Thêm đường xu hướng hoặc đường trung bình di chuyển vào biểu đồ

Thêm đường xu hướng hoặc đường trung bình di chuyển vào biểu đồ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để hiện xu hướng dữ liệu hoặc giá trị trung bình di chuyển trong một biểu đồ bạn đã tạo, bạn có thể thêm đường xu hướng. Bạn cũng có thể mở rộng đường xu hướng ra khỏi phạm vi dữ liệu thực tế của bạn để giúp dự đoán giá trị tương lai. Ví dụ, dự báo đường xu hướng tuyến tính sau đây hai quý trước và rõ ràng Hiển thị một xu hướng hướng lên trông hứa doanh số bán hàng trong tương lai.

Biểu đồ có đường xu hướng

Bạn có thể thêm một đường xu hướng để biểu đồ 2-D không xếp chồng, bao gồm các khu vực, thanh, cột, đường, chứng khoán, phân tán và bong bóng.

Bạn không thể thêm một đường xu hướng để một xếp chồng, biểu đồ 3-D, radar, hình tròn, bề mặt hoặc vành khuyên bị cắt.

Thêm đường xu hướng

 1. Trên biểu đồ, hãy bấm vào chuỗi dữ liệu mà bạn muốn thêm đường xu hướng hoặc trung bình di chuyển.

  Đường xu hướng sẽ bắt đầu tại điểm dữ liệu đầu tiên của chuỗi dữ liệu mà bạn chọn.

 2. Bấm nút Thành phần biểu đồ Nút Thành phần Biểu đồ bên cạnh góc trên bên phải của biểu đồ.

 3. Chọn hộp Đường xu hướng.

 4. Để chọn một kiểu đường xu hướng khác, hãy bấm vào mũi tên bên cạnh Đường xu hướng, sau đó bấm Số mũ, Dự báo Tuyến tính hoặc Trung bình Di chuyển Hai Giai đoạn. Đối với các đường xu hướng bổ sung, bấm Tùy chọn Khác.

 5. Nếu bạn chọn Tùy chọn Khác, hãy bấm vào tùy chọn mà bạn muốn trong ngăn Định dạng Đường xu hướng bên dưới Tùy chọn Đường xu hướng.

  Ngăn Định dạng Đường xu hướng

  • Nếu bạn chọn Đa thức, hãy nhập mức cao nhất cho biến số độc lập trong hộp Thứ tự.

  • Nếu bạn chọn Trung bình Di chuyển, hãy nhập số giai đoạn định sử dụng để tính toán mức trung bình di chuyển trong hộp Giai đoạn.

Mẹo: Đường xu hướng sẽ chuẩn xác hơn khi giá trị R bình phương (một số từ 0 đến 1 cho biết giá trị ước tính của đường xu hướng tương ứng sát sao như thế nào so với dữ liệu thực tế) bằng hoặc gần bằng 1. Khi bạn thêm đường xu hướng vào dữ liệu, Excel sẽ tự động tính toán giá trị R bình phương. Bạn có thể hiển thị giá trị này trên biểu đồ bằng cách chọn hộp Hiển thị giá trị R bình phương trên biểu đồ (ngăn Định dạng Đường xu hướng, Tùy chọn Đường xu hướng).

Bạn có thể tìm hiểu thêm về tất cả các tùy chọn đường xu hướng trong các phần dưới đây.

Sử dụng kiểu đường xu hướng này để tạo đường thẳng vừa khít cho các tập hợp dữ liệu tuyến tính đơn giản. Dữ liệu của bạn thuộc dạng tuyến tính nếu mẫu hình tại các điểm dữ liệu này trông giống như một đường thẳng. Một đường xu hướng tuyến tính thường biểu thị sự tăng lên hoặc giảm xuống với tốc độ ổn định.

Một đường xu hướng tuyến tính sử dụng phương trình này để tính toán số ô vuông tối thiểu vừa khớp cho một đường:

phương trình

trong đó m là hệ số góc và b là đoạn chắn.

Đường xu hướng tuyến tính sau đây cho thấy doanh số kinh doanh tủ lạnh tăng lên có hệ thống theo chu kỳ 8 năm. Lưu ý rằng giá trị R bình phương (một số từ 0 đến 1 cho biết giá trị ước tính của đường xu hướng tương ứng sát sao như thế nào so với dữ liệu thực tế) là 0,9792, một mức độ vừa khớp thích hợp của đường với dữ liệu.

Biểu đồ phân tán với đường xu hướng tuyến tính

Biểu thị đường cong vừa khớp nhất, đường xu hướng này rất hữu ích khi dữ liệu tăng hoặc giảm nhanh rồi sau đó về mức thăng bằng. Đường xu hướng lô-ga-rit có thể sử dụng các giá trị âm và các giá trị dương.

Đường xu hướng lô-ga-rit sử dụng phương trình sau để tính toán số ô vuông tối thiểu vừa khớp giữa các điểm:

phương trình

trong đó cb là hằng số và ln là hàm lô-ga-rit tự nhiên.

