Thêm hiệu ứng hoạt hình vào bản trình bày PowerPoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể dùng PowerPoint trên Windows phone hoặc máy tính bảng hoặc điện thoại Android hoặc máy tính bảng để phát lại hiệu ứng hoạt hình (chuyển động) được áp dụng cho văn bản, ảnh, hình dạng, đồ họa, và nhiều hơn nữa. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng PowerPoint trên iPhone hoặc iPad để thêm hoặc loại bỏ hiệu ứng hoạt hình trong bản trình bày của bạn.

Trong PowerPoint, hiệu ứng hoạt hình sẽ không giống như chuyển tiếp. Hiệu ứng hoạt hình được gán cho một cấu phần bên trong một bản chiếu đơn lẻ. Chuyển tiếp hiệu thay đổi trang chiếu một cách để tiếp theo. Để biết thông tin về cách thêm và loại bỏ chuyển tiếp, hãy Thêm hiệu ứng chuyển tiếp vào bản trình bày PowerPoint của bạn với thiết bị di động của bạn.

Bạn không thể thêm đường di chuyển hoặc hiệu ứng âm thanh vào hoạt hình trong PowerPoint trên thiết bị di động tại thời điểm này.

Trên điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Android

 1. Mở bản trình bày của bạn.

 2. Chạm vào trang chiếu sẽ có hiệu ứng hoạt hình.

 3. Chọn một dòng hoặc một khối văn bản, ảnh hoặc đồ họa, và sau đó gõ nhẹ vào hiệu ứng hoạt hình.

  Tab hoạt hình trong PowerPoint trên một máy tính bảng Android

  Trên điện thoại của bạn, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng sửaSửa trong PowerPoint trên điện thoại Android, gõ nhẹ vào nhà, và sau đó gõ nhẹ vào hiệu ứng hoạt hình.

 4. Chọn loại hoạt hình; Ví dụ, gõ nhẹ vào Hiệu ứng đi vào.

  Hiệu ứng đi vào cho hiệu ứng hoạt hình trong PowerPoint trên điện thoại Android

 5. Chọn hiệu ứng mà bạn muốn thêm; Ví dụ, gõ nhẹ Bay vào. Một số xuất hiện để cho biết hiệu ứng hoạt hình được trình bày.

  Các chữ số bên trái, nằm trong hộp, cho biết sự hiện diện của hoạt hình trên trang chiếu.

  Bạn có thể thêm nhiều hiệu ứng hoạt hình vào một mục; Ví dụ, bạn có thể thêm hiệu ứng hoạt hình đi vào và hiệu ứng hoạt hình thoát. Nếu bạn thêm nhiều hiệu ứng hoạt hình, số biểu thị hiệu ứng hoạt hình sẽ thay đổi để cho biết nhiều hoạt hình.

 6. (Tùy chọn) Để xác định cách bạn muốn một chuỗi các hiệu ứng hoạt hình xuất hiện (ví dụ, nếu bạn đang hiệu ứng hoạt hình danh sách dấu đầu dòng), gõ nhẹ vào số ở bên trái của mục, và sau đó gõ nhẹ vào Hiệu ứng tùy chọn thuộc tính. Tùy thuộc vào kiểu hiệu ứng hoạt hình bạn đang dùng, bạn có thể chọn hướng và trình tự của hoạt hình.

 7. Đi đến trang chiếu tiếp theo để thêm nhiều hiệu ứng hoạt hình.

Ứng dụng PowerPoint cho Android có chứa một tập con của hiệu ứng được cung cấp trong phiên bản đầy đủ sẵn dùng với gói đăng ký Office 365 . Tuy nhiên, nếu bạn đã sử dụng phiên bản đầy đủ của PowerPoint để thêm bất kỳ hiệu ứng không được cung cấp bởi phiên bản di động, bạn có thể phát chúng trở lại trên thiết bị Android của bạn.

 1. Mở bản trình bày của bạn.

 2. Đi tới trang chiếu chứa hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn loại bỏ.

 3. Chọn đường kẻ hoặc khối văn bản, ảnh hoặc đồ họa có hoạt hình.

 4. Bạn sẽ thấy một số hoặc chuỗi các số ở bên trái của mục bạn đã chọn.

  Gõ đúp số, và sau đó gõ nhẹ vào xóa.

 1. Gõ nhẹ vào biểu tượng trình chiếu để bắt đầu bản trình bày của bạn.

  Bắt đầu hiển thị

 2. Để dẫn hướng qua bản trình bày:

  • Chạm vào bên trái để đi tới trang chiếu tiếp theo (hoặc hoạt hình trang chiếu), hoặc chạm vào bên phải để đi tới trang chiếu trước đó.

  • Để phóng to hoặc thu nhỏ trang chiếu, bạn có thể chụm các ngón tay vào với nhau trên màn hình, hoặc kéo dãn chúng ra xa nhau.

  • Để thoát khỏi trình trên máy tính bảng Android của bạn, gõ nhẹ vào phía trên cùng của màn hình của bạn, rồi gõ nhẹ Kết thúc trình chiếu.

   Hiển thị kết thúc

   Trên điện thoại Android của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng kết thúc trình chiếu ở phía trên cùng của màn hình của bạn Kết thúc bản trình bày .

