Thêm OneDrive for Business trong Android

Thêm OneDrive for Business trong Android

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Dùng ứng dụng OneDrive trong thiết bị Android của bạn để làm việc với tài khoản cá nhân OneDrive cũng như các tài khoản OneDrive for Business của bạn. Nếu thiết bị của bạn đang chạy Android 4.0 hoặc phiên bản mới hơn, bạn có thể dùng một ứng dụng để làm việc với cả hai.

Thêm tài khoản OneDrive for Business

Trong ứng dụng OneDrive , gõ nhẹ vào biểu tượng Menu Menu Delve cho Android , và sau đó gõ nhẹ vào Thêm OneDrive for Business.

Thêm OneDrive for Business.

Đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu bạn dùng cho OneDrive for Business.

Ghi chú: Nếu bạn muốn đăng nhập bằng tài khoản OneDrive for Business , tổ chức của bạn cần phải có một gói SharePoint Online hoặc Office 365 business gói đăng ký. Bạn không thể đăng nhập bằng tài khoản từ một thư mục tại chỗ.

Chuyển đổi giữa các tài khoản

Để chuyển đổi giữa tài khoản cá nhân OneDrive và tài khoản OneDrive for Business hay giữa nhiều OneDrive for Business tài khoản, gõ nhẹ vào biểu tượng Menu Menu Delve cho Android , và sau đó gõ nhẹ vào tài khoản mà bạn muốn dùng.

OneDrive for Business.

Mẹo: Bạn chỉ có thể thêm một tài khoản cá nhân vào ứng dụng OneDrive. Để mở một tài khoản cá nhân khác, hãy mở Thiết đặt, gõ nhẹ vào tên tài khoản của bạn, gõ nhẹ vào Đăng xuất, rồi nhập bằng tài khoản mà bạn muốn sử dụng.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×