Thêm bảng vào bản chiếu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn muốn thêm bảng vào bản trình bày PowerPoint , bạn có tùy chọn. Bạn có thể tạo và định dạng bảng trong PowerPoint, sao chép và dán bảng từ Word, sao chép và dán một nhóm các ô từ Excelhoặc chèn một bảng tính Excel vào bản trình bày PowerPoint .

Bạn sẽ không được chuyển đổi văn bản trên một trang chiếu vào bảng. Chèn bảng đầu tiên, sau đó thêm văn bản vào đó. đây là gợi ý của tôi

 1. Chọn bản chiếu mà bạn muốn thêm một bảng vào.

 2. Trên tab Chèn, chọn Bảng.

  Hiển thị tùy chọn Bảng trong tab Chèn trên ribbon trong PowerPoint

 3. Trong hộp thoại Chèn Bảng, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Dùng chuột để chọn số hàng và cột mà bạn muốn.

  • Chọn Chèn Bảng rồi nhập một số vào danh sách Số cộtSố hàng.

   Hiển thị hộp thoại Chèn Bảng trong PowerPoint

  Lưu ý: Nếu bạn đang dùng PowerPoint Online, bạn chỉ có thể chèn bảng bằng cách sử dụng chuột để chọn số hàng và cột mà bạn muốn.

 4. Để thêm văn bản vào các ô của bảng, hãy bấm vào một ô rồi nhập văn bản của bạn. Sau khi nhập văn bản, bạn bấm vào bên ngoài bảng.

  Mẹo: 

  • Để thêm nhanh một hàng mới vào cuối bảng, bấm vào bên trong ô cuối cùng của hàng cuối cùng rồi nhấn TAB.

  • Để thêm hàng hoặc cột, bấm chuột phải vào một ô, bấm chèn trên thanh công cụ mini, và chọn nơi bạn muốn chèn hàng hoặc cột.

  • Để xóa hàng hoặc cột, bấm chuột phải vào một ô, bấm xóa bỏ trên thanh công cụ mini, và chọn những gì bạn muốn xóa.

Đầu trang

 1. Trong Word, hãy bấm vào bảng mà bạn muốn sao chép, sau đó đến Bố trí > Chọn > Chọn Bảng.

 2. Trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, chọn Sao chép.

 3. Trong bản trình bày PowerPoint của bạn, chọn bản chiếu mà bạn muốn sao chép bảng vào rồi trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Dán.

Mẹo: Bạn cũng có thể sao chép và dán một bảng từ bản trình bày PowerPoint của bạn vào một trang tính Excel hoặc vào một tài liệu Word.

Đầu trang

 1. Để sao chép một nhóm các ô từ một trang tính Excel, bấm ô phía trên bên trái của nhóm mà bạn muốn sao chép rồi kéo chuột để chọn các hàng và cột mà bạn muốn.

 2. Trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, chọn Sao chép.

 3. Trong bản trình bày PowerPoint của bạn, chọn bản chiếu mà bạn muốn sao chép nhóm ô vào rồi trên tab Trang đầu, trong nhóm Bảng tạm, bấm Dán.

Mẹo: Bạn cũng có thể sao chép và dán một bảng từ bản trình bày PowerPoint của bạn vào một trang tính Excel hoặc vào một tài liệu Word.

Đầu trang

Lưu ý: Điều này không thể được thực hiện trong PowerPoint Online.

Khi bạn chèn bảng tính Excel vào bản trình bày của bạn, nó sẽ trở thành đối tượng OLE được nhúng. Nếu bạn thay đổi chủ đề (màu, phông và hiệu ứng) của bản trình bày, chủ đề không cập nhật bảng tính mà bạn đã chèn từ Excel. Bạn cũng sẽ không thể sửa bảng bằng cách dùng tùy chọn trong PowerPoint.

 1. Hãy chọn trang chiếu bạn muốn chèn bảng tính Excel vào.

 2. Đi tới Chèn > Bảng, rồi chọn Bảng tính Excel.

 3. Để thêm văn bản vào một ô của bảng, bấm vào ô rồi nhập văn bản của bạn.

  Sau khi nhập văn bản, bạn bấm vào bên ngoài bảng.

  Mẹo: Để sửa bảng tính Excel sau khi bạn đã bỏ chọn nó, bấm đúp vào bảng.

Sau khi bạn thêm bảng vào bản trình bày, bạn có thể dùng công cụ bảng trong PowerPoint để thực hiện định dạng, kiểu hoặc các loại thay đổi đối với bảng. Để tìm hiểu cách sửa những gì bạn đã thêm vào bản trình bày PowerPoint, hãy xem thay đổi diện mạo của bảng.

Đầu trang

Xem thêm

Thêm hoặc xóa cột và hàng trong bảng

 1. Chọn bản chiếu mà bạn muốn thêm một bảng vào.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Bảng, bấm Bảng.

  Ảnh tab Chèn

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Di chuyển con trỏ để chọn số hàng và cột mà bạn muốn, sau đó bấm.

