Thêm các tài khoản email khác vào Outlook.com

Khi bạn thêm tài khoản email Yahoo Mail, Gmail hoặc các tài khoản email khác vào Outlook.com, bạn có thể gửi và đọc thư email từ những tài khoản đó mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng email. Mỗi tài khoản email bạn thêm vào Outlook được gọi là một tài khoản liên kết. Sau đây là ví dụ về danh sách thư mục trong Outlook.com có bao gồm một tài khoản Gmail liên kết.

Danh sách thư mục với tài khoản Gmail được tô sáng

Bạn đang sử dụng phiên bản Outlook.com nào?

Các hướng dẫn thêm tài khoản email sẽ khác nhau đôi chút, tùy thuộc vào việc bạn đang sử dụng Outlook.com beta hay phiên bản cổ điển. Chọn phiên bản bạn đang sử dụng để xem các hướng dẫn phù hợp với bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com beta

Xem mục Hướng dẫn về Outlook.com beta.

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com cổ điển

Xem mục Hướng dẫn về Outlook.com cổ điển.

Hướng dẫn về Outlook.com beta

Kết nối tài khoản Gmail với Outlook.com

 1. Trong Outlook.com, đi tới Cài đặt Cài đặt > Cài đặt nhanh > Xem cài đặt đầy đủ > Thư > Tài khoản.

 2. Chọn Gmail.

 3. Trên trang Kết nối tài khoản Google của bạn, nhập tên hiển thị cho tài khoản Gmail của bạn. Đây chính là tên mà người nhận sẽ thấy khi nhận được thư email từ bạn. Chọn OK.

 4. Chọn tài khoản Gmail bạn định sử dụng. Có thể bạn sẽ cần cung cấp tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản Gmail của mình.

  Lưu ý: Nếu bạn đã bật kiểm chứng hai bước cho tài khoản liên kết của mình thì bạn sẽ cần tạo mật khẩu ứng dụng cho tài khoản đó. Hãy truy nhập trang bảo mật tài khoản Gmail để tạo mật khẩu ứng dụng, rồi trở về Outlook.com để nhập mật khẩu đó vào trang Kết nối tài khoản Google của bạn. Tìm hiểu thêm về kiểm chứng hai bước của Google tại đây.

 5. Chọn Cho phép.

 6. Trong Outlook.com, chọn OK.

Kết nối các tài khoản email khác với Outlook.com

Hãy làm theo các bước sau đây để kết nối tài khoản Yahoo Mail, AOL hoặc tài khoản email khác với Outlook.com.

 1. Trong Outlook.com, đi tới Cài đặt Cài đặt > Cài đặt nhanh > Xem cài đặt đầy đủ > Thư > Tài khoản.

 2. Chọn Các tài khoản email khác.

 3. Trên trang Kết nối tài khoản của bạn, hãy nhập tên hiển thị (tên mà người nhận sẽ thấy khi nhận được thư email từ bạn) và địa chỉ email đầy đủ cùng với mật khẩu của tài khoản email bạn muốn kết nối với tài khoản Outlook.com của mình.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn đã bật kiểm chứng hai bước cho tài khoản liên kết của mình thì bạn sẽ cần tạo mật khẩu ứng dụng cho tài khoản đó. Hãy truy nhập trang bảo mật tài khoản của nhà cung cấp và tạo mật khẩu ứng dụng, rồi trở về Outlook.com để nhập mật khẩu đó vào trang Kết nối tài khoản của bạn.

  • Kiểm chứng hai bước khiến cho người khác khó có thể đăng nhập vào tài khoản email của bạn. Quá trình này sử dụng hai hình thức nhận dạng khác nhau: mật khẩu và phương thức liên hệ của bạn, chẳng hạn như mã PIN hoặc mã bảo mật. Nhà cung cấp email của bạn sẽ có thông tin về việc thiết lập kiểm chứng hai bước trên website của họ.

 4. Chọn OK.

Hướng dẫn về Outlook.com cổ điển

Kết nối tài khoản Gmail với Outlook.com

 1. Trong Outlook.com, duyệt đến Tài khoản liên kết (Cài đặt Bánh răng Cài đặt nhỏ thay thế vị trí của Cài đặt Site. > Tùy chọn > Tài khoản liên kết). Đăng nhập vào Outlook.com, nếu được nhắc.

 2. Chọn Gmail.

 3. Trên trang Kết nối tài khoản Google của bạn, nhập tên hiển thị cho tài khoản Gmail của bạn. Đây chính là tên mà người nhận sẽ thấy khi nhận được thư email từ bạn. Chọn OK.

