Tạo tài liệu từ OneDrive for Business

Bạn có thể nhanh chóng tạo tài liệu Office mới khi bạn đã đăng nhập vào Office 365, dù bạn đang làm việc trong OneDrive for Business hoặc trong một thư viện site nhóm.

Tạo tài liệu trong Office 365

Bạn không chắc chắn nên tạo nó ở đâu? Hãy xem Tôi nên lưu tài liệu của tôi vào OneDrive for Business hoặc một site nhóm?

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn tại http://portal.office.com. Ví dụ ellen@contoso.onmicrosoft.com, ellen@contoso.edu, hoặc ellen@contoso.com. Nếu bạn không chắc tài khoản công ty hoặc trường học của bạn là gì, hãy kiểm tra thông điệp email chào mừng đã yêu cầu bạn đăng nhập lần đầu.

  Mẹo   Nếu bạn đang gặp vấn đề khi đăng nhập, hãy xem Cách đăng nhập vào Office 365.

 2. Ở phía trên cùng của trang, hãy chọn công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng, sau đó chọn OneDrive, hoặc Site > Site Nhóm.

  Using the app launcher in Office 365 to go to OneDrive for Business
 3. Bấm Tài liệu Mới, rồi chọn loại tài liệu bạn muốn tạo.


  Các tùy chọn Office Online mà bạn có thể dùng từ nút Mới trong OneDrive for Business

  Tài liệu mới sẽ mở ra trong chương trình Office Online mà bạn đã chọn. Ví dụ như Word Online. Không có không có nút lưu, vì tài liệu sẽ được tự động lưu giùm bạn.

 4. Để đổi tên tài liệu, hãy bấm vào tên của tài liệu trong thanh tiêu đề, nhập tên mới theo ý của bạn rồi nhấn ENTER.

  Clicking the title bar to change the name of a document Word Online
 5. Khi bạn đã hoàn tất và muốn để trở lại vị trí lưu tệp, hãy bấm đường liên kết bên cạnh tên tệp. Trong OneDrive for Business, đường liên kết là tên của bạn. Trong thư viện site, đường liên kết là tên của site. (Bạn cũng có thể bấm nút trở về trong trình duyệt của bạn để trở về vị trí lưu tài liệu của mình. Hãy bấm làm mới để xem tài liệu mới của bạn trong danh sách tệp.)

  Mẹo   Nếu bạn muốn truy nhập tất cả tính năng của ứng dụng, bạn có thể chuyển sang ứng dụng Office đầy đủ. Ví dụ, nếu bạn đang làm việc trong Word Online, hãy bấm Mở bằng Word để tiếp tục làm việc trên tài liệu trong Word.

  Mở ứng dụng Office đầy đủ thay vì chạy Office Online

Tạo tài liệu trong ứng dụng Office trên máy tính

Bạn cũng có thể bắt đầu trong một ứng dụng Office trên máy tính bàn rồi tạo và lưu tài liệu thẳng vào Office 365.

Trên máy tính của bạn, hãy mở ứng dụng Office bạn muốn, rồi bấm Tệp>Mới.

Nếu bạn đã đăng nhập vào Office 365 và thuê bao của bạn có Office, bạn có thể cài đặt phiên bản mới nhất. Ở đầu trang trong Office 365, đi đến Thiết đặt Nút Thiết đặt >Thiết đặt Office 365>Phần mềm.

Khi bạn thực hiện xong, trên menu Tệp, hãy bấm Lưu dưới Dạng và bạn có thể lưu tài liệu của bạn trên máy tính của bạn, hoặc trên site nhóm của bạn hoặc OneDrive for Business nếu như bạn đang dùng Office 365.

Áp dụng Cho: SharePoint Online, Office 365 Small Business Admin, Office 365 Admin, Office 365 End User, SharePoint Online WebsiteThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