Thêm ảnh hoặc video vào một tệp bằng cách sử dụng thiết bị di động của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể sử dụng thiết bị di động của bạn để thêm ảnh vào bản trình bày PowerPoint, tài liệu Word hoặc Excel sổ làm việc của bạn. Ngoài ra, bạn có thể dùng iPad hoặc iPhone của bạn để thêm video vào bản trình bày PowerPoint.

Ghi chú: Tùy chọn chèn video không chưa sẵn dùng cho các thiết bị Android hoặc Windows, và không sẵn dùng trong Word hoặc Excel. Tuy nhiên, nếu video đã được thêm vào với phiên bản khác, bạn có thể phát video này trên thiết bị Android hoặc Windows của bạn.

Trên điện thoại hoặc máy tính bảng Android của bạn

 1. Mở bản trình bày, tài liệu hoặc sổ làm việc của bạn.

 2. Gõ nhẹ vào vị trí mà bạn muốn thêm hình ảnh.

 3. Trên máy tính bảng Android của bạn, gõ nhẹ vào chèn.

  Tab Chèn

  Trên điện thoại Android của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng sửa Biểu tượng Sửa , gõ nhẹ vào nhà, và sau đó gõ nhẹ vào chèn.

 4. Trên tab chèn , gõ nhẹ vào ảnh, và sau đó gõ nhẹ vào ảnh.

  Chọn ảnh

  Nếu bạn đang dùng Excel, gõ nhẹ chèn, và sau đó gõ nhẹ vào ảnh.

  Chọn chèn > hình ảnh

 5. Dẫn hướng đến vị trí của ảnh, và gõ nhẹ vào nó để chèn nó.

 6. Ảnh tab sẽ xuất hiện.

  Ảnh tab

  Sử dụng các tính năng sau đây trên ảnh tab định dạng ảnh của bạn.

  • Kiểu – chọn từ bộ sưu tập kiểu để thêm viền hoặc thay đổi hình ảnh của bạn.

   Kiểu

  • Chuyển tiếp – khi bạn thêm ảnh hoặc hình ảnh khác, chúng được xếp chồng trong lớp cá nhân theo thứ tự mà bạn đã thêm chúng. Dùng tùy chọn chuyển tiếp để di chuyển ảnh chuyển tiếp một tầng hoặc di chuyển lên trên cùng của ngăn xếp.

   Chuyển tiếp

  • Backward – sử dụng tùy chọn về sau để di chuyển ảnh lại một tầng hoặc di chuyển xuống dưới chồng.

   Ngược

  • Tùy chọn xoay – dùng xoay để xoay hoặc đảo hình ảnh. Lưu ý rằng bạn cũng có thể dùng núm điều khiển Núm điều khiển để xoay ảnh.

   Xoay

   Ghi chú: Để xem các chuyển tiếp, Backwardvà các tùy chọn xoay trên điện thoại Android của bạn, gõ nhẹ vào sắp xếp.

  • Xén – dùng tùy chọn xén Xén và núm điều khiển Núm điều khiển để loại bỏ các phần không mong muốn ảnh của bạn.

  • Đặt lại – dùng đặt lại > Đặt lại ảnh để loại bỏ định dạng thay đổi mà bạn đã áp dụng cho ảnh. Sử dụng đặt lại > Đặt lại kích cỡ để loại bỏ bất kỳ thay đổi mà bạn làm kích cỡ của ảnh.

   Đặt lại

 1. Mở bản trình bày, tài liệu hoặc sổ làm việc của bạn.

 2. Gõ nhẹ vào vị trí mà bạn muốn thêm hình ảnh.

 3. Gõ nhẹ vào chèn.

 4. Trên tab chèn , gõ nhẹ vào ảnh, và sau đó gõ nhẹ Camera.

  Hãy chọn camera

  Nếu bạn đang dùng Excel, gõ nhẹ chèn, và sau đó gõ nhẹ Camera.

  Chọn chèn > hình ảnh

 5. Gõ nhẹ vào biểu tượng điều khiển Biểu tượng Sửa để xem các tùy chọn camera. Bạn có thể thay đổi tiếp xúc, đặt một bộ hẹn giờ, thay đổi kích cỡ, thay đổi sang chế độ hướng ngang hoặc chuyển đổi máy ảnh từ lùi lên trước.

 6. Sau khi bạn đã cấu hình ảnh của bạn, gõ nhẹ vào nút camera Nút camera để chụp ảnh và thêm nó vào trang chiếu, tài liệu hoặc sổ làm việc của bạn. Để loại bỏ ảnh, hãy gõ nhẹ vào dấu X.

