Tạo tài liệu Word 2013 đầu tiên của bạn

Tổng quan

Tạo tài liệu Word 2013 đầu tiên của bạn Hãy xem các video này để tìm hiểu cách dùng Word 2013. Bắt đầu với phiên bản mới để xem cách thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày.

Lưu ý SkyDrive bây giờ là OneDrive và SkyDrive Pro bây giờ là OneDrive for Business. Tìm hiểu thêm về thay đổi này tại Từ SkyDrive đến OneDrive.

Trong khóa học này:

Bắt đầu dùng Word (4:06)
Cách tốt nhất để tìm hiểu về Word 2013 là bắt đầu dùng chương trình này.

Lưu tài liệu Word (1:45)
Trong video này, hãy tìm hiểu cách lưu tài liệu để tránh làm mất thành quả làm việc của bạn và tìm hiểu cách in tài liệu của bạn.

Định dạng tài liệu (3:03)
Định dạng là việc thêm các nét chấm phá trực quan vào tài liệu của bạn để giúp cho việc đọc dễ dàng hơn và tạo diện mạo hấp dẫn hơn.

Chèn mục trong tài liệu (3:05)
Video này hướng dẫn bạn cách làm cho bản trình bày thú vị hơn về mặt trực quan bằng cách chèn các thành phần như ảnh và bảng và cách làm cho văn bản của bạn sắp xếp hợp lý với các thành phần bạn chèn vào.

Thêm đầu trang, chân trang, lề và thước vào trang (2:58)
Trong video này, chúng tôi vừa mới thêm một vài nét hoàn thiện vào tài liệu của mình.

Tóm tắt khóa học
Lời nhắc ngắn gọn về các điểm chính trong khóa học.

Các chương học khác có trên Microsoft Office Training.

Phản hồi

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×