Trên iPad hoặc iPhone

 1. Mở bản trình bày của bạn.

 2. Chạm vào trang chiếu sẽ có hiệu ứng hoạt hình.

 3. Chọn một dòng hoặc một khối văn bản, ảnh hoặc đồ họa, và sau đó gõ nhẹ vào hiệu ứng hoạt hình.

  Tab hoạt hình

  Trên iPhone của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng sửa Biểu tượng Chỉnh sửa , gõ nhẹ vào nhà, và sau đó gõ nhẹ vào hiệu ứng hoạt hình.

 4. Chọn loại hoạt hình; Ví dụ, gõ nhẹ vào Hiệu ứng đi vào.

  Chọn hiệu ứng

 5. Chọn hiệu ứng mà bạn muốn thêm; Ví dụ, gõ nhẹ Bay vào. Một số xuất hiện để cho biết hiệu ứng hoạt hình được trình bày. Số hoạt hình

  Bạn có thể thêm nhiều hiệu ứng hoạt hình vào một mục; Ví dụ, bạn có thể thêm hiệu ứng hoạt hình đi vào và hiệu ứng hoạt hình thoát. Nếu bạn thêm nhiều hiệu ứng hoạt hình, số biểu thị hiệu ứng hoạt hình sẽ thay đổi để cho biết nhiều hoạt hình. Nhiều hoạt hình

 6. (Tùy chọn) Để xác định cách bạn muốn một chuỗi các hiệu ứng hoạt hình xuất hiện (ví dụ, nếu bạn đang hiệu ứng hoạt hình danh sách dấu đầu dòng), gõ nhẹ vào số ở bên trái của mục, và sau đó gõ nhẹ vào Tùy chọn hiệu ứng. Tùy thuộc vào kiểu hiệu ứng hoạt hình bạn đang dùng, bạn có thể chọn hướng và trình tự của hoạt hình.

  Tùy chọn hiệu ứng

 7. Đi đến trang chiếu tiếp theo để thêm nhiều hiệu ứng hoạt hình.

Ứng dụng PowerPoint cho iPad hoặc iPhone chứa một tập con của hiệu ứng được cung cấp trong phiên bản đầy đủ sẵn dùng với gói đăng ký Office 365 . Tuy nhiên, nếu bạn đã sử dụng phiên bản đầy đủ của PowerPoint để thêm bất kỳ hiệu ứng không được cung cấp bởi phiên bản di động, bạn có thể phát chúng trở lại trên iPhone hoặc iPad của bạn.

 1. Mở bản trình bày của bạn.

 2. Đi tới trang chiếu chứa hiệu ứng hoạt hình mà bạn muốn loại bỏ.

 3. Chọn đường kẻ hoặc khối văn bản, ảnh hoặc đồ họa có hoạt hình.

 4. Bạn sẽ thấy một số hoặc chuỗi các số ở bên trái của mục bạn đã chọn.

  Gõ đúp số, và sau đó gõ nhẹ vào xóa.

  Xóa hiệu ứng hoạt hình

 • Vuốt sang trái để đi đến trang chiếu tiếp theo (hoặc hiệu ứng hoạt hình của trang chiếu), hoặc chạm vào bên phải để đi đến trước đó.

 • Để đi đến một trang chiếu cụ thể, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng ở góc trên bên phải của trình chiếu của bạn Xem bản chiếu . Các trang chiếu sẽ xuất hiện trong thứ tự ở phía dưới cùng của màn hình của bạn. Vuốt sang trái để di chuyển qua các trang chiếu, rồi gõ nhẹ vào trang chiếu mà bạn muốn đi đến.

  Chọn trang chiếu

 • Để phóng to hoặc thu nhỏ trang chiếu, bạn có thể chụm các ngón tay vào với nhau trên màn hình, hoặc kéo dãn chúng ra xa nhau.

 • Để thoát khỏi trình chiếu, gõ nhẹ vào phía trên cùng của màn hình của bạn, và sau đó gõ nhẹ vào dấu x ở góc trên bên trái.

Trên điện thoại hoặc máy tính bảng chạy Windows

Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Windows, bạn không thể dùng ứng dụng PowerPoint hoạt hình để thêm hoặc loại bỏ hiệu ứng hoạt hình từ bản trình bày; Tuy nhiên, bạn có thể phát lại hoạt hình mà bạn đã thêm trước đó với các phiên bản khác của PowerPoint.

 1. Gõ nhẹ vào biểu tượng trình chiếu để bắt đầu bản trình bày của bạn.

  Bắt đầu hiển thị

 2. Để dẫn hướng qua bản trình bày:

  • Chạm vào bên trái để đi tới trang chiếu tiếp theo (hoặc hoạt hình trang chiếu), hoặc chạm vào bên phải để đi tới trang chiếu trước đó.

  • Để phóng to hoặc thu nhỏ trang chiếu, bạn có thể chụm các ngón tay vào với nhau trên màn hình, hoặc kéo dãn chúng ra xa nhau.

  • Để thoát khỏi trình chiếu, gõ nhẹ vào phía trên cùng của màn hình của bạn, rồi gõ nhẹ Kết thúc trình chiếu.

   Hiển thị kết thúc

   Trên Windows phone của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng kết thúc trình chiếu ở phía trên cùng của màn hình của bạn Kết thúc bản trình bày .

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×