Thêm đường xu hướng vào một chuỗi dữ liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

  1. Bấm chuỗi dữ liệu mà bạn muốn thêm đường xu hướng hoặc trung bình di chuyển.

  2. Trên menu công cụ biểu đồ , hãy bấm Thêm đường xu hướng.

  3. Trên tab kiểu , hãy bấm kiểu đường xu hướng hồi quy trung bình hoặc đường bạn muốn.

    Nếu bạn chọn Đa thức, hãy nhập lũy thừa cao nhất của biến độc lập vào hộp Thứ tự.

    Nếu bạn chọn Đường Trung bình, hãy nhập số chu kỳ dùng để tính toán đường trung bình vào hộp Chu kỳ.

Lưu ý: 

  • Hộp dựa trên chuỗi liệt kê tất cả các chuỗi dữ liệu trong biểu đồ có đường xu hướng hỗ trợ. Để thêm đường xu hướng vào một chuỗi, bấm vào tên trong hộp, sau đó chọn các tùy chọn bạn muốn.

  • Nếu bạn thêm một đường trung bình vào biểu đồ xy (phân tán), Trung bình di chuyển được dựa trên thứ tự của các giá trị x vẽ trong biểu đồ. Để có kết quả bạn muốn, bạn có thể cần sắp xếp các giá trị x trước khi bạn thêm một đường trung bình.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×