Thêm dạng xem biểu dữ liệu trong ứng dụng Access

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Quan trọng    Microsoft không còn đề xuất tạo và sử dụng các ứng dụng web Access trong SharePoint. Thay vào đó, hãy cân nhắc tới việc sử dụng Microsoft PowerApps để xây dựng các giải pháp doanh nghiệp không cần viết mã cho web và các thiết bị di động.

Dạng xem biểu dữ liệu trong ứng dụng web Access hoạt động tốt khi bạn muốn xem hoặc làm việc với dữ liệu trong hàng và cột, tương tự như định dạng bảng tính.

dữ liệu bảng được hiển thị trong dạng xem biểu dữ liệu

Lưu ý: Bài viết này không áp dụng cho các cơ sở dữ liệu Access trên máy tính. Để biết thông tin liên quan đến các biểu mẫu và dẫn hướng trong cơ sở dữ liệu trên máy tính, hãy xem mục tạo biểu mẫu Access.

Khi bạn tạo một bảng mới trong ứng dụng web Access, Access sẽ tự động tạo một dạng xem biểu dữ liệu mà bạn có thể tùy chỉnh. Bạn cũng có thể thêm dạng xem biểu dữ liệu bổ sung. Đây là cách:

  1. Bấm nút Thêm dạng xem mới (dấu cộng) ở bên phải bộ chọn dạng xem.

  2. Trong hộp thêm dạng xem mới, nhập tên cho dạng xem, và trong danh sách Kiểu dạng xem , hãy chọn biểu dữ liệu.

    thêm một dạng xem biểu dữ liệu khác vào bảng

Nếu bạn muốn đổi tên, sao chép, thay đổi hoặc xóa dạng xem biểu dữ liệu, hãy bấm vào nút Thiết đặt/hành động để xem danh sách các tùy chọn sẵn có. Để sửa đổi bố trí biểu dữ liệu, hãy bấm sửa danh sách này.

sửa các đặc tính biểu dữ liệu cho một ứng dụng

Bạn có thể tùy chỉnh dạng xem bằng cách thêm các trường hiện có hoặc thậm chí sửa đổi điều khiển hiện có bằng cách:

Tìm hiểu thêm về tùy chỉnh dạng xem bằng cách tạo macro giao diện người dùng.

Để xem hoặc sử dụng biểu dữ liệu trên web, bấm khởi động ứng dụng và mở dạng xem biểu dữ liệu mới trong trình duyệt.

Lưu ứng dụng của bạn và khởi động nó trong dạng xem trình duyệt.

Hãy xem cách bạn có thể dùng các dạng xem để lọc và tìm các dữ liệu liên quan trong ứng dụng web Access.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×