Tạo bản ghi DNS cho Office 365 khi bạn quản lý các bản ghi DNS của mình

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chúng tôi đang cập nhật các bài viết này! Gửi email và cho chúng tôi biết những gì bạn muốn xem.
Email: Office 365 Admin nội dung phản hồi

Điện thoại

Muốn trợ giúp?   

Gọi cho Bộ phận Hỗ trợ.

Để biết các hướng dẫn chi tiết về cách tạo bản ghi DNS cho Office 365, bao gồm bản ghi MX cần thiết để định tuyến mail, hãy bấm vào nối kết dành cho nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ DNS của bạn.

1&1 Internet

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp Biểu tượng phát video nhỏ Video

Fasthosts.co.uk

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Net4.in

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Aabaco Small Business

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Freeparking.co.nz

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Netfirms

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Dịch vụ Web Amazon (AWS)

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Gandi.net

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Nettica

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Asia Registry

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Go Daddy

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp Biểu tượng phát video nhỏ Video

(Sẵn có một tùy chọn tự động.)

Network Information Center (NIC)

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Active24

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Tên miền Google

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Network Solutions

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp Biểu tượng phát video nhỏ Video

Blacknight

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Heart Internet

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

123-reg.co.UK

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Bluehost

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Hostgator

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Register365

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Cloudflare

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Hover (Tucows)

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp Biểu tượng phát video nhỏ Video

Register.com

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp Biểu tượng phát video nhỏ Video

Crazy Domains

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

iFastNet

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

TransIP

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

DNSMadeEasy

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

IP Mirror

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

United Domains

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

DomainExplorer.com

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Melbourne IT

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp Biểu tượng phát video nhỏ Video

Whiz.in

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

DotPH

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

myhosting.com

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Yahoo! Small Business

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Dreamhost

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

MyDomain

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Dyn.com

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

name.com

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Dynadot

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Names.co.uk

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

eNomCentral

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp Biểu tượng phát video nhỏ Video

NameCheap

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Europe Registry

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

NearlyFreeSpeech.net

Biểu tượng Tài liệu nhỏ Trợ giúp

Các tùy chọn khác và một số điều bạn nên biết:

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×