Thêm danh sách đánh số hoặc dấu đầu dòng vào thư

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Sử dụng danh sách để hiển thị các bước, mục hành động hoặc những điều cần ghi nhớ chính trong thư của bạn. Bạn có thể bắt đầu bằng một danh sách đánh số hoặc dấu đầu dòng mới, hoặc chuyển một đoạn văn hiện có thành danh sách.

 • Bấm thư > dấu đầu dòng Nút Dấu đầu dòng hoặc đánh số Nút Đánh số .

Các ví dụ về danh sách số và dấu đầu dòng trong một bức thư

Lối tắt bàn phím    Nhập * (dấu sao) để bắt đầu một danh sách dấu đầu dòng hoặc 1. để bắt đầu danh sách đánh số, sau đó nhấn phím Tab hoặc phím cách.

 1. Trên tab thư , trong nhóm Văn bản cơ bản , chọn dấu đầu dòng hoặc đánh .

 2. Nhấn Enter để thêm mục danh sách tiếp theo.

  Ghi chú: Outlook sẽ tự động chèn dấu đầu dòng hoặc số tiếp theo.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để hoàn tất danh sách, nhấn Enter hai lần.

   hoặc

  • Để xóa dấu đầu dòng hoặc số trong danh sách, nhấn Backspace.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng lối tắt bàn phím để tạo một danh sách dấu đầu dòng hoặc danh sách đánh số.

 • Để tạo một danh sách dấu đầu dòng, nhập * (dấu sao), sau đó nhấn phím Tab hoặc phím cách.

 • Để tạo danh sách đánh số, hãy nhập 1., rồi nhấn phím Tab hoặc phím cách.

 1. Kiểu * (dấu sao) để bắt đầu một danh sách dấu đầu dòng hoặc 1. để bắt đầu danh sách đánh số, rồi nhấn phím TAB hoặc phím cách.

 2. Nhập văn bản bất kỳ mà bạn muốn.

 3. Nhấn ENTER để thêm mục danh sách tiếp theo.

  Outlook sẽ tự động chèn dấu đầu dòng hoặc số tiếp theo.

 4. Để kết thúc danh sách, hãy nhấn ENTER hai lần hoặc nhấn phím BACKSPACE để xóa dấu đầu dòng hoặc số trong danh sách.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×