Thêm dữ liệu trang tính vào một Mô hình Dữ liệu bằng cách dùng bảng đã nối kết

Thêm dữ liệu trang tính vào một Mô hình Dữ liệu bằng cách dùng bảng đã nối kết

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bảng đã Nối kết là bảng trong Excel, được nối kết tới bảng trong mô hình dữ liệu. Ưu điểm của việc tạo và duy trì dữ liệu trong bảng Excel, thay vì nhập dữ liệu từ tệp, là ở chỗ bạn có thể tiếp tục sửa các giá trị trong trang tính Excel, trong khi dùng bảng đã nối kết trong Mô hình Dữ liệu làm cơ sở của báo cáo PivotTable, PivotChart hoặc Power View.

Thêm bảng đã nối kết dễ dàng bằng cách chọn một phạm vi và bấm Thêm vào Mô hình Dữ liệu. Tuy nhiên tốt hơn là bạn hãy định dạng phạm vi đó dưới dạng bảng để có thể đặt tên phù hợp cho nó. Làm việc với bảng đã nối kết có tên sẽ giúp bạn quản lý các phép tính và mối quan hệ dễ dàng hơn.

 1. Chọn phạm vi các hàng và cột mà bạn muốn dùng trong bảng đã nối kết.

 2. Định dạng các hàng và cột dưới dạng bảng.

  1. Hãy bấm Trang chủ > Định dạng dưới dạng Bảng rồi chọn kiểu bảng. Bạn có thể chọn bất kỳ kiểu nào, nhưng hãy đảm bảo luôn chọn Bảng của tôi có đề mục. Nếu bảng đó không có đề mục, hãy xem xét tạo đề mục ngay. Nếu không, Excel sẽ dùng tên tùy ý (cột1, cột2, v.v...) mà tên gọi này không truyền tải thông tin nào về nội dung cột.

  2. Đặt tên bảng. Trong cửa sổ Excel, hãy bấm Thiết kế Công cụ Bảng. Trong nhóm Thuộc tính, hãy nhập tên cho bảng.

 3. Đặt con trỏ vào ô bất kỳ trong bảng.

 4. Bấm Power Pivot > Thêm vào Mô hình Dữ liệu để tạo bảng được nối kết. Trong cửa sổ Power Pivot, bạn sẽ thấy bảng với biểu tượng nối kết, thể hiện rằng bảng đó được nối kết tới bảng nguồn trong Excel:

  Biểu tượng bảng đã nối kết

 5. Nếu mô hình đã chứa sẵn các bảng, bạn cần thực hiện thêm một bước nữa. Bạn cần tạo mối quan hệ giữa bảng mới mà bạn vừa thêm và các bảng khác trong mô hình. Hãy xem Tạo mối quan hệ giữa hai bảng hoặc Tạo các mối quan hệ trong Dạng xem Sơ đồ để biết hướng dẫn.

Nếu trước đó sổ làm việc không chứa một mô hình, thì lúc này sổ sẽ có một mô hình. Mô hình được tự động tạo ra khi bạn tạo mối quan hệ giữa hai bảng hoặc khi bạn bấm Thêm vào Mô hình Dữ liệu trong Power Pivot. Để tìm hiểu thêm, hãy xem Tạo mô hình dữ liệu trong Excel.

Giờ đây khi bạn có bảng đã nối kết, bạn có thể sửa bất kỳ ô nào trong trang tính, kể cả việc thêm và loại bỏ các hàng và cột. Mô hình Dữ liệu trong Power Pivot sẽ lập tức được đồng bộ hóa. Tên bảng là một ngoại lệ. Nếu bạn đổi tên bảng trong Excel, bạn sẽ cần cập nhật bảng đó theo cách thủ công trong Power Pivot.

Mẹo: Bạn có thể hiện các bước hướng dẫn để tìm hiểu thêm về bảng được nối kết. Hãy xem hướng dẫn: phân tích dữ liệu PivotTable bằng mô hình dữ liệu trong Excel để biết thêm thông tin.

Đồng bộ hóa các thay đổi giữa bảng và mô hình

Theo mặc định, bảng đã nối kết là một kết nối trực tiếp giữa phạm vi hoặc bảng có tên trong đó chứa các giá trị dữ liệu với Mô hình Dữ liệu dùng để tạo báo cáo. Nếu bạn thêm hoặc loại bỏ dữ liệu, hoặc đổi tên cột và bảng, thì Mô hình Dữ liệu sẽ được tự động cập nhật.

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn điều khiển hành vi cập nhật. Để chuyển sang chế độ cập nhật thủ công, hãy dùng bổ trợ Power Pivot.

 1. Hãy bảo đảm sổ làm việc chứa bảng đã nối kết đang mở trong Excel.

 2. Mở cửa sổ Power Pivot.

 3. Trong các tab ở dưới cùng, hãy bấm vào bảng đã nối kết. Bảng đã nối kết được biểu thị bằng biểu tượng nối kết nhỏ xuất hiện bên cạnh tên bảng.

 4. Trong ribbon ở trên cùng, hãy bấm Bảng đã Nối kết.

 5. Trong Chế độ Cập nhật, hãy chọn Thủ công hoặc Tự động. Chế độ mặc định là chế độ tự động. Nếu bạn chuyển sang chế độ Thủ công, thì việc cập nhật sẽ chỉ xảy ra khi bạn dùng lệnh Cập nhật Tất cả hoặc Cập nhật đã Chọn trên ribbon Bảng đã Nối kết trong cửa sổ Power Pivot hoặc lệnh Cập nhật Tất cả trên ribbon Power Pivot trong Excel.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×