Thêm các tài khoản email khác vào Outlook.com

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Kết nối tài khoản email khác để Outlook.com

Khi bạn thêm Gmail của bạn hoặc tài khoản email khác vào Outlook.com, bạn có thể dùng Outlook.com để gửi và đọc email từ các tài khoản đó mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng email khác. Mỗi tài khoản email mà bạn thêm vào Outlook.com được gọi là một tài khoản được kết nối.

Lưu ý: Nếu bạn muốn sử dụng một email địa chỉ với tài khoản Outlook.com hiện có của bạn, bạn có thể tạo một biệt danh email. Địa chỉ email bổ sung này sử dụng cùng một hộp thư đến, gửi mục, danh sách liên hệ và thiết đặt tài khoản là địa chỉ email chính của bạn. Bạn có thể chọn địa chỉ email nào để gửi thư từ. Đọc như thế nào để Thêm hoặc loại bỏ một bí danh email trong Outlook.com.

Tài khoản kết nối đồng bộ

Đồng bộ từ tài khoản kết nối đến tài khoản Outlook.com của bạn là chiều chỉ.

Email đã nhận được tài khoản được kết nối của bạn sẽ xuất hiện trong cả hộp thư đến tài khoản được kết nối của bạn và hộp thư đến Outlook.com của bạn.

Email được gửi bằng tài khoản Outlook.com chỉ xuất hiện trong mục gửi Outlook.com của bạn. Kết nối tài khoản email được gửi bằng cách dùng Outlook.com sẽ không xuất hiện trong mục đã gửi được kết nối tài khoản của bạn. Ví dụ, email được gửi bằng Outlook.com từ tài khoản Gmail của bạn sẽ không xuất hiện trong mục Gửi Gmail của bạn.

Lưu ý: 

 • Nếu bạn xóa bỏ, di chuyển, hoặc đọc email từ tài khoản được kết nối trong Outlook.com, bạn sẽ không nhìn thấy các thay đổi đó khi bạn đi tới tài khoản được kết nối của bạn. Ví dụ, email vào tài khoản Gmail của bạn đã xóa bằng cách dùng Outlook.com sẽ không bị xóa trong hộp thư đến Gmail của bạn.

 • Nếu bạn cần giữ một bản sao của thư được gửi từ tài khoản được kết nối trong Outlook.com, luôn Cc chính bạn và sử dụng quy tắc trên tài khoản được kết nối của bạn để di chuyển nó vào thư mục khác.

Bạn đang sử dụng phiên bản Outlook.com nào?

Các hướng dẫn thêm tài khoản email sẽ khác nhau đôi chút, tùy thuộc vào việc bạn đang sử dụng Outlook.com beta hay phiên bản cổ điển. Chọn phiên bản bạn đang sử dụng để xem các hướng dẫn phù hợp với bạn.

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

NẾU HỘP THƯ ĐẾN CỦA BẠN CÓ GIAO DIỆN NHƯ SAU...

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com beta

Xem mục Hướng dẫn về Outlook.com beta.

Ảnh chụp màn hình góc trên cùng bên trái hộp thư Outlook.com cổ điển

Xem mục Hướng dẫn về Outlook.com cổ điển.

Hướng dẫn về Outlook.com beta

Kết nối tài khoản Gmail với Outlook.com

 1. Trong Outlook.com, đi tới thiết đặt Cài đặt > thiết đặt dạng xem đầy đủ > đồng bộ email.

 2. Trong Tài khoản liên kết, hãy chọn Gmail.

 3. Trên trang Kết nối tài khoản Google của bạn, nhập tên hiển thị cho tài khoản Gmail của bạn. Đây chính là tên mà người nhận sẽ thấy khi nhận được thư email từ bạn. Chọn OK.

 4. Chọn tài khoản Gmail bạn định sử dụng. Có thể bạn sẽ cần cung cấp tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản Gmail của mình.

