Thêm hiệu ứng chuyển tiếp vào bản trình bày PowerPoint

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể dùng thiết bị di động của bạn để thêm chuyển tiếp vào bản trình bày PowerPoint. Chuyển tiếp trang chiếu là hiệu ứng hoạt hình giống như xảy ra trong dạng xem trình chiếu khi bạn di chuyển từ một trang chiếu tiếp theo trong một trên màn hình bản trình bày.

Trong PowerPoint, chuyển tiếp sẽ không giống như hoạt hình. Hiệu ứng hoạt hình được gán cho một cấu phần bên trong một bản chiếu đơn lẻ, trong khi chuyển cảnh ảnh hưởng đến toàn bộ trang chiếu và mọi thứ trên đó. Để biết thông tin về hoạt hình văn bản hoặc đối tượng trong bản trình bày của bạn, hãy xem Thêm hiệu ứng hoạt hình cho bản trình bày PowerPoint của bạn với thiết bị di động.

Ghi chú: Bạn không thể thêm hiệu ứng âm thanh hoặc đặt thời gian để chuyển tới bản chiếu tiếp theo trong PowerPoint trên thiết bị di động tại thời điểm này. Tuy nhiên, nếu bạn mở bản trình bày với các tính năng này trên thiết bị di động, bạn sẽ có thể phát lại.

Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn

 1. Mở bản trình bày của bạn.

 2. Trên máy tính bảng Android của bạn, gõ nhẹ vào tab chuyển tiếp .

  Tab chuyển tiếp

  Trên điện thoại Android của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng sửa Biểu tượng Sửa ở phía trên cùng bên phải của màn hình của bạn, gõ nhẹ vào nhà, và sau đó gõ nhẹ vào chuyển tiếp.

 3. Gõ nhẹ vào mũi tên xuống để bung rộng Hiệu ứng chuyển tiếp. Bạn sẽ thấy bộ sưu tập hiệu ứng chuyển tiếp được nhóm thành các thể loại Subtle, thú vịlinh động .

  Hiệu ứng chuyển tiếp

 4. Chọn chuyển tiếp; Ví dụ, gõ nhẹ vào biến để có một trang chiếu dần chuyển thành bản chiếu tiếp theo.

 5. Gõ nhẹ vào Tùy chọn hiệu ứng chọn hướng chuyển tiếp.

  Tùy chọn hiệu ứng

 6. (Tùy chọn) Gõ nhẹ áp dụng cho tất cả để áp dụng cùng một kiểu chuyển tiếp cho tất cả trang chiếu trong bản trình bày.

 1. Trên máy tính bảng Android của bạn, gõ nhẹ vào tab chuyển tiếp . Trên điện thoại Android của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng sửa Biểu tượng Sửa ở phía trên cùng bên phải của màn hình của bạn, gõ nhẹ vào nhà, và sau đó gõ nhẹ vào chuyển tiếp.

 2. Bung rộng hiệu ứng chuyển tiếp.

 3. Gõ nhẹ vào không có.

  Loại bỏ chuyển tiếp

Trên iPhone hoặc iPad của bạn

 1. Mở bản trình bày của bạn.

 2. Trên iPad của bạn, gõ nhẹ vào tab chuyển tiếp .

  Tab chuyển tiếp

  Trên iPhone của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng sửa Biểu tượng Sửa , gõ nhẹ vào nhà, và sau đó gõ nhẹ vào chuyển tiếp.

 3. Gõ nhẹ vào hiệu ứng chuyển tiếp. Bạn sẽ thấy bộ sưu tập hiệu ứng chuyển tiếp được nhóm thành các thể loại Subtlethú vị .

  Hiệu ứng chuyển tiếp

 4. Chọn chuyển tiếp; Ví dụ, gõ nhẹ vào biến để có một trang chiếu dần chuyển thành bản chiếu tiếp theo.

 5. Gõ nhẹ vào Tùy chọn hiệu ứng để chọn một hiệu ứng. (Các tùy chọn này sẽ khác nhau tùy thuộc vào kiểu chuyển tiếp, bạn chọn.)

  Tùy chọn hiệu ứng

 6. (Tùy chọn) Gõ nhẹ áp dụng cho tất cả để áp dụng cùng một kiểu chuyển tiếp cho tất cả trang chiếu trong bản trình bày.

 1. Trên iPad của bạn, gõ nhẹ vào tab chuyển tiếp . Trên iPhone của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng sửa Biểu tượng Sửa , gõ nhẹ vào nhà, và sau đó gõ nhẹ vào chuyển tiếp.

 2. Gõ nhẹ vào hiệu ứng chuyển tiếp.

 3. Gõ nhẹ vào không có.

  Loại bỏ chuyển tiếp

Trên máy tính bảng chạy Windows hoặc điện thoại của bạn

 1. Mở bản trình bày của bạn.

 2. Gõ nhẹ vào tab chuyển tiếp .

  Tab chuyển tiếp

  Trên Windows phone của bạn, hãy gõ đúp vào trang chiếu bạn muốn, sau đó gõ nhẹ vào Thêm Khác ở dưới cùng bên phải của màn hình của bạn, gõ nhẹ vào trang đầu, và sau đó gõ nhẹ vào chuyển tiếp.

 3. Gõ nhẹ vào mũi tên xuống để bung rộng Hiệu ứng chuyển tiếp. Bạn sẽ thấy bộ sưu tập hiệu ứng chuyển tiếp được nhóm thành các thể loại Subtle, thú vịlinh động .

  Hiệu ứng chuyển tiếp

 4. Chọn chuyển tiếp; Ví dụ, gõ nhẹ vào biến để có một trang chiếu dần chuyển thành bản chiếu tiếp theo.

 5. Gõ nhẹ vào Tùy chọn hiệu ứng chọn hướng chuyển tiếp.

  Tùy chọn hiệu ứng

 6. Gõ nhẹ vào xem trước để xem hiệu ứng được áp dụng cho trang chiếu của bạn.

  Bản xem trước chuyển tiếp

 7. (Tùy chọn) Gõ nhẹ áp dụng cho tất cả để áp dụng cùng một kiểu chuyển tiếp cho tất cả trang chiếu trong bản trình bày.

 1. Gõ nhẹ vào tab chuyển tiếp . Trên Windows phone của bạn, hãy gõ đúp vào trang chiếu bạn muốn, sau đó gõ nhẹ vào Thêm Khác ở dưới cùng bên phải của màn hình của bạn, gõ nhẹ vào trang đầu, và sau đó gõ nhẹ vào chuyển tiếp.

 2. Bung rộng hiệu ứng chuyển tiếp.

 3. Gõ nhẹ vào không có.

  Loại bỏ chuyển tiếp

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×