữ liệu danh sách hoặc thư viện trong site của bạn và kết nối với các Phần Web khác, bao gồm các Phần Web Dạng xem Danh sách khác. Danh sách là thông tin mà bạn chia sẻ với các thành viên nhóm và thường hiển thị theo định dạng dạng bảng. Dạng xem danh sách hiển thị thông tin này theo nhiều cách khác nhau cho các mục đích khác nhau, ví dụ như lọc, sắp xếp hay chọn các cột cụ thể.

   Lưu ý: Không có Phần Wen nào gọi là Dạng xem Danh sách. Khi bạn tạo một danh sách trên site của bạn, một Phần Web Dạng xem Danh sách được tự động tạo có cùng tên với danh sách. Ví dụ, nếu bạn tạo một danh sách gọi là Thuyền, một Phần Web có tên Thuyền sẽ sẵn dùng trong bộ sưu tập Tên Site. Phần Web sẽ tự động hiển thị dữ liệu được lưu trong danh sách mà bạn đã tạo.

  • Phần Web Trình xem Trang     Bạn có thể dùng Phần Web Trình xem Trang để hiển thị một trang Web, tệp hoặc thư mục trên Trang Phần Web. Bạn nhập một siêu kết nối, đường dẫn tệp hoặc tên thư mục để nối kết đến nội dung.

  • Phần Web Người dùng Site     Bạn có thể dùng Phần Web Người dùng Site để hiển thị một danh sách người dùng và nhóm có quyền sử dụng một site. Phần Web Người dùng Site tự động xuất hiện trên trang chủ của site Không gian Tài liệu. Bạn cũng có thể thêm Phần Web Người dùng Site vào bất kỳ Trang Phần Web nào.

   Lưu ý: Trong site đang chạy trên Microsoft Windows SharePoint Services 2.0 và cũ hơn, Phần Web Người dùng Site được gọi là Phần Web Thành viên.

  • Phần Web XML     Bạn có thể dùng Phần Web XML để hiển thị Extensible Markup Language (XML) và áp dụng Chuyển đổi Ngôn ngữ Biểu phong cách Mở rộng (XSLT) cho XML trước khi nội dung được hiển thị. Ví dụ, bạn có thể có một tệp XML chứa danh sách thuyền, giá cả, và nối kết đến hình ảnh thuyền. Bạn có thể sử dụng XSLT để chuyển đổi dữ liệu để hiển thị danh sách thuyền và giá cả và làm cho tên thuyền trở thành một siêu kết nối để hiển thị ảnh trong cửa sổ riêng.

   Phần Web Dạng xem Danh sách cấu hình sẵn

   Các Phần Web sau đây được tích hợp vào mẫu site nhóm Windows SharePoint Services, được cấu hình tự động và sẵn sàng để sử dụng trên Trang Phần Web khi bạn tạo một site nhóm mới. Kết hợp khác nhau của các Phần Web này được bao gồm khi bạn tạo site nhóm hoặc site không gian làm việc, tùy thuộc vào mẫu site nào mà bạn chọn.

   Lưu ý: Các Phần Web này bắt nguồn từ Phần Web Dạng xem Danh sách và sử dụng mẫu Phần Web được cấu hình sẵn để tạo bố trí và thiết kế độc đáo của chúng. Để thêm dữ liệu vào những danh sách này, trên Khởi động Nhanh, hãy bấm vào Xem Tất cả Nội dung Site, rồi bấm vào Danh sách. Trên trang Tất cả Nội dung Site, hãy bấm vào tên của danh sách bạn muốn thêm dữ liệu.

  • Thông báo     Sử dụng Phần Web Thông báo để đăng tin tức, trạng thái và mẩu thông tin ngắn mà bạn muốn chia sẻ với các thành viên nhóm.

  • Lịch     Sử dụng Phần Web Lịch để hiển thị sự kiện sắp tới hoặc lịch biểu nhóm.

  • Nối kết     Sử dụng Phần Web Nối kết để đăng các siêu kết nối đến các trang Web mà nhóm của bạn quan tâm.

  • Tài liệu Chia sẻ     Sử dụng Phần Web Tài liệu Chia sẻ để chia sẻ tệp từ thư viện tài liệu mặc định với người dùng site.

  • Nhiệm vụ     Sử dụng Phần Web Nhiệm vụ để gán nhiệm vụ cho một thành viên nhóm của bạn, xác định ngày đến hạn và cho biết trạng thái cũng như tiến độ của nhiệm vụ.

  • Thảo luận Nhóm     Sử dụng Phần Web Thảo luận Nhóm để cung cấp diễn đàn trao đổi về các chủ đề mà nhóm của bạn quan tâm.

   Phần Web Tùy chỉnh

   Bằng cách sử dụng một môi trường lập trình tương thích với Windows SharePoint Services, chẳng hạn như Microsoft Visual Studio, nhà phát triển có thể khai thác bộ tính năng đầy đủ của Microsoft ASP.NET để tạo Phần Web tùy chỉnh. Trang Phần Web là một tệp ASP.NET. (.aspx) và các Phần Web bắt nguồn từ các Điều khiển Biểu mẫu Web. Để tiếp tục nâng cao Trang Phần Web, nhà phát triển có thể tạo các Phần Web của riêng họ để cung cấp tính năng mới. Nhà phát triển cũng có thể thêm thuộc tính tùy chỉnh vào các Phần Web, thêm bộ dựng tùy chỉnh trong ngăn công cụ cho giao diện người dùng chuyên dụng và kết nối với các Phần Web khác bằng cách sử dụng kết nối Phần Web. Để biết thêm thông tin về cách tạo và triển khai Phần Web, hãy xem SDK Windows SharePoint Services 3.0, sẵn có tại Chào mừng bạn đến với SDK Windows SharePoint Services 3.0.

