Thêm ô, hàng hoặc cột vào bảng

Trong Bài viết Này

Thêm ô

Thêm một hàng vào bên trên hoặc bên dưới

Thêm một cột vào bên trái hoặc bên phải

Giới thiệu thẻ ngữ cảnh của Công cụ Bảng

Thêm ô

 1. Bấm vào ô nằm bên phải hoặc bên trên vị trí bạn muốn chèn ô.

 2. Bên dưới Công cụ Bảng, bấm vào tab Bố trí.

 3. Bấm vào mũi tên ở góc cuối, bên phải mục Hàng & Cột.

 4. Bấm vào một trong các tùy chọn sau đây.

Bấm

Tới

Dịch các ô sang phải

Chèn một ô, đồng thời, di chuyển tất cả các ô trong hàng đó sang bên phải.

Ghi chú: Word không chèn cột mới. Điều này có thể dẫn đến việc một hàng có nhiều ô hơn các hàng khác.

Chuyển ô xuống

Chèn ô và di chuyển các ô hiện tại xuống một hàng. Hàng mới sẽ được thêm vào cuối bảng.

Chèn toàn bộ hàng

Chèn hàng bên trên ô bạn bấm vào.

Chèn toàn bộ cột

Chèn cột vào bên trái ô bạn bấm vào.

Đầu Trang

Thêm một hàng vào bên trên hoặc bên dưới

 1. Bấm vào ô nằm trên hoặc dưới vị trí bạn muốn thêm một hàng.

 2. Bên dưới Công cụ Bảng, trên tab Bố trí, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm hàng bên trên ô, hãy bấm vào Chèn Lên trên trong nhóm Hàng và Cột.

  • Để thêm hàng bên dưới ô, hãy bấm vào Chèn Xuống dưới trong nhóm Hàng và Cột.

Đầu Trang

Thêm một cột vào bên trái hoặc bên phải

 1. Bấm vào ô nằm bên trái hoặc bên phải vị trí bạn muốn thêm một cột.

 2. Bên dưới Công cụ Bảng, trên tab Bố trí, hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để thêm cột vào bên trái ô, bấm vào Chèn Sang trái trong nhóm Hàng và Cột.

  • Để thêm cột vào bên phải ô, bấm vào Chèn Sang phải trong nhóm Hàng và Cột.

Đầu Trang

Giới thiệu thẻ ngữ cảnh của Công cụ Bảng

Bạn sẽ cần biết vị trí của các thẻ ngữ cảnh Thiết kếBố trí trong Công cụ Bảng khi làm việc trên bố trí thiết kế và cấu trúc của bảng. Các tab Thiết kếBố trí chỉ hiển thị sau khi bạn bấm vào bảng và xuất hiện ở đầu màn hình trên dải băng.

Thêm ô, hàng hoặc cột vào bảng

Đầu Trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×