Thêm chú thích vào bản trình bày

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Chú thích là cách thức cung cấp phản hồi tuyệt vời trên bản trình bày mà bạn hoặc đồng nghiệp của bạn đã tạo.

Thêm Chú thích

  1. Hãy chọn mục trên trang chiếu mà bạn muốn thêm chú thích về nó.

  2. Trên tab Chèn , bấm Chú thích.

  3. Hãy nhập chú thích của bạn và nhấn Enter.

    • Để thêm nhiều chú thích, trong ngăn chú thích , bấm New Chú thích mới , và nhập văn bản của bạn trong hộp.

    • Để trả lời cho một chú thích, hãy bấm trong hộp Trả lời và nhập thông điệp của bạn.

    • Một bong bóng chú thích Ai đó đã thêm một chú thích xuất hiện bên cạnh mục bạn chú thích về nó trên trang chiếu.

Để biết thông tin về cách để xem chú thích do người khác, hãy xem Hiển thị chú thích trong bản trình bày.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×