Thêm cột và hàng vào bảng

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

One quick way to add rows and columns to a table is to use the mini toolbar that opens when you're in a table. If you have a mouse, another option is to use Insert Controls.

Use the mini toolbar to add rows and columns

To open the mini toolbar, right-click in a table cell or tap in a selected table cell next to where you want to add a row or column. On the mini toolbar, click Insert and choose where you’d like to insert the row or column.

Thanh công cụ Mini

Use Insert Controls to add rows and columns

Insert Controls work only with a mouse. If you’re using a touch device, use the mini toolbar, described above.

Insert Controls appear outside your table when you move your cursor just above or to the left of two columns or rows. Click the Insert Control, and a new column or row will be inserted at that location.

Điều khiển chèn

Mẹo:  To insert more than one column or row at the same time, select as many of columns or rows as you want to add before you click the insert control. For example, to insert two rows, first select two rows in your table and then click the Insert Control.

Xem Thêm

Add a cell, row, or column to a table

Delete a row, column, or cell from a table

Keyboard shortcuts for Microsoft Word on Windows

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×