  Lưu ý: Nếu bạn đã bật kiểm chứng hai bước cho tài khoản liên kết của mình thì bạn sẽ cần tạo mật khẩu ứng dụng cho tài khoản đó. Hãy truy nhập trang bảo mật tài khoản Gmail để tạo mật khẩu ứng dụng, rồi trở về Outlook.com để nhập mật khẩu đó vào trang Kết nối tài khoản Google của bạn. Tìm hiểu thêm về kiểm chứng hai bước của Google tại đây.

 5. Chọn Cho phép.

Kết nối các tài khoản email khác với Outlook.com

Hãy làm theo các bước sau đây để kết nối tài khoản Yahoo Mail, AOL hoặc tài khoản email khác với Outlook.com.

 1. Trong Outlook.com, đi tới thiết đặt Cài đặt > thiết đặt dạng xem đầy đủ > đồng bộ email.

 2. Trong Tài khoản liên kết, hãy chọn Các tài khoản email khác.

 3. Trên trang Kết nối tài khoản của bạn, hãy nhập tên hiển thị (tên mà người nhận sẽ thấy khi nhận được thư email từ bạn) và địa chỉ email đầy đủ cùng với mật khẩu của tài khoản email bạn muốn kết nối với tài khoản Outlook.com của mình.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn đã bật kiểm chứng hai bước cho tài khoản liên kết của mình thì bạn sẽ cần tạo mật khẩu ứng dụng cho tài khoản đó. Hãy truy nhập trang bảo mật tài khoản của nhà cung cấp và tạo mật khẩu ứng dụng, rồi trở về Outlook.com để nhập mật khẩu đó vào trang Kết nối tài khoản của bạn.

  • Kiểm chứng hai bước khiến cho người khác khó có thể đăng nhập vào tài khoản email của bạn. Quá trình này sử dụng hai hình thức nhận dạng khác nhau: mật khẩu và phương thức liên hệ của bạn, chẳng hạn như mã PIN hoặc mã bảo mật. Nhà cung cấp email của bạn sẽ có thông tin về việc thiết lập kiểm chứng hai bước trên website của họ.

 4. Chọn OK.

Gửi email từ một tài khoản liên kết

Bạn có thể gửi email từ bất kỳ tài khoản nào đã được kết nối với tài khoản Outlook.com của bạn.

 • Chọn Từ, rồi chọn địa chỉ email bạn muốn sử dụng.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị menu thả xuống địa chỉ Từ

Bạn cũng có thể thay đổi địa chỉ Từ mặc định của mình:

 1. Trong Outlook.com, đi tới thiết đặt Cài đặt > thiết đặt dạng xem đầy đủ > đồng bộ email.

 2. Trong Đặt địa chỉ Từ mặc định, hãy chọn địa chỉ mà bạn muốn sử dụng rồi chọn Lưu.

Hướng dẫn dành cho Outlook.com cổ điển

Kết nối tài khoản Gmail với Outlook.com

 1. Trong Outlook.com, đi tới thiết đặt Cài đặt > tùy chọn > tài khoản kết nối.

 2. Trong Thêm tài khoản liên kết, hãy chọn Gmail.

 3. Trên trang Kết nối tài khoản Google của bạn, nhập tên hiển thị cho tài khoản Gmail của bạn. Đây chính là tên mà người nhận sẽ thấy khi nhận được thư email từ bạn. Chọn OK.

 4. Chọn tài khoản Gmail bạn định sử dụng. Có thể bạn sẽ cần cung cấp tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản Gmail của mình.

  Lưu ý: Nếu bạn đã bật kiểm chứng hai bước cho tài khoản liên kết của mình thì bạn sẽ cần tạo mật khẩu ứng dụng cho tài khoản đó. Hãy truy nhập trang bảo mật tài khoản Gmail để tạo mật khẩu ứng dụng, rồi trở về Outlook.com để nhập mật khẩu đó vào trang Kết nối tài khoản Google của bạn. Tìm hiểu thêm về kiểm chứng hai bước của Google tại đây.