Trên iPhone hoặc iPad của bạn

Trước khi bạn có thể thêm ảnh hoặc video, chúng phải được lưu trữ trên iPad hoặc iPhone và bạn phải cấp quyền truy nhập ứng dụng Office của bạn để chúng.

 1. Gõ nhẹ Thiết đặt.

 2. Gõ nhẹ vào quyền riêng tư.

 3. Gõ nhẹ vào ảnh.

 4. Trượt điều khiển cho từng ứng dụng Office để cấp quyền truy nhập ứng dụng đó.

  Ảnh truy nhập

 1. Mở bản trình bày, tài liệu hoặc sổ làm việc của bạn.

 2. Gõ nhẹ vào vị trí mà bạn muốn thêm hình ảnh.

 3. Trên iPad của bạn, gõ nhẹ vào chèn.

  Tab Chèn

  Trên iPhone của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng sửa Biểu tượng Sửa , gõ nhẹ vào nhà, và sau đó gõ nhẹ vào chèn.

 4. Trên tab chèn , gõ nhẹ vào ảnh, và sau đó dẫn hướng đến vị trí của ảnh của bạn.

  Ảnh menu

 5. Gõ nhẹ vào ảnh để thêm nó.

 6. Ảnh tab sẽ xuất hiện.

  Ảnh tab

  Sử dụng các tính năng sau đây trên ảnh tab định dạng ảnh của bạn.

  • Kiểu – chọn từ bộ sưu tập kiểu để thêm viền hoặc thay đổi hình ảnh của bạn.

   Kiểu

  • Đổ bóng – chọn từ bộ sưu tập hiệu ứng tô màu.

   Đổ bóng

  • Phản chiếu – chọn từ bộ sưu tập hiệu ứng phản chiếu.

   Phản chiếu

  • Sắp xếp – khi bạn thêm ảnh hoặc hình ảnh khác, chúng được xếp chồng trong lớp cá nhân theo thứ tự mà bạn đã thêm chúng. Sử dụng các tùy chọn sắp xếp để di chuyển ảnh chuyển tiếp một tầng, di chuyển lên trên cùng của chồng, di chuyển hình ảnh sao một tầng hoặc di chuyển nó xuống dưới chồng.

   Sắp xếp

  • Xén – sử dụng tùy chọn xén Xén để loại bỏ các phần không mong muốn ảnh của bạn.

  • Đặt lại – dùng đặt lại > Đặt lại ảnh để loại bỏ định dạng thay đổi mà bạn đã áp dụng cho ảnh. Sử dụng đặt lại > Đặt lại kích cỡ để loại bỏ bất kỳ thay đổi nào bạn thực hiện đối với kích cỡ của ảnh.

   Đặt lại

 1. Mở bản trình bày, tài liệu hoặc sổ làm việc của bạn.

 2. Gõ nhẹ vào vị trí mà bạn muốn thêm hình ảnh.

 3. Gõ nhẹ vào chèn.

  Tab Chèn

  Trên iPhone của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng sửa Biểu tượng Sửa , gõ nhẹ vào nhà, và sau đó gõ nhẹ vào chèn.

 4. Trên tab chèn , gõ nhẹ Camera.

 5. Sau khi bạn đã thực hiện ảnh của bạn, gõ nhẹ vào sử dụng ảnh thêm nó vào trang chiếu, tài liệu hoặc sổ làm việc của bạn. Để loại bỏ ảnh, hãy gõ nhẹ chiếm lại và sau đó hủy bỏ.

Trước khi bạn có thể thêm video vào bản trình bày của bạn, nó phải được lưu trữ trên iPhone hoặc iPad của bạn.

 1. Mở bản trình bày PowerPoint.

 2. Chọn trang chiếu có chứa video.

 3. Trên iPad của bạn, gõ nhẹ vào chèn.

  Tab Chèn

  Trên iPhone của bạn, gõ nhẹ vào biểu tượng sửa Biểu tượng Sửa , gõ nhẹ vào nhà, và sau đó gõ nhẹ vào chèn.

