Thêm điều khiển để tùy chỉnh đối tượng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn đang tìm cách tùy chỉnh một biểu mẫu, dạng xem hoặc báo cáo Access, tác vụ thông thường nhất là thêm hoặc sửa đổi các điều khiển. Đó là các hộp văn bản, nút, hộp tổ hợp và các công cụ khác mà bạn sử dụng để thêm, sửa và hiển thị dữ liệu.

Các điều khiển tiêu biểu của Access.

Dù bạn đang làm việc trong ứng dụng web Access hoặc cơ sở dữ liệu Access trên máy tính, bạn có thể thêm điều khiển trong một trong hai cách:

  • Để tạo một điều khiển được gắn kết một trường (nghĩa là điều khiển sẽ hiển thị và cho phép bạn sửa dữ liệu từ bảng), mở danh sách trường (Alt + F8) và kéo trường từ danh sách biểu mẫu, dạng xem hoặc báo cáo. Access thêm một điều khiển phù hợp cho kiểu dữ liệu được lưu trữ trong trường.

    Kéo một trường từ danh sách trường vào một dạng xem.

    Mẹo: Nếu bạn tạo một biểu mẫu bằng cách sử dụng công cụ biểu mẫu trong một Access trên máy tính cơ sở dữ liệu, Access sẽ tự động tạo một gắn kết điều khiển cho tất cả các trường trong nguồn bản ghi.

  • Để tạo một điều khiển không gắn kết, hãy bấm điều khiển trên tab thiết kế của ruy-băng. Trong ứng dụng web Access, điều khiển sẽ xuất hiện trong dạng xem ngay lập tức. Trong một cơ sở dữ liệu trên máy tính, bạn sẽ cần phải bấm vào biểu mẫu, dạng xem hoặc báo cáo mà bạn muốn đặt điều khiển.

    Bộ sưu tập các Điều khiển trên ruy-băng.

    Nếu bạn muốn, bạn có thể chuyển đổi một điều khiển không gắn kết vào gắn kết điều khiển bằng cách sửa các thuộc tính cho điều khiển. Nhấn F4 nếu bạn đang dùng cơ sở dữ liệu trên máy tính để xem các thuộc tính, sau đó chọn tên trường từ thả xuống Nguồn điều khiển .

Làm thế nào để tôi chọn lựa giữa điều khiển kết nối và không kết nối?

Điều khiển kết nối là những điều khiển bạn sử dụng để xem hoặc làm việc với dữ liệu trong bảng hoặc truy vấn của mình. Vì chúng được kết nối vào nguồn dữ liệu bên dưới, cho nên mọi thay đổi bạn thực hiện với điều khiển kết nối sẽ được phản ánh trong nguồn dữ liệu (giả định rằng nguồn dữ liệu của bạn có thể sửa được).

Không gắn kết điều khiển rất hữu ích để hiển thị giá trị tính toán hoặc để nhập giá trị mà không cần phải được lưu trữ trong bảng. Ví dụ, bạn có thể đặt không gắn kết điều khiển trên biểu mẫu để nhập bắt đầu và kết thúc ngày, sau đó dùng macro được đính kèm vào điều khiển nút lệnh để đọc ngày tháng và hiển thị báo cáo cho phạm vi ngày được nhập. Vì bạn không cần phải lưu trữ những ngày để tham khảo trong tương lai, các điều khiển không cần phải được gắn kết với bất kỳ điều gì.

Tôi có thể làm được những gì nữa với điều khiển?

Loại điều khiển, phổ biến nhất là hộp văn bản; những mục này có thể hiển thị nhiều kiểu khác nhau của dữ liệu, chẳng hạn như văn bản, số và ngày tháng. Điều khiển khác có chuyên biệt hơn hàm. Ví dụ, ở đó là điều khiển để chèn dấu ngắt trang vào báo cáo, để Thêm nội dung web vào biểu mẫu cơ sở dữ liệu trên máy tínhvà khác để Thêm một biểu mẫu con vào biểu mẫu cơ sở dữ liệu trên máy tính. Bạn có thể tạo một điều khiển mà tham chiếu một điều khiển trên một biểu mẫu khác, và trong cơ sở dữ liệu trên máy tính, bạn có thể thay đổi thứ tự tab cho điều khiển.

Để biết thêm về cách thêm điều khiển để báo cáo, hãy xem giới thiệu về báo cáo trong Access.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×