Thêm, định dạng, hoặc xóa bỏ chú thích trong Word

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thêm chú thích số liệu, phương trình hoặc các đối tượng khác. Chú thích là đánh số nhãn, chẳng hạn như "Hình 1", bạn có thể thêm vào một hình, bảng, phương trình, hoặc đối tượng khác. Bao gồm văn bản có thể tùy chỉnh ("Hình", "Bảng", "Phương trình" hoặc nội dung khác mà bạn gõ) theo sau là một số thứ tự hoặc chữ cái ("1, 2, 3..." hoặc "a, b, c. …" thông thường) mà có thể được hoặc bạn có thể theo dõi một số văn bản bổ sung, dễ hiểu, nếu bạn muốn.

Chú thích với một nhãn và một số

1. văn bản mà bạn chọn hoặc tạo.

2. số đó Word chèn cho bạn

Nếu bạn sau đó thêm, xóa hoặc di chuyển chú thích, bạn có thể dễ dàng cập nhật các chú thích số cùng lúc.

Bạn cũng có thể dùng các chú thích để tạo một bảng mục chú thích ví dụ, hình hoặc một bảng phương trình.

Bạn muốn làm gì?

Bấm chủ đề hoặc chủ đề, dưới đây mà bạn quan tâm.

Mẹo: Nếu bạn muốn có thể di chuyển hình và chú thích như một đối tượng hoặc ngắt dòng xung quanh hình và chú thích, hãy làm theo các hướng dẫn để thêm chú thích vào trôi nổi bên dưới các đối tượng.

 1. Chọn đối tượng (bảng, phương trình, hình hoặc một đối tượng khác) mà bạn muốn thêm chú thích để.

 2. Trên tab tham chiếu , trong nhóm chú thích , hãy bấm Chèn chú thích.

  Ribbon của Office 14

 3. Trong danh sách nhãn , chọn nhãn nhất mô tả vào đối tượng, chẳng hạn như một hình hoặc phương trình. Nếu danh sách không cung cấp nhãn bạn muốn, bấm Nhãn mới, nhập nhãn mới trong hộp nhãn , sau đó bấm OK.

  Sử dụng hộp thoại chú thích để đặt các tùy chọn cho chú thích hình, bảng hoặc phương trình của bạn.
 4. Nhập bất kỳ văn bản nào, bao gồm dấu câu mà bạn muốn xuất hiện sau khi nhãn.

  Nhập bất kỳ tùy chọn văn bản tùy chỉnh cho chú thích của bạn vào nhãn trường.
 5. Bấm OK.

Lưu ý: Word chèn số tuần tự chú thích dưới dạng một trường. Nếu chú thích của bạn sẽ trông tương tự như "hình {SEQ bảng \ * tiếng ả Rập}", Word Hiển thị mã trường thay vì kết quả trường. Để xem chú thích thông thường, hãy nhấn ALT + F9.

Nếu bạn muốn có thể ngắt dòng quanh đối tượng và chú thích, hoặc bạn muốn có thể di chuyển đối tượng và chú thích dưới dạng một đơn vị, bạn cần để nhóm đối tượng và chú thích cùng nhau.

 1. Chèn hình của bạn.

 2. Chọn Tùy chọn bố trí và chọn một trong các lựa chọn Với ngắt dòng văn bản .

  Quan trọng: Bạn nên thực hiện bước này trước khi bạn chèn chú thích của bạn. Nếu bạn chưa đã chèn chú thích, xóa bỏ nó, hãy thực hiện bước này, sau đó thêm lại chú thích của bạn.

  Bấm Tùy chọn bố trí để chọn cách văn bản sẽ dòng xung quanh hình ảnh của bạn đã chèn.
 3. Thêm chú thích của bạn bằng cách dùng các bước được liệt kê trong "Thêm chú thích" ở trên.

 4. Chọn chú thích của bạn sau đó nhấn giữ phím shift và chọn hình của bạn.

 5. Bấm chuột phải vào một trong hai mục và chọn nhóm > nhóm.

  Nhóm chú thích với nhau và hình ảnh của bạn để họ có thể di chuyển cùng nhau.

Bây giờ văn bản nên dòng xung quanh hình và chú thích như mong muốn của bạn, và hình và chú thích sẽ luôn ở gần nhau nếu bạn di chuyển chúng đến nơi khác trên trang hoặc trong tài liệu.

Lưu ý: Nếu bạn di chuyển hình của bạn, nó là một ý kiến hay Cập Nhật chú thích số (xem bên dưới) chỉ để bảo đảm đánh số của bạn vẫn còn trong thứ tự chính xác.

Nếu bạn chèn chú thích mới, Word tự động cập nhật các chú thích số. Tuy nhiên, nếu bạn xóa bỏ hoặc di chuyển chú thích, bạn phải khởi động thủ công Cập Nhật chú thích.

 1. Bấm vào bất kỳ đâu trong tài liệu và nhấn CTRL + A để chọn toàn bộ tài liệu.

 2. Bấm chuột phải, sau đó chọn Cập Nhật trường trên menu lối tắt. Tất cả các chú thích trong tài liệu bây giờ sẽ được Cập Nhật.

Mẹo: Bạn cũng có thể Cập Nhật chú thích bằng cách chọn toàn bộ tài liệu và sau đó nhấn F9.

Sau khi đã thêm ít nhất một chú thích tài liệu của bạn, bạn sẽ thấy một kiểu mới được hiển thị bộ sưu tập kiểu, được gọi là "Chú thích". Để thay đổi định dạng của chú thích của bạn trong toàn bộ tài liệu của bạn chỉ cần bấm chuột phải vào kiểu bộ sưu tập và chọn sửa đổi. Tại đây bạn có thể thiết lập kích cỡ phông, màu, kiểu và các tùy chọn sẽ áp dụng cho chú thích của bạn.

Bấm chuột phải vào kiểu chú thích trong bộ sưu tập kiểu để sửa đổi định dạng của chú thích của bạn.

Để biết thêm thông tin về sửa đổi kiểu trong Word hãy xem tùy chỉnh kiểu trong Word

Để xóa một chú thích, hãy chọn nó với chuột và nhấn xóa bỏ. Nếu bạn đã thêm chú thích trong tài liệu của bạn khi bạn hoàn tất việc xóa bỏ các tệp bạn muốn loại bỏ, bạn cần Cập Nhật chúng. Nhấn CTRL + A để chọn tất cả văn bản trong tài liệu của bạn và sau đó nhấn F9 để cập nhật tất cả. Mà sẽ đảm bảo rằng các số chú thích của bạn là chính xác sau khi bạn đã loại bỏ những dấu bạn không muốn.

Xem thêm

Bạn có câu hỏi về chú thích trong Word mà chúng tôi không trả lời ở đây?

Hãy đăng câu hỏi trong diễn đàn giải đáp Word.

Giúp chúng tôi cải thiện Word

Bạn có các gợi ý về cách chúng tôi có thể cải thiện chú thích (hoặc bất kỳ tính năng khác) của Word? Nếu vậy, vui lòng truy cập Từ người dùng thoại và cho chúng tôi biết!

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×