 4. Trên tab chèn , gõ nhẹ vào video và sau đó dẫn hướng đến vị trí của video của bạn trên iPad của bạn.

 5. Gõ nhẹ vào video để thêm nó vào bản trình bày của bạn.

Trên máy tính bảng chạy Windows hoặc điện thoại của bạn

 1. Mở bản trình bày, tài liệu hoặc sổ làm việc của bạn.

 2. Gõ nhẹ vào vị trí mà bạn muốn thêm hình ảnh.

 3. Trên máy tính bảng Windows, gõ nhẹ vào chèn.

  Tab Chèn

  Trên Windows phone của bạn, hãy gõ đúp vào trang chiếu bạn muốn, sau đó gõ nhẹ vào Thêm Khác ở dưới cùng của màn hình của bạn Khác , gõ nhẹ vào nhà, và sau đó gõ nhẹ vào chèn.

 4. Trên tab chèn , gõ nhẹ vào ảnh, và sau đó gõ nhẹ vào ảnh.

  Ảnh menu

 5. Dẫn hướng đến vị trí của ảnh, và gõ nhẹ vào đó.

 6. Trên máy tính bảng Windows, gõ nhẹ vào chèn.

  Chèn ảnh

  Trên Windows phone của bạn, gõ nhẹ vào dấu kiểm.

 7. Ảnh tab sẽ xuất hiện.

  Ảnh tab

  Sử dụng các tính năng sau đây trên ảnh tab định dạng ảnh của bạn.

  • Kiểu – chọn từ bộ sưu tập kiểu để thêm viền hoặc thay đổi hình ảnh của bạn.

   Kiểu

  • Chuyển tiếp – khi bạn thêm ảnh hoặc hình ảnh khác, chúng được xếp chồng trong lớp cá nhân theo thứ tự mà bạn đã thêm chúng. Dùng tùy chọn chuyển tiếp để di chuyển ảnh chuyển tiếp một tầng hoặc di chuyển lên trên cùng của ngăn xếp.

   Menu chuyển tiếp

  • Backward – sử dụng tùy chọn về sau để di chuyển ảnh lại một tầng hoặc di chuyển xuống dưới chồng. < media8 >

   Menu ngược

  • Tùy chọn xoay – dùng xoay để xoay hoặc đảo hình ảnh. Lưu ý rằng bạn cũng có thể dùng núm điều khiển xoay ảnh.

   Menu xoay

   Ghi chú: Để xem các chuyển tiếp, Backwardvà các tùy chọn xoay trên Windows phone của bạn, gõ nhẹ vào sắp xếp.

  • Xén – sử dụng tùy chọn xén Xén để loại bỏ các phần không mong muốn ảnh của bạn. Gõ nhẹ vào mũi tên xuống để xem menu xén . Bạn có thể thay đổi Vị trí ảnhVị trí xén.

   Xén ảnh menu

  • Gõ nhẹ vào biểu tượng kích cỡ Đổi kích cỡ biểu tượng để thay đổi chiều cao và chiều rộng của ảnh. Gõ nhẹ vào Văn bản để thêm tiêu đề và mô tả cho ảnh.

  • Đặt lại – dùng đặt lại > Đặt lại ảnh để loại bỏ định dạng thay đổi mà bạn đã áp dụng cho ảnh. Sử dụng đặt lại > Đặt lại kích cỡ để loại bỏ bất kỳ thay đổi mà bạn làm kích cỡ của ảnh.

   Đặt lại menu

 1. Mở bản trình bày, tài liệu hoặc sổ làm việc của bạn.

 2. Gõ nhẹ vào vị trí mà bạn muốn thêm hình ảnh.

 3. Trên máy tính bảng Windows, gõ nhẹ vào chèn. Trên Windows phone của bạn, hãy gõ đúp vào trang chiếu bạn muốn, sau đó gõ nhẹ vào Thêm Khác ở dưới cùng của màn hình của bạn Khác , gõ nhẹ vào nhà, và sau đó gõ nhẹ vào chèn.

 4. Trên tab chèn , gõ nhẹ Camera.

 5. (Tùy chọn) Gõ nhẹ vào biểu tượng camera đảo ngược Đảo ngược camera để chuyển tiêu điểm camera từ sao để mặt trước.

 6. Gõ nhẹ vào biểu tượng camera Biểu tượng Camera để chụp ảnh.

 7. Ảnh sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn. Để đổi kích cỡ ảnh, hãy gõ nhẹ vào biểu tượng tỷ lệ khung ảnh Tỷ lệ khung ảnh . Chèn ảnh vào trang chiếu của bạn, gõ nhẹ vào dấu kiểm Dấu kiểm . Để loại bỏ ảnh, hãy gõ nhẹ dấu X.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Làm cho tài liệu Word của bạn có thể truy nhập

Tạo bảng tính Excel của bạn có thể truy nhập

Thực hiện trình bày PowerPoint của bạn có thể truy nhập

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×