  • Bấm Chèn Bảng rồi nhập một số vào danh sách Số cộtSố hàng.

 4. Để thêm văn bản vào ô của bảng, bấm vào một ô, sau đó nhập văn bản của bạn.

  Sau khi nhập văn bản, bạn bấm vào bên ngoài bảng.

Để thêm một hàng vào cuối bảng, bấm vào ô cuối cùng của hàng cuối cùng, sau đó nhấn TAB.

Lưu ý: Để chuyển đổi văn bản hiện có vào bảng, trước tiên bạn phải thêm bảng vào trang chiếu và rồi sao chép văn bản vào các ô bảng.

Đầu trang

 1. Bấm vào bảng mà bạn muốn sao chép.

 2. Đặt con trỏ trên hầu hết viền ngoài của bảng (nhưng không phải trên vào dấu chấm), sau đó khi con trỏ chuyển thành một Mũi tên bốn hướng , nhấn CTRL-C.

 3. Di chuyển đến trang chiếu mà bạn muốn thêm bảng, sau đó nhấn CTRL V.

  Lưu ý: 

  • Trước khi bạn dán bảng của bạn lên trên trang chiếu, hãy đảm bảo rằng bạn có đã bấm vào trang chiếu chính và không trên một chỗ dành sẵn với dấu đầu dòng để thêm văn bản.

  • Bạn cũng có thể sao chép một trang chiếu toàn bộ. Để biết thêm thông tin, hãy xem nhân đôi bản chiếu trong bản trình bày.

Đầu trang

Bạn không thể trực tiếp sao chép định dạng của bảng thành bảng hiện có khác. Tuy nhiên, bạn có thể sao chép bảng và thay thế dữ liệu ô.

 1. Bấm vào bảng với định dạng mà bạn muốn sao chép.

 2. Đặt con trỏ trên hầu hết viền ngoài của bảng (nhưng không phải trên vào dấu chấm), sau đó khi con trỏ chuyển thành một Mũi tên bốn hướng , nhấn CTRL-C.

 3. Di chuyển đến trang chiếu có chứa bảng mà bạn muốn sao chép định dạng cho, sau đó nhấn CTRL V.

  Lưu ý: Trước khi bạn dán bảng của bạn lên trên trang chiếu, hãy đảm bảo rằng bạn có đã bấm vào trang chiếu chính và không trên một chỗ dành sẵn với dấu đầu dòng để thêm văn bản.

 4. Sửa đổi số lượng hàng và cột trong bảng mới để khớp với số hàng và cột trong bảng hiện có.

 5. Chọn tất cả các ô trong bảng hiện có, sau đó nhấn CTRL-C.

 6. Bấm vào ô trên cùng bên trái của bảng mới, sau đó nhấn CTRL V.

Đầu trang

 1. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để sao chép bảng từ một trang tính Office Excel 2007 , hãy bấm vào ô trên cùng bên trái của bảng mà bạn muốn sao chép, sau đó kéo để chọn bảng.

  • Để sao chép bảng từ một tài liệu Office Word 2007 , bấm vào bảng mà bạn muốn sao chép, và sau đó bên dưới Công cụ bảng, trên tab bố trí , trong nhóm bảng , bấm vào mũi tên bên cạnh chọn, sau đó bấm Chọn bảng.

   ảnh tab bố trí công cụ bảng trong word

 2. Trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép.

  Ảnh nhóm Bảng tạm

 3. Trong bản trình bày Office PowerPoint 2007 , chọn trang chiếu mà bạn muốn sao chép bảng sang, và sau đó trên trang đầu tab, bấm dán.

Lưu ý: Trước khi bạn dán bảng của bạn lên trên trang chiếu, hãy đảm bảo rằng bạn có đã bấm vào trang chiếu chính và không trên một chỗ dành sẵn với dấu đầu dòng để thêm văn bản.

Mẹo: Bạn cũng có thể sao chép và dán bảng từ bản trình bày vào một trang tính hoặc vào một tài liệu.

Đầu trang

 1. Chọn bản chiếu mà bạn muốn thêm một bảng vào.

 2. Trong tab chèn , trong nhóm bảng , bấm bảng, sau đó bấm Vẽ bảng.

  Ảnh tab Chèn

  Con trỏ đổi thành một bút chì Bút chì được dùng để vẽ bảng .

 3. Để xác định ranh giới ngoài bảng, hãy kéo chéo đến kích cỡ bạn muốn.

 4. Để tạo các đường ranh giới cột và hàng, bên dưới Công cụ bảng, trên tab thiết kế , trong nhóm Vẽ viền , bấm Vẽ bảng, và sau đó sử dụng bút chì Bút chì được dùng để vẽ bảng , vẽ các đường ranh giới cột và hàng bạn muốn bên trong các bảng, nhưng không phải trên viền bảng.

