Thêm chú giải vào biểu đồ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Hầu hết các biểu đồ sử dụng một số loại chú giải để giúp người đọc hiểu dữ liệu xếp hạng. Bất cứ khi nào bạn tạo biểu đồ trong Excel, chú giải cho biểu đồ được tạo tự động cùng một lúc. Biểu đồ có thể thiếu chú giải nếu nó đã bị loại bỏ theo cách thủ công từ biểu đồ, nhưng bạn có thể truy xuất thiếu chú giải.

Biểu đồ ví dụ này hiển thị một chú giải để giải thích các màu cho các năm 2013, 2014, 2015.

Trong bài viết này

Màu sắc được chỉ định cho các thanh cá nhân Biểu đồ thanh trong Excel

Thêm chú giải biểu đồ

 1. Bấm vào biểu đồ.

 2. Bấm Thành phần biểu đồ Cộng bên cạnh bảng.

  Biểu tượng Thành phần nằm ở góc trên bên phải của biểu đồ.
 3. Chọn hộp kiểm chú giải .

  Danh sách các thành phần khác nhau trong biểu đồ

  Biểu đồ bây giờ có chú giải Hiển thị.

Sửa văn bản chú giải

Nếu tên chú giải trong biểu đồ không chính xác, bạn có thể đổi tên mục chú giải.

 1. Bấm vào biểu đồ.

 2. Bấm Bộ lọc biểu đồ Bộ lọc bên cạnh biểu đồ, rồi bấm Chọn dữ liệu.

  Bấm "Chọn Dữ liệu".
 3. Chọn một mục trong danh sách Mục nhập chú giải (chuỗi) , và bấm sửa.

  Hộp thoại Chọn Nguồn Dữ liệu
 4. Trong trường Chuỗi tên , nhập một mục nhập chú giải mới.

  Hộp thoại Chỉnh sửa Chuỗi

  Mẹo: Bạn cũng có thể chọn một ô văn bản được truy xuất từ đó. Bấm Xác định ô biểu tượng Ô Định danh , và chọn một ô.

  Hộp thoại Chỉnh sửa Chuỗi
 5. Bấm OK.

Chủ đề Liên quan

Tạo biểu đồ từ đầu đến cuối

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×