Tháng mười hàm

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Trả về một biến thể (chuỗi) đại diện cho giá trị số bát phân của một số.

Cú pháp

Tháng mười ( số )

Yêu cầu sốtham đối là bất hợp lệ biểu thức số hoặc biểu thức chuỗi.

Chú thích

Nếu số đã không phải là số nguyên, nó được làm tròn đến số nguyên gần nhất trước khi đang đánh giá.

If số is

Trả về Tháng mười

Null

Giá trị null

Trống

Số 0 (0)

Bất kỳ số nào khác

Ký tự tối đa 11 bát phân


Bạn có thể đại diện cho một số bát phân trực tiếp bằng số trước đó trong phạm vi phù hợp với &O. Ví dụ, &O10 là ký hiệu số bát phân cho 8 thập phân.

Ví dụ

Lưu ý: Ví dụ dưới đây minh họa sử dụng hàm này trong Visual Basic for Applications (VBA) mô-đun. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với VBA, chọn Nhà phát triển tham chiếu trong danh sách thả xuống bên cạnh Tìm kiếm và nhập một hoặc nhiều thuật ngữ trong hộp tìm kiếm.

Ví dụ này dùng hàm tháng mười để trả về giá trị số bát phân của một số.

Dim MyOct
MyOct = Oct(4) ' Returns 4.
MyOct = Oct(8) ' Returns 10.
MyOct = Oct(459) ' Returns 713.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×