  Tab Thiết kế trong Công cụ Bảng

  Để vẽ bảng

 5. Khi bạn kết thúc vẽ bảng, hãy nhấn ESC.

Đầu trang

Bạn có thể tạo một bảng Office Excel 2007 mới trong Office PowerPoint 2007, hoặc bạn có thể sao chép và dán bảng hiện có từ Office Excel 2007 hoặc Office Word 2007 vào bản trình bày của bạn.

Khi bạn chèn một bảng Office Excel 2007 mới vào bản trình bày, bạn có thể tận dụng các chức năng của bảng Excel. Tuy nhiên, nếu bạn thay đổi chủ đề của bản trình bày, chủ đề được áp dụng cho bảng không được Cập Nhật, vì bảng một OLE đối tượng nhúng. Ngoài ra, nó không phải là không thể sửa bảng bằng cách dùng tùy chọn trong Office PowerPoint 2007.

 1. Chọn trang chiếu mà bạn muốn chèn bảng trên.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Bảng, bấm Bảng rồi bấm Bảng tính Excel.

  Ảnh tab Chèn

 3. Để thêm văn bản vào một ô của bảng, bấm vào ô rồi nhập văn bản của bạn.

  Sau khi nhập văn bản, bạn bấm vào bên ngoài bảng.

Để sửa bảng Excel sau khi bạn bấm bên ngoài nó, bấm đúp vào bảng.

Để biết thêm thông tin về việc nhúng nội dung, bao gồm các Office Excel 2007 bảng trong một trang chiếu Office PowerPoint 2007 , hãy xem tạo, thay đổi, hoặc xóa một đối tượng OLE.

Đầu trang

 1. Dưới Công cụ Bảng, trên tab Thiết kế, trong nhóm Vẽ Viền, bấm Tẩy hoặc nhấn và giữ SHIFT trong khi Công cụ Vẽ hiện hoạt.

  Tab Thiết kế trong Công cụ Bảng

  Con trỏ đổi thành một cục tẩy Tẩy dùng để vẽ bảng .

 2. Bấm đường kẻ bạn muốn tẩy.

 3. Khi bạn thực hiện xong việc xóa bỏ đường kẻ, hãy bấm bên ngoài bảng.

Đầu trang

Kiểu bảng (hoặc kiểu nhanh) là kết hợp các tùy chọn định dạng khác nhau, bao gồm các tổ hợp màu nào phái sinh từ màu chủ đề của bản trình bày. Bất kỳ bảng nào bạn thêm có kiểu bảng được áp dụng tự động. Hình thu nhỏ kiểu bảng xuất hiện trong bộ sưu tập Kiểu nhanh trong nhóm Kiểu bảng . Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ kiểu nhanh, bạn có thể thấy cách kiểu nhanh tác động đến bảng của bạn.

 1. Hãy bấm bảng bạn muốn áp dụng kiểu bảng mới hay khác.

 2. Bên dưới Công cụ bảng, trên tab thiết kế , trong nhóm Kiểu bảng , bấm vào kiểu bảng mà bạn muốn. Để xem nhiều kiểu bảng, bấm nút Thêm Hình ảnh nút .

  Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ Kiểu Nhanh, bạn có thể thấy cách Kiểu Nhanh tác động đến bảng của bạn.

  Lưu ý: 

  • Để loại bỏ một kiểu bảng, bên dưới Công cụ bảng, trên tab thiết kế , trong nhóm Kiểu bảng , bấm nút Thêm Hình ảnh nút , sau đó bấm Xóa bảng.

  • Nếu bạn muốn sửa bảng của bạn bằng cách sử dụng phiên bản trước của PowerPoint, sau khi bạn bấm nút Thêm Hình ảnh nút , không áp dụng bất kỳ kiểu dưới Phù hợp nhất cho tài liệu, ngoại trừ hai đầu tiên bên trái (không có kiểu, không Lưới, và không có kiểu bảng lưới). Hầu hết các kiểu dưới Phù hợp nhất cho tài liệu gây ra bảng được chuyển đổi thành ảnh khi bạn lưu bản trình bày dưới dạng tệp trong phiên bản trước của PowerPoint.

  • Bạn cũng có thể thay đổi viền hoặc viền bảng của bạn hoặc Thêm tô màu hoặc hiệu ứng cho các ô bảng của bạn.

  • Văn bản trong bảng không xuất hiện trên tab dàn bài (trong ngăn ở ngoài cùng bên trái trong cửa sổ chương trình, trong dạng xem thường). Văn bản chỉ trong văn bản chỗ dành sẵn xuất hiện trên tab dàn bài .

Để thay đổi diện mạo của văn bản trong các ô bảng hoặc toàn bộ bảng, hãy chọn các tùy chọn trên tab nhà , trong nhóm phông , hoặc các tùy chọn bên dưới Công cụ bảng, trên tab thiết kế , trong nhóm Kiểu WordArt .

Đầu trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×