Thêm chú thích vào ảnh trong an-bum

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

 1. Mở bản trình bày an-bum ảnh.

 2. Trên tab chèn , trong nhóm hình ảnh (minh họa trong PowerPoint 2007), hãy bấm vào mũi tên dưới An-bum ảnh, sau đó bấm Sửa an-bum ảnh.

 3. Tại mục Tùy chọn Ảnh, chọn hộp kiểm Phụ đề dưới TẤT CẢ các hình.

  Ghi chú: Nếu hộp kiểm Chú thích dưới TẤT CẢ các ảnh xám mờ hoặc không sẵn dùng, trước hết bạn phải xác định được bố trí cho các bức ảnh trong an-bum ảnh.

  Để chỉ ra bố trí cho các bức ảnh, tại mục Bố trí An-bum, trong danh sách Bố trí Ảnh, hãy chọn bố trí mà bạn muốn.

  Thêm chú thích vào ảnh

 4. Bấm Cập nhật.

  Ghi chú: Theo mặc định, PowerPoint dùng tên tệp ảnh làm chỗ dành sẵn cho nội dung văn bản chú thích.

 5. Trong dạng xem Thường, bấm vào chỗ dành sẵn cho nội dung văn bản chú thích, sau đó nhập chú thích mô tả về ảnh.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×