Tạo tài liệu mới bằng cách dùng mẫu

Hãy tìm hoặc tạo mẫu phù hợp và bạn sẽ tiết kiệm được công đoạn tạo đi tạo lại nhiều lần nội dung cơ bản và thông tin bố trí. Và, bởi vì Word lưu các thay đổi vào tài liệu mới chứ không phải vào mẫu, bạn có thể dùng mẫu đó cho số lượng tài liệu vô hạn.

Đầu tiên khi bạn bắt đầu mở Word, bạn sẽ tự động thấy danh sách các mẫu. Để xem danh sách đó vào bất kỳ lúc nào khác, hãy bấm Tệp > Mới.

A list of available Word templates is shown.

Mẹo   Bấm Tài liệu trống hoặc nhấn ESC để bắt đầu bằng trang trống.

Bạn có thể tìm kiếm thêm mẫu ở nơi bạn thấy Tìm kiếm mẫu trực tuyến. Để truy cập nhanh các mẫu phổ biến, hãy bấm vào bất kỳ từ khóa nào bên dưới hộp tìm kiếm.

The search box for finding online Word templates is shown.

Khi bạn tìm được mẫu bạn thích, hãy bấm đúp vào mẫu để tạo tài liệu dựa trên mẫu đó. Để xem gần hơn, hãy bấm vào hình thu nhỏ để xem dạng xem trước lớn. Bấm vào các mũi tên ở một trong hai bên cửa sổ xem trước để xem các mẫu có liên quan.

Xem trước mẫu

Từ cửa sổ xem trước, bấm đúp vào hình thu nhỏ hoặc bấm Tạo để bắt đầu tài liệu mới dựa trên mẫu đó.

Nếu thường xuyên sử dụng mẫu, bạn có thể đính mẫu này để nó luôn ở đó khi bạn bắt đầu Word. Chỉ cần bấm vào biểu tượng chiếc đinh ghim xuất hiện dưới hình thu nhỏ trong danh sách mẫu.

Đính mẫu

Mẫu được đính sẽ không bao giờ hiện dạng xem trước. Bạn chỉ cần bấm đúp vào hình thu nhỏ của mẫu được đính để nhanh chóng tạo tài liệu mới dựa trên mẫu đó.

Nếu bạn có thói quen thường xuyên mở những tài liệu nào đó, thay đổi các phần đã lỗi thời rồi lưu tài liệu bằng tên mới, thì thay vì làm như vậy, bạn hãy cân nhắc lưu tài liệu làm mẫu. Bằng cách đó, bạn có một tài liệu cái cập nhật, rõ ràng để dựa vào đó làm việc.

Áp dụng Cho: Word 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