Thêm hộp kiểm trong Excel Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hiện tại, bạn không thể sử dụng điều khiển hộp kiểm trong Excel Online. Nếu bạn đang làm việc trong Excel Online và mở một sổ làm việc có hộp kiểm hoặc điều khiển khác (đối tượng), bạn sẽ không thể sửa sổ làm việc mà không loại bỏ các điều khiển.

Quan trọng: Nếu bạn nhìn thấy người sửa"trong browser?" hoặc "Không được hỗ trợ tính năng" thư và chọn vẫn sửa sổ làm việc trong trình duyệt, tất cả các đối tượng như hộp kiểm, hộp tổ hợp sẽ bị mất ngay lập tức. Nếu điều này xảy ra và bạn muốn các đối tượng lại, sử dụng Phiên bản trước đó để khôi phục Phiên bản cũ hơn.

Nếu bạn có ứng dụng Excel trên máy tính, bạn có thể dùng nó để làm việc với các điều khiển hộp kiểm. Đây là cách:

Bấm mở trong Excel và làm theo các bước trong Thêm một hộp kiểm.

Nút Mở trong Excel

Nếu bạn không có ứng dụng Excel trên máy tính, bạn có thể Hãy thử. Hoặc, bạn có thể mua nó ở đây, khi bạn đã sẵn sàng để chuyển đổi.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×