Thêm các tính năng báo cáo đến một trang web doanh nghiệp song ca

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thêm các tính năng báo cáo vào một trang web hiện có trong Duet Enterprise dành cho Microsoft SharePoint và SAP Server 2.0. Khi bạn thêm tính năng báo cáo, bạn thực hiện có thể có cho người dùng trang để chạy báo cáo SAP và xem những báo cáo từ trang web.

Ví dụ, bạn có thể tạo một trang mới, và sau đó quyết định để thêm báo cáo trên trang web mới. Theo cách này, trang người dùng nào có quyền truy nhập tiện lợi để xem báo cáo mà bạn gán cho họ, hoặc để chạy báo cáo cung cấp thông tin họ muốn.

Quan trọng: Trước khi bạn có thể thêm tính năng báo cáo vào một trang Duet Enterprise, người quản trị tuyển tập site phải kích hoạt tính năng Duet Enterprise báo cáo kiểu nội dung ở cấp tuyển tập trang. Nếu bạn không biết nếu các pre-requisites đã hoàn tất, hãy liên hệ với người quản trị tuyển tập trang của bạn.

Để thêm tính năng báo cáo vào một trang Duet Enterprise:

  1. Trên trang nơi bạn muốn thêm tính năng báo cáo, bấm vào biểu tượng thiết đặt và sau đó bấm Site settings.

  2. Trên Trang thiết đặt trang, trong nhóm Hành động trang , bấm quản lý tính năng trang.

  3. Trong danh sách tính năng trang, định vị Báo cáo Duet Enterprise, sau đó bấm kích hoạt để bật tính năng báo cáo.

  4. Đi đến trang chủ của site, và xác nhận rằng Thiết đặt báo cáobáo cáo xuất hiện trên Pa-nen khởi động nhanh.

Để biết thông tin chung về cách xem báo cáo, hãy xem bắt đầu với dòng công việc và tác vụ trong Duet Enterprise 2.0. Để biết thông tin về cách cấu hình thiết đặt báo cáo để chạy một báo cáo, hãy xem sử dụng báo cáo tùy chỉnh thiết đặt để chạy một báo cáo.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×