Thêm "Về" thông tin vào một công cụ danh sách tùy chỉnh

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Công cụ nhà phát triển có thể thêm mô tả thông tin về công cụ trong trình thiết kế danh sách. Thành viên Workspace phải có quyền truy nhập vào trình thiết kế công cụ danh sách để xem thông tin này.

 1. Nhập trình thiết kế.

 2. Bấm thiết đặt và tùy chọn.

 3. Bấm vào tab về công cụ này .

 4. Nhập hoặc cập nhật thông tin trong các trường tên, Phiên bảnmô tả .

  Hãy xem phần dưới đây để biết chi tiết về các thông tin này.

 5. Lưu và phát hành các thay đổi của bạn.

Về việc nhập tên, phiên bản và mô tả thông tin

Tên, phiên bản và mô tả cung cấp cơ chế cho các ứng dụng bên ngoài để xác định một danh sách tùy chỉnh công cụ và tài liệu thiết kế cho các nhà thiết kế công cụ tùy chỉnh.

Bao gồm tên, phiên bản và mô tả được khuyến cáo, nhưng tùy chọn. Không có chế không tự động để incrementing số phiên bản; thật trách nhiệm của trình thiết kế danh sách để tăng số phiên bản khi cần thiết.

Hướng dẫn cách xác định tên và phiên bản số

Lưu ý các hướng dẫn sau đây để xác định tên thiết kế công cụ danh sách và incrementing số phiên bản:

 • Tên thiết kế nhằm là một chuỗi duy nhất để nhận dạng tổ chức thiết kế công cụ danh sách và các ứng dụng class hoặc mục đích của công cụ danh sách. Chúng tôi khuyên nên sử dụng định dạng URI cùng được dùng trong SharePoint Workspace để xác định mẫu khác. URI có định dạng chung của "urn: của bạn-công ty-không gian tên: tên duy nhất". Nếu bạn đang sửa danh sách công cụ mẫu để tạo người dùng mới toàn bộ công cụ danh sách, bạn nên cung cấp cho nó một URI mới.

 • Phiên bản thiết kế cung cấp một chế để người thiết kế để sửa đổi chúng thực hiện với công cụ danh sách mẫu tài liệu. Sau khi công cụ danh sách mẫu đã được triển khai và ứng dụng bên ngoài đã được phát triển để truy nhập vào công cụ, điều quan trọng là để cung cấp thông tin trong số phiên bản thiết kế để người phát triển ứng dụng có thể đảm bảo rằng các giải pháp đang làm việc với phiên bản chính xác của công cụ danh sách. Ứng dụng bên ngoài có thể có bị ảnh hưởng khi trường, dạng xem và biểu mẫu sẽ được thêm vào công cụ danh sách, khi câu mới được thêm vào đó, hoặc khi hiện có được sửa đổi. Thông thường, các ứng dụng bên ngoài không bị ảnh hưởng bởi sửa được hoàn toàn người dùng giao diện thiết kế, chẳng hạn như di chuyển một trường trong biểu mẫu.

  Phiên bản thiết kế là một bộ sắp xếp thứ tự của 4 chữ số, phân cách bởi giai đoạn, và được lưu dưới dạng một chuỗi. Phiên bản thiết kế phù hợp để phối hợp nhận dạng phiên bản: (0.0.0.0). Phiên bản bốn chữ số đại diện cho từ trái sang phải:

  • Phiên bản chính

  • Phiên bản phụ

  • Tùy chỉnh phiên bản

  • Xây dựng các số

Hướng dẫn sau được đề xuất cho incrementing các số này:

 • Phiên bản chính: thay đổi cho biết một danh sách không tương thích thay đổi lược đồ công cụ. Nâng cấp một phiên bản chính của một ứng dụng công cụ danh sách sẽ được coi là một ứng dụng khác nhau hoàn toàn. Trong khi chức năng ứng dụng vẫn nằm trong cùng một ứng dụng class, nó hoàn toàn khác nhau từ góc nhìn của sơ đồ bản ghi dữ liệu của nó.

 • Phiên bản phụ: thay đổi cho biết rằng ứng dụng bên ngoài hiện có sẽ tiếp tục hoạt động vì không có thay đổi lược đồ tương thích đã được thực hiện. Lưu ý rằng trong phiên bản phụ nâng cấp bạn có thể thêm trường mới, biểu mẫu và các dạng xem vào một công cụ biểu mẫu nhưng không thể xóa bỏ hoặc thực hiện những thay đổi lược đồ hiện có nào.

 • Tùy chỉnh phiên bản: thay đổi thường được dùng để xác định một phiên bản Cập Nhật cho một khách hàng cụ thể, có chức năng hoặc sửa đổi để phục vụ mục đích cụ thể.

 • Xây dựng số: thay đổi là một trình tự tăng dần trình thiết kế đã xác định được sử dụng để kết hợp một trình tự cụ thể phần mềm xây dựng ứng dụng biểu mẫu, thường được dùng trong xây dựng bản phát hành quản lý.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×