Thêm biến đổi kiểu vào mẫu biểu mẫu trong một danh sách công cụ thiết kế

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Tùy chỉnh danh sách người thiết kế công cụ có thể phong cách chuyển đổi cho một mẫu biểu mẫu trong định dạng .xsl, .xslt hoặc .xml. Ví dụ, người thiết kế có thể muốn miễn trừ trách nhiệm văn bản tự động được thêm vào dưới cùng của một mục khi mục đầu tiên được lưu.

Kiểu biến đổi mã phải được tạo và lưu bên ngoài không gian làm việc SharePoint và sau đó nhập vào một công cụ danh sách tùy chỉnh.

Bài viết này mô tả các hoạt động sau đây:

Trong bài viết này

Thêm biến đổi kiểu

Sửa biến đổi kiểu

Loại bỏ biến đổi kiểu

Thêm biến đổi kiểu

  1. Nhập danh sách công cụ trình thiết kế.

  2. Bấm vào mẫu biểu mẫu mà bạn muốn sửa.

  3. Bấm tab chuyển đổi .

  4. Bấm Thêm để mở hộp thoại nhập chuyển đổi .

  5. Duyệt đến tệp chuyển đổi kiểu mà bạn muốn nhập, và bấm mở.

Đầu trang

Sửa biến đổi kiểu

Bạn không thể sửa biến đổi kiểu trực tiếp trong SharePoint Workspace. Bạn phải nhập lại tệp chứa Cập Nhật kiểu biến đổi mã. Để sửa một biến đổi kiểu hiện có, bạn chỉ cần nhập lại bằng cách dùng các hướng dẫn ở trên để thêm các biến đổi kiểu.

Đầu trang

Loại bỏ biến đổi kiểu

  1. Nhập danh sách công cụ trình thiết kế.

  2. Bấm vào mẫu biểu mẫu mà bạn muốn sửa.

  3. Bấm tab chuyển đổi .

  4. Bấm loại bỏ cho biến đổi kiểu mà bạn muốn loại bỏ, sau đó bấm khi được nhắc xác nhận.

Đầu trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×