Thêm chú thích cùng dòng với xác định văn bản để trả lời thư

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn trả lời thông điệp email, đôi khi bạn có thể tìm thấy nó nhanh hơn và rõ ràng hơn nếu nhập phản hồi của mình kế bên các đoạn nội dung thư gốc. Bạn thêm phản hồi của bạn trong thư gốc bằng cách dùng chú thích tại chỗ. Phản hồi của bạn xuất hiện nơi bạn đặt con trỏ trước khi bạn nhập và có bằng tên của bạn. Nếu bạn muốn, bạn có thể tùy chỉnh văn bản xác định nhận xét của bạn trong thư gốc.

Ảnh

Bật các chú thích tại chỗ và tạo nhận dạng văn bản

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Bấm Tùy chọn.

  3. Bấm Thư.

  4. Chọn hộp kiểm Lời tựa bình luận với, rồi nhập văn bản mà bạn muốn dùng để xác định chú thích của mình. Văn bản này được đặt trong dấu ngoặc vuông khi bạn trả lời thư bằng cách sử dụng chú thích tại chỗ.

Đầu Trang

Thêm chú thích cùng dòng thư

  1. Mở thư mà bạn đã nhận được, rồi bấm Trả lời.

  2. Bấm vào phần nội dung của thư gốc, rồi bắt đầu nhập chú thích của bạn.

    Văn bản chú thích cùng dòng

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×