Thêm dấu đầu dòng hoặc số thứ tự vào văn bản

Bạn có thể sử dụng dấu đầu dòng hoặc số để giúp sắp xếp văn bản của mình hoặc thể hiện trình tự trong bản trình bày PowerPoint của bạn.

 1. Ở tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Bản trình bày, bấm Thông thường.

  Xem dải băng với nút Thông thường được tô sáng
 2. Ở phía bên trái cửa sổ PowerPoint, bấm vào hình thu nhỏ của trang chiếu mà bạn muốn thêm văn bản dấu đầu dòng hoặc đánh số.

  Bộ sưu tập hình thu nhỏ bên trái với trang chiếu đã chọn
 3. Trên trang chiếu, chọn các dòng văn bản trong chỗ dành sẵn cho văn bản hoặc bảng mà bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

 4. Ở tab Trang đầu, trong nhóm Đoạn văn, bấm Dấu đầu dòng  Hình ảnh nút dấu đầu dòng hoặc Đánh số  Ảnh nút .

  Văn bản đã chọn với dấu đầu dòng được áp dụng

  Ghi chú: 

  • Để thay đổi tất cả các dòng của văn bản, chọn viền ngoài của đối tượng văn bản, rồi áp dụng dấu đầu dòng hoặc đánh số.

  • Để tăng hoặc giảm thụt lề, để thay đổi giãn cách giữa dấu đầu dòng hoặc số và văn bản, để thay đổi kiểu, màu hoặc kích cỡ của dấu đầu dòng hoặc số, để thay đổi thủ công số bắt đầu mà bạn muốn, v.v., hãy xem Điều chỉnh thụt lề trong danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số.

Sử dụng dấu đầu dòng hoặc số để thể hiện nhiều văn bản hoặc trình tự trong bản trình bày Microsoft PowerPoint 2010.

 1. Ở tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Bản trình bày, bấm Thông thường.

  Xem dải băng với nút thường được chọn
 2. Ở phía bên trái của cửa sổ PowerPoint, trong ngăn chứa các tab Viền ngoài và Trang chiếu, bấm tab Trang chiếu, rồi bấm vào hình thu nhỏ của trang chiếu mà bạn muốn thêm văn bản dấu đầu dòng hoặc đánh số. Ngăn chứa tab Dàn bài và Trang chiếu

 3. Trên trang chiếu, chọn các dòng văn bản trong chỗ dành sẵn cho văn bản hoặc bảng mà bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

  Văn bản được chọn và nút dấu đầu dòng được tô sáng
 4. Ở tab Trang đầu, trong nhóm Đoạn văn, bấm Dấu đầu dòng  Hình ảnh nút dấu đầu dòng hoặc Đánh số  Ảnh nút .

  Ghi chú: 

Sử dụng dấu đầu dòng hoặc số để thể hiện nhiều văn bản hoặc trình tự trong bản trình bày Microsoft Office PowerPoint 2007.

 1. Ở tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Bản trình bày, bấm Thông thường.

  Xem dải băng với nút thông thường được chọn
 2. Trong ngăn chứa tab Viền ngoài và Trang chiếu, bấm hình thu nhỏ của trang chiếu.

  Bộ sưu tập hình thu nhỏ bên trái với trang chiếu đã chọn
 3. Trên trang chiếu, chọn các dòng văn bản trong chỗ dành sẵn cho văn bản hoặc bảng mà bạn muốn thêm dấu đầu dòng hoặc đánh số.

  Văn bản được chọn với nút dấu đầu dòng được tô sáng
 4. Ở tab Trang đầu, trong nhóm Đoạn văn, bấm Dấu đầu dòng hoặc Đánh số.

  Ghi chú: Để thay đổi kiểu dấu đầu dòng hoặc số, màu hoặc kích cỡ, để thay đổi thủ công số bắt đầu mà bạn muốn, để tăng hoặc giảm giãn cách giữa dấu đầu dòng và văn bản, v.v., hãy xem Thực hiện thay đổi đối với dấu đầu dòng hoặc số.

Tìm hiểu cách thay đổi màu và kiểu dấu đầu dòng cũng như hiểu về những hạn chế

Để biết thêm nhiều thông tin về định dạng và tùy chỉnh các danh sách trong PowerPoint, hãy xem Thay đổi màu và kiểu của danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số.

