Thêm chú thích vào bản trình bày

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chú thích là cách thức cung cấp phản hồi tuyệt vời trên bản trình bày mà bạn hoặc đồng nghiệp của bạn đã tạo.

Thêm Chú thích

 1. Hãy chọn mục trên trang chiếu mà bạn muốn thêm chú thích về nó.

 2. Trên tab Chèn , bấm Chú thích.

 3. Hãy nhập chú thích của bạn và nhấn Enter.

  Ghi chú: 

  • Để thêm nhiều chú thích, trong ngăn Chú thích , hãy bấm Mới Chú thích mới , và nhập văn bản của bạn trong hộp.

  • Để trả lời cho một chú thích, hãy bấm trong hộp Trả lời và nhập thông điệp của bạn.

  • Một bong bóng chú thích Ai đó đã thêm một chú thích xuất hiện kế bên mục mà bạn chú thích về nó trên trang chiếu.

Để biết thêm thông tin về cách xem các chú thích do người khác để lại, hãy xem Hiển thị chú thích trong bản trình bày.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×