Thêm các Liên hệ của tôi làm người gửi an toàn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Theo mặc định, thông điệp email mà bạn nhận được từ những người được liệt kê trong liên hệ của bạn được xem là an toàn bằng bộ Lọc email rác. Tuy nhiên, những người trong liên hệ của bạn sẽ không dạng chữ được thêm vào danh sách người gửi an toàn, trừ khi bạn gửi email tới một liên hệ trong khi bạn có tự động thêm người tôi gửi email đến danh sách người gửi an toàn hộp kiểm được chọn.

Để thay đổi thiết đặt này, hãy làm như sau:

  1. Trên menu Công cụ, bấm Tùy chọn.

  2. Trên tab tùy chọn , dưới email, bấm Email rác.

  3. Bấm tab Người gửi an toàn .

  4. Chọn hoặc xóa hộp kiểm cũng tin tưởng email từ liên hệ của tôi .

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×