Đường xu hướng lô-ga-rit sau biểu thị tốc độ tăng trưởng mật độ động vật được dự báo trong một khu vực có diện tích cố định, trong đó mật độ trở về trạng thái cân bằng khi diện tích dành cho động vật giảm xuống. Lưu ý rằng giá trị R bình phương là 0,933, một mức độ vừa khớp tương đối tốt của đường so với dữ liệu.

Biểu đồ phân tán với đường xu hướng lô-ga-rít

Đường xu hướng này đặc biệt hữu ích khi dữ liệu của bạn hay dao động. Ví dụ, khi bạn phân tích mức lãi và lỗ trên một tập hợp dữ liệu lớn. Trình tự đa thức có thể được quyết định theo số lượng dao động của dữ liệu hoặc theo số lượng khúc cong (dạng đồi và thung lũng) xuất hiện trong đường cong. Thông thường, một đường xu hướng đa thức Bậc 2 chỉ có một đồi hoặc thung lũng, Bậc 3 có một hoặc hai đồi hoặc thung lũng và Bậc 4 lên tới 3 đồi hoặc thung lũng.

Đường xu hướng đa thức hoặc cong sử dụng phương trình sau để tính toán số ô vuông tối thiểu vừa khớp giữa các điểm:

phương trình

trong đó bBiến số là hằng số.

Đường xu hướng đa thức Bậc 2 sau (một đồi) biểu thị mối quan hệ giữa tốc độ lái xe và lượng nhiên liệu tiêu thụ. Lưu ý rằng giá trị R bình phương là 0,979, gần sát với 1, vì vậy đường này vừa khớp với dữ liệu.

Biểu đồ phân tán với đường xu hướng đa thức

Biểu thị một đường cong, đường xu hướng này rất hữu ích đối với các tập hợp dữ liệu so sánh các số đo tăng theo một tốc độ nhất định. Ví dụ, sự gia tốc của xe đua chu kỳ 1 giây. Bạn không thể tạo một đường xu hướng lũy thừa nếu dữ liệu của bạn có chứa các giá trị 0 hoặc âm.

Đường xu hướng lũy thừa sử dụng phương trình sau để tính toán số ô vuông tối thiểu vừa khớp giữa các điểm:

phương trình

trong đó cb là hằng số.

Ghi chú: Tùy chọn này không khả dụng khi dữ liệu của bạn có chứa các giá trị 0 hoặc âm.

Biểu đồ đo khoảng cách sau biểu thị khoảng cách bằng mét/giây. Đường xu hướng lũy thừa biểu thị rõ gia tốc tăng. Lưu ý rằng giá trị R bình phương là 0,986, một mức độ khớp gần như hoàn hảo của đường so với dữ liệu.

Biểu đồ phân tán với đường xu hướng lũy thừa

Biểu thị một đường cong, đường xu hướng này rất hữu ích khi giá trị dữ liệu tăng hoặc giảm theo một tốc độ tăng ổn định. Bạn không thể tạo một đường xu hướng số mũ nếu dữ liệu của bạn có chứa các giá trị 0 hoặc âm.

Đường xu hướng số mũ sử dụng phương trình sau để tính toán số ô vuông tối thiểu vừa khớp giữa các điểm:

phương trình

trong đó cb là hằng số và e là cơ số của lô-ga-rit tự nhiên.

Đường xu hướng số mũ sau đây biểu thị lượng giảm cacbon 14 trong một đối tượng khi lão hóa. Lưu ý rằng giá trị R bình phương là 0,990, nghĩa là đường này khớp với dữ liệu gần như hoàn hảo.

Biểu đồ có đường xu hướng hàm mũ

Đường xu hướng này trung hòa những dao động dữ liệu để biểu thị một mẫu hình hoặc xu hướng rõ ràng hơn. Một đường xu hướng trung bình di chuyển sử dụng một số lượng các điểm dữ liệu nhất định (được đặt theo tùy chọn Giai đoạn), tính trung bình và sử dụng giá trị trung bình này như một điểm trên đường xu hướng. Ví dụ, nếu Giai đoạn được đặt là 2, trung bình của hai điểm dữ liệu đầu tiên được sử dụng làm điểm bắt đầu trong đường xu hướng trung bình di chuyển. Trung bình của các điểm dữ liệu thứ hai và thứ ba được sử dụng làm điểm thứ hai trong đường xu hướng v.v.

Đường xu hướng trung bình di chuyển sử dụng phương trình sau:

phương trình

Số lượng các điểm trong đường xu hướng trung bình di chuyển bằng với tổng số điểm trong chuỗi trừ đi số lượng mà bạn chỉ định cho giai đoạn.

Trong biểu đồ tán xạ, đường xu hướng dựa trên trình tự các giá trị x trong biểu đồ. Để có kết quả tốt hơn, hãy sắp xếp các giá trị x trước khi thêm một đường xu hướng trung bình di chuyển.

Đường xu hướng trung bình di chuyển sau đây biểu thị một mẫu hình số lượng nhà bán được trong suốt giai đoạn 26 tuần.

Biểu đồ phân tán với đường xu hướng di chuyển trung bình

Xem Thêm

Tạo biểu đồ từ đầu đến cuối

Tạo biểu đồ kết hợp có trục phụ

Chọn dữ liệu cho biểu đồ

Định dạng biểu đồ của bạn

Thêm nhãn dữ liệu vào biểu đồ

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×