Tạo cơ sở dữ liệu Access 2013 đầu tiên

Tổng quan

Tạo cơ sở dữ liệu Access 2013 đầu tiên của bạn Tìm hiểu cách tạo cơ sở dữ liệu Access 2013 chỉ trong vài phút bằng cách dùng mẫu. Access cung cấp cho bạn mẫu chạy trên máy tính hoặc trên đám mây.

Trong khóa học này:

Tạo cơ sở dữ liệu chạy trên máy tính của bạn (2:04)
Dùng mẫu trên máy tính để bàn để tạo cơ sở dữ liệu chạy trên máy tính của bạn.

Tạo ứng dụng Access (2:29)
Access Apps là cơ sở dữ liệu chạy trên đám mây. Mẫu giúp hoạt động nhanh hơn và dễ dàng hơn.

Tóm tắt khóa học
Lời nhắc ngắn gọn về các điểm chính trong khóa học.

Các chương học khác có trên Microsoft Office Training.

Phản hồi

Áp dụng Cho: Access 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