   Bạn cũng có thể sử dụng Phần Web mà những người hoặc công ty khác đã tạo. Bạn phải có quyền thích hợp để thêm một Phần Web bên thứ ba vào Trang Phần Web hoặc site của bạn. Một số Phần Web có thể cần được triển khai trực tiếp đến máy chủ. Nếu bạn không thể thêm một Phần Web bên thứ ba vào Trang Phần Web hoặc site của bạn, hãy liên hệ với người quản trị của bạn để được hỗ trợ.

  Bạn có thể thêm nhiều kiểu Phần Web bằng cách chọn các hộp kiểm khác cho các Phần Web mà bạn muốn thêm.

 4. Bấm Thêm để thêm Phần Web vào trang.

Đầu Trang

Thêm Phần Web bằng cách sử dụng ngăn công cụ

Nếu bạn muốn kiểm soát chặt chẽ những Phần Web nào sẽ được thêm vào vùng Phần Web trên trang của bạn, hãy dùng ngăn công cụ này. Bạn có thể sử dụng ngăn công cụ để chọn các Phần Web từ các bộ sưu tập Phần Web khác nhau. Bạn cũng có thể dùng ngăn công cụ để tìm kiếm các Phần Web và để nhập các Phần Web mới.

 1. Trên menu Hành động Site Ảnh nút , bấm Sửa Trang.

 2. Trong vùng Phần Web nơi bạn muốn thêm Phần Web, hãy bấm Thêm Phần Web.

 3. Bấm Bộ sưu tập Phần Web Nâng cao và các tùy chọn để hiển thị ngăn công cụ.

 4. Trong ngăn công cụ, thực hiện một trong các hành động sau:

  • Duyệt tìm một Phần Web    Ở phía trên cùng của ngăn công cụ, bấm vào mũi tên rồi bấm Duyệt. Bấm vào tên bộ sưu tập để xem danh sách các Phần Web sẵn có cho bộ sưu tập đó. Bấm Tiếp để xem thêm các Phần Web khác trong bộ sưu tập.

   Mẹo: Bấm Bộ lọc để hiển thị một tập hợp con các Phần Web trong Danh sách Phần Web. Bạn có thể lọc danh sách để hiển thị Tất cả Các mục, Phần Web, Danh sách, hoặc Thư viện.

  • Tìm kiếm Phần Web    Ở phía trên cùng của ngăn công cụ, hãy bấm vào mũi tên, rồi bấm Tìm kiếm.

  • Nhập Phần Web    Ở phía trên cùng của ngăn công cụ, hãy bấm vào mũi tên, rồi bấm Nhập.

 5. Bấm vào tên của Phần Web mà bạn muốn thêm vào.

 6. Chọn vùng Phần Web nơi bạn muốn thêm Phần Web vào, rồi bấm Thêm.

  Mẹo: Bạn cũng có thể kéo Phần Web đến vị trí bạn muốn trên Trang Phần Web.

  Lưu ý: 

  • Bộ sưu tập Phần Web Đã đóng chứa các Phần Web đã đóng cho Trang Phần Web hiện hoạt. Bộ sưu tập Tên Site chứa các Phần Web cho site hiện hoạt. Bộ sưu tập Máy chủ chứa các Phần Web đã được triển khai trên máy chủ của bạn, và Bộ sưu tập Trực tuyến chứa các Phần Web nằm trong một thư viện trực tuyến.

  • Nếu bạn không tìm thấy Phần Web mong muốn, người quản trị site có thể đã loại bỏ Phần Web đó hoặc thay đổi tiêu đề của nó. Để xác định vị trí Phần Web, hãy liên hệ với người quản trị site hoặc người quản trị của site cấp cao nhất.

Đầu Trang

Loại bỏ hoặc xóa bỏ Phần Web

 1. Trên menu Hành động Site Ảnh nút , bấm Sửa Trang.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để loại bỏ Phần Web khỏi trang nhưng vẫn giữ nó sẵn có để sử dụng sau này, hãy bấm vào menu Phần Web Menu Phần Web ,rồi bấm Đóng. Bạn cũng có thể bấm nút Đóng Nút Đóng . Một bản sao của Phần Web sẽ vẫn nằm lại trong bộ sưu tập Phần Web Đã đóng và có thể được thêm lại vào trang sau này. Mọi tùy chỉnh mà bạn đã thực hiện đối với Phần Web đó đều được lưu lại.

  • Để xóa bỏ vĩnh viễn Phần Web khỏi trang đó, hãy bấm vào menu Phần Web Menu Phần Web , bấm Xóa bỏ, rồi bấm OK. Phần Web sẽ bị xóa khỏi Trang Phần Web và có thể được thêm vào lại sau . Mọi tùy chỉnh bạn đã thực hiện đối với Phần Web đó sẽ không được lưu. Bạn có thể thêm một phiên bản mới của Phần Web vào trang của bạn sau này.

Đầu Trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×