 5. Chọn Cho phép.

 6. Trong Outlook.com, chọn OK.

Kết nối các tài khoản email khác với Outlook.com

Hãy làm theo các bước sau đây để kết nối tài khoản Yahoo Mail, AOL hoặc tài khoản email khác với Outlook.com.

 1. Trong Outlook.com, đi tới thiết đặt Cài đặt > tùy chọn > tài khoản kết nối.

 2. Trong Thêm tài khoản liên kết, hãy chọn Các tài khoản email khác.

 3. Trên trang Kết nối tài khoản email của bạn, hãy nhập tên hiển thị (tên mà người nhận sẽ thấy khi nhận được thư email từ bạn) và địa chỉ email đầy đủ cùng với mật khẩu của tài khoản email bạn muốn kết nối với tài khoản Outlook.com của mình.

  Lưu ý: 

  • Nếu bạn đã bật kiểm chứng hai bước cho tài khoản liên kết của mình thì bạn sẽ cần tạo mật khẩu ứng dụng cho tài khoản đó. Hãy truy nhập trang bảo mật tài khoản của nhà cung cấp và tạo mật khẩu ứng dụng, rồi trở về Outlook.com để nhập mật khẩu đó vào trang Kết nối tài khoản email của bạn.

  • Kiểm chứng hai bước khiến cho người khác khó có thể đăng nhập vào tài khoản email của bạn. Quá trình này sử dụng hai hình thức nhận dạng khác nhau: mật khẩu và phương thức liên hệ của bạn, chẳng hạn như mã PIN hoặc mã bảo mật. Nhà cung cấp email của bạn sẽ có thông tin về việc thiết lập kiểm chứng hai bước trên website của họ.

 4. Chọn OK.

Gửi email từ một tài khoản liên kết

Bạn có thể gửi email từ bất kỳ tài khoản nào đã được kết nối với tài khoản Outlook.com của bạn.

 1. Trong cửa sổ soạn thảo, chọn Xem thêm hành động > Hiển thị Từ để xem dòng Từ.

 2. Chọn Từ, rồi chọn địa chỉ email bạn muốn sử dụng.

  Ảnh chụp màn hình hiển thị menu thả xuống địa chỉ Từ.

Bạn cũng có thể thay đổi địa chỉ Từ mặc định của mình:

 1. Trong Outlook.com, đi tới thiết đặt Cài đặt > tùy chọn > tài khoản kết nối.

 2. Trong Địa chỉ Từ, hãy chọn Thay đổi địa chỉ Từ của bạn.

 3. Chọn một địa chỉ từ danh sách thả xuống, rồi chọn Lưu.

Câu hỏi thường gặp về tài khoản kết nối trên Outlook.com

Có, địa chỉ email mới này được gọi là biệt danh email. Hãy xem mục Thêm hoặc loại bỏ một biệt danh email trong Outlook.com để biết hướng dẫn.

Bạn có thể kết nối tối đa 20 tài khoản với tài khoản Outlook.com của mình. Nếu đã kết nối trên 20 tài khoản, bạn sẽ không thể gửi hay nhận thư từ bất kỳ tài khoản nào trong đó. Để giải quyết sự cố, bạn hãy loại bỏ một vài tài khoản liên kết sao cho chỉ còn tổng cộng 20 tài khoản liên kết trở xuống.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nút Diễn đàn Cộng đồng Nút Liên hệ Hỗ trợ

Xem thêm

Loại bỏ một tài khoản được kết nối khỏi Outlook.com

Khắc phục sự cố về tài khoản liên kết trong Outlook.com

Bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho các sự cố gần đây trên Outlook.com

Thêm hoặc loại bỏ một biệt danh email trong Outlook.com

Thêm tài khoản Outlook.com của bạn vào một ứng dụng thư khác

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×