Thêm hình nền trong Thư dành cho Windows 10

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thêm hình nền của riêng bạn vào ngăn xem trước Thư Outlook dành cho Windows 10.

  1. Chọn thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt .

    Biểu tượng Thiết đặt trong Thư Outlook

  2. Chọn ảnh nền > duyệt.

    Hình ảnh Nền trong ứng dụng Thư

  3. Chọn ảnh bạn muốn, sau đó chọn mở.

Ảnh — cho đến khi bạn chọn một thông điệp email để xem trước — được hiển thị trong ngăn bản xem trước.

Lưu ý: Bạn không thể thêm hình nền trên điện thoại.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×