Tạo PivotTable để phân tích dữ liệu trang tính

Khả năng phân tích tất cả dữ liệu trong trang tính có thể giúp bạn đưa ra quyết định