Thêm cột vào danh sách nhiệm vụ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thấy rằng bạn muốn nắm bắt thêm thông tin bổ sung về các nhiệm vụ trong dự án của bạn, nhưng bạn không chắc chắn nơi để thêm dữ liệu đó. Để tạo một cột mới trong danh sách nhiệm vụ trên trang Nhiệm vụ, hãy bấm vào Thêm Cột (+) ở phía trên cùng của cột ngoài cùng phía bên phải của danh sách nhiệm vụ. Nếu thông tin bạn muốn nắm bắt là Văn bản, Số, Ngày và Thời gian hoặc Cá nhân hoặc Nhóm, bạn có thể bấm vào tùy chọn đó trong danh sách. Hoặc, nếu bạn muốn nắm bắt thông tin thuộc một loại khác, chẳng hạn như một danh sách thả xuống gồm các tùy chọn khác nhau, tiền tệ hoặc siêu kết nối, bạn có thể bấm vào Kiểu Cột Khác và dùng hộp xuất hiện để thêm cột mới.

Mẹo:  Bạn cũng có thể bấm vào Tạo Cột, trong nhóm Quản lý Dạng xem trên tab Danh sách, để thêm một cột mới.

Sau khi đã thêm một cột, bạn có thể muốn di chuyển nó sang trái hoặc phải trong danh sách nhiệm vụ. Để làm điều này, hãy bấm vào Sửa đổi Dạng xem, trong nhóm Quản lý Dạng xem trên tab Danh sách. Trong phần Cột, hãy dùng danh sách thả xuống Vị trí từ Trái để sắp xếp lại các cột. Để biết thêm thông tin về cách sửa đổi dạng xem, hãy xem Tạo, thay đổi hoặc xóa dạng xem của một danh sách hoặc thư viện.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×