 4. Chọn tài khoản Gmail bạn định sử dụng. Có thể bạn sẽ cần cung cấp tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản Gmail của mình.

  Lưu ý: Nếu bạn đã bật kiểm chứng hai bước cho tài khoản liên kết của mình thì bạn sẽ cần tạo mật khẩu ứng dụng cho tài khoản đó. Hãy truy nhập trang bảo mật tài khoản Gmail để tạo mật khẩu ứng dụng, rồi trở về Outlook.com để nhập mật khẩu đó vào trang Kết nối tài khoản Google của bạn. Tìm hiểu thêm về kiểm chứng hai bước của Google tại đây.

 5. Chọn Cho phép.

 6. Trong Outlook.com, chọn OK.

Kết nối các tài khoản email khác với Outlook.com

Hãy làm theo các bước sau đây để kết nối tài khoản Yahoo Mail, AOL hoặc tài khoản email khác với Outlook.com.

 1. Trong Outlook.com, duyệt đến Tài khoản liên kết (Cài đặt Bánh răng Cài đặt nhỏ thay thế vị trí của Cài đặt Site. > Tùy chọn > Tài khoản liên kết). Đăng nhập vào Outlook.com, nếu được nhắc.

 2. Chọn Các tài khoản email khác.

 3. Trên trang Kết nối tài khoản email của bạn, hãy nhập tên hiển thị (tên mà người nhận sẽ thấy khi nhận được thư email từ bạn) và địa chỉ email đầy đủ cùng với mật khẩu của tài khoản email bạn muốn kết nối với tài khoản Outlook.com của mình.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn đã bật kiểm chứng hai bước cho tài khoản liên kết của mình thì bạn sẽ cần tạo mật khẩu ứng dụng cho tài khoản đó. Hãy truy nhập trang bảo mật tài khoản của nhà cung cấp và tạo mật khẩu ứng dụng, rồi trở về Outlook.com để nhập mật khẩu đó vào trang Kết nối tài khoản email của bạn.

  • Kiểm chứng hai bước khiến cho người khác khó có thể đăng nhập vào tài khoản email của bạn. Quá trình này sử dụng hai hình thức nhận dạng khác nhau: mật khẩu và phương thức liên hệ của bạn, chẳng hạn như mã PIN hoặc mã bảo mật. Nhà cung cấp email của bạn sẽ có thông tin về việc thiết lập kiểm chứng hai bước trên website của họ.

 4. Chọn OK.

Gửi email từ một tài khoản liên kết

Bạn có thể gửi email từ bất kỳ tài khoản nào đã được kết nối với tài khoản Outlook.com của bạn.

 1. Trong cửa sổ soạn thảo, chọn Xem thêm hành động > Hiển thị Từ để xem dòng Từ.

 2. Chọn Từ, rồi chọn địa chỉ email bạn muốn sử dụng.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị menu thả xuống địa chỉ Từ.

Bạn cũng có thể thay đổi địa chỉ Từ mặc định của mình:

 1. Trong Outlook.com, duyệt đến Tài khoản liên kết (Cài đặt Bánh răng Cài đặt nhỏ thay thế vị trí của Cài đặt Site. > Tùy chọn > Tài khoản liên kết). Đăng nhập vào Outlook.com, nếu được nhắc.

 2. Chọn Thay đổi địa chỉ Từ của bạn.

 3. Chọn một địa chỉ từ danh sách thả xuống, rồi chọn Lưu.

Câu hỏi thường gặp về tài khoản kết nối trên Outlook.com

Có, địa chỉ email mới này được gọi là biệt danh email. Hãy xem mục Thêm hoặc loại bỏ một biệt danh email trong Outlook.com để biết hướng dẫn.

Bạn có thể kết nối tối đa 20 tài khoản với tài khoản Outlook.com của mình. Nếu đã kết nối trên 20 tài khoản, bạn sẽ không thể gửi hay nhận thư từ bất kỳ tài khoản nào trong đó. Để giải quyết sự cố, bạn hãy loại bỏ một vài tài khoản liên kết sao cho chỉ còn tổng cộng 20 tài khoản liên kết trở xuống.

Xem thêm

Loại bỏ một tài khoản được kết nối khỏi Outlook.com

Khắc phục sự cố về tài khoản liên kết trong Outlook.com

Bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho các sự cố gần đây trên Outlook.com

Thêm hoặc loại bỏ một biệt danh email trong Outlook.com

Thêm tài khoản Outlook.com của bạn vào một ứng dụng thư khác

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×