Thêm chữ hoa đầu đoạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Định dạng chữ hoa đầu đoạn là kiểu định dạng thường dùng để đánh dấu đoạn mở đầu của một ấn phẩm.

  1. Hãy bấm vào bất kỳ đâu trong đoạn bạn muốn thay đổi.

  2. Trên menu định dạng , bấm chữ to đầu đoạn.

  3. Bấm vào tab chữ to đầu đoạn hoặc tùy chỉnh chữ to đầu đoạn , sau đó chọn các tùy chọn bạn muốn.

Lưu ý: Khi bạn tạo một chữ to đầu đoạn tùy chỉnh, kiểu tùy chỉnh được thêm vào danh sách sẵn có chữ to đầu đoạn trên tab chữ to đầu đoạn . Bạn có thể dùng kiểu này để tạo các chữ to đầu đoạn trong ấn phẩm hiện tại.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×