Thêm Facebook và Twitter biểu tượng cho chữ ký email của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể tạo chữ ký cá nhân hóa cho email của bạn bao gồm một biểu tượng cho Facebook, Twitter, hoặc trang web phương tiện truyền thông xã hội khác. Khi người nhận thư, bấm vào biểu tượng trong phần chữ ký, cửa sổ trình duyệt web mới mở ra và tài khoản truyền thông xã hội của bạn xuất hiện.

Chữ ký của bạn có thể tự động được thêm vào thư gửi đi, hoặc bạn có thể theo cách thủ công thêm chữ ký chỉ có các thư mà bạn chọn.

Tạo chữ ký

 1. Cho mỗi biểu tượng mà bạn muốn dùng trong chữ ký email của bạn, bấm chuột phải vào biểu tượng dưới đây, sau đó bấm lưu ảnh dưới dạng. Lưu biểu tượng máy tính của bạn.

Website

Biểu tượng

Facebook

Biểu tượng Facebook

Twitter

Biểu tượng Twitter

LinkedIn

Biểu tượng LinkedIn

Flickr

Biểu tượng Flickr

 1. Mở một thư mới. Trên tab Thư, trong nhóm Bao gồm, bấm Chữ ký rồi sau đó bấm Chữ ký.

Lệnh Chữ ký trên ribbon

 1. Trên tab Chữ ký E-mail, hãy bấm Mới.

 2. Nhập tên cho chữ ký, rồi bấm OK.

 3. Trong hộp sửa chữ ký , hãy nhập văn bản mà bạn muốn bao gồm trong chữ ký chẳng hạn như tên, số điện thoại hoặc địa chỉ trang web của bạn.

 4. Để định dạng văn bản, bạn chọn văn bản, rồi dùng nút phong cách và định dạng để chọn tùy chọn bạn muốn.

 5. Bấm Biểu tượng Chèn ảnh ảnh, duyệt đến biểu tượng bạn đã lưu trong bước 1, hãy bấm để chọn nó, sau đó bấm OK. Lặp lại cho mỗi biểu tượng bạn muốn thêm.

 6. Bấm vào một trong các biểu tượng bạn đã thêm trong bước 7, sau đó bấm Biểu tượng Chèn siêu kết nối siêu kết nối.

 7. Trong hộp địa chỉ , nhập URL hoặc địa chỉ web cho Facebook, Twitter hoặc tài khoản truyền thông xã hội tương ứng với biểu tượng của bạn.

 8. Bấm OK.

 9. Lặp lại bước 8-10 cho mỗi biểu tượng bạn đã thêm vào trong bước 7.

 10. Để kết thúc tạo chữ ký, bạn bấm OK.

Ghi chú: Chữ ký mà bạn vừa tạo hoặc sửa đổi sẽ không xuất hiện trong thư đang mở.

Đầu Trang

Thêm chữ ký vào thư

Chữ ký có thể được thêm tự động vào tất cả các thư gửi đi, hoặc bạn có thể chọn thư nào bao gồm chữ ký.

Ghi chú: Mỗi thư có thể chứa chỉ có một chữ ký.

Chèn chữ ký tự động

 1. Trên tab thư , trong nhóm bao gồm , bấm chữ ký, sau đó bấm chữ ký.

  Lệnh Chữ ký trên ribbon

 2. Bên dưới chọn chữ ký mặc định, trong danh sách tài khoản email , bấm tài khoản email mà bạn muốn liên kết chữ ký.

 3. Trong danh sách Thư mới, hãy chọn chữ ký bạn muốn bao gồm.

 4. Nếu bạn muốn bao gồm chữ ký khi bạn trả lời hay chuyển tiếp thư, trong danh sách Trả lời/chuyển tiếp, bạn chọn chữ ký. Nếu không thì bấm (không).

Chèn chữ ký theo cách thủ công

 • Trong thư mới, trên tab Thư, trong nhóm Bao gồm, bấm Chữ ký rồi sau đó chọn chữ ký mà bạn muốn.

  Lệnh Chữ ký trên ribbon

  Mẹo: Để loại bỏ chữ ký khỏi thư đang mở, chọn chữ ký trong nội dung thư, sau đó nhấn DELETE.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×