Tôi chỉ sẽ thấy một dấu đầu dòng duy nhất, bất kể tôi có thêm bao nhiêu dòng

Kiểm tra để đảm bảo rằng bạn sẽ đặt dấu đầu dòng hoặc số trong hộp Văn bản, chứ không phải hộp Tiêu đề. Trong hộp Văn bản, bạn sẽ nhận được một số hoặc dấu đầu dòng mỗi lần bạn nhấn Enter. Nếu bạn nhấnCTRL + Enter, bạn sẽ nhận được thêm các dòng không có dấu đầu dòng (phù hợp cho các chi tiết hoặc ghi chú ở dòng có dấu đầu dòng hoặc đánh số).

Hình ảnh của hộp tiêu đề trống và hộp văn bản trống để hiển thị nơi dấu đầu dòng sẽ hoạt động.

Trong hộp Tiêu đề, văn bản dự kiến sẽ là một dòng đầu đề hoặc tiêu đề duy nhất. Bạn có thể sử dụng nhiều số hoặc dấu đầu dòng nhưng tất cả các dòng được xem như là một dòng đơn, kết quả sẽ là một dấu đầu dòng hoặc số.

Tôi dừng tạo dấu đầu dòng mỗi khi thêm một dòng bằng cách nào?

Để dừng tạo các dấu đầu dòng hoặc số và trở về văn bản, bấm Dấu đầu dòng  Hình ảnh nút dấu đầu dòng hoặc Đánh số  Ảnh nút lần nữa để tắt.

Bạn cũng có thể nhấnEnter rồi nhấnBackspace để xóa dấu đầu dòng hoặc số. Sau đó, bạn có thể bắt đầu thêm văn bản hoặc nhấn Enter để thêm các dòng trống.

Tôi thực hiện đánh dấu đầu dòng đa mức bằng cách nào?

Để tạo một danh sách đa mức, bấm Tăng Thụt lề tăng thụt lề để tạo một dòng được thụt lề. Để quay lại một mức, bấm Giảm Thụt lề giảm thụt lề .

Để biết thêm thông tin, hãy xem Thay đổi màu và kiểu của danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số.

Tôi thay đổi các dấu đầu dòng mặc định thành một ký hiệu khác bằng cách nào?

Để thay đổi các dấu đầu dòng mặc định, hãy làm theo các bước này.

 1. Ở tab Dạng xem, bấm Trang chiếu Cái.

  hiển thị nút trang chiếu cái trên dải băng trong PowerPoint

 2. Chọn Trang chiếu cái (đầu tiên, trang chiếu lớn hơn, trong bảng điều khiển hình thu nhỏ).

  Trang chiếu cái được chọn từ bảng điều khiển hình thu nhỏ
 3. Bấm tab Trang đầu.

 4. Chọn một hoặc nhiều dòng có dấu đầu dòng trong các mẫu.

 5. Bấm mũi tên xuống ở nút Dấu đầu dòng và chọn kiểu mà bạn muốn dùng làm mặc định.

  Cài đặt dấu đầu dòng mặc định cho tất cả các mức
 6. Lặp lại nếu bạn đặt các dấu đầu dòng khác nhau cho các dòng khác nhau.

 7. Khi bạn đã hoàn tất cập nhật các kiểu dấu đầu dòng, bấm tab Trang chiếu Cái, rồi bấm Đóng Dạng xem Bản cái.

Khi bạn chèn dấu đầu dòng cho một trang chiếu hoặc hộp văn bản, trang chiếu hoặc hộp văn bản sẽ phản ánh các mặc định dấu đầu dòng mới của bạn.

Để biết thêm thông tin về làm việc với bản cái, hãy xem Thay đổi trang chiếu cái.

Chủ đề liên quan

Làm cho các từ xuất hiện theo từng dòng một trong PowerPoint

Định dạng danh sách dấu đầu dòng hoặc đánh số cho PowerPoint 2010

Thay đổi màu và kiểu của danh sách dấu đầu dòng hoặc danh sách đánh số

Chúng tôi luôn lắng nghe!

Đã cập nhật: 20/06/2017

Chủ đề này đã trả lời các thắc mắc của bạn? Nếu có, hãy nói là có. Nếu không, vui lòng cho chúng tôi biết những gì bạn muốn thực hiện và bạn đang dùng phiên bản PowerPoint và Windows nào ở bên dưới. Chúng tôi sẽ sử dụng phản hồi đó để cập nhật và bổ sung thông tin phản hồi các câu hỏi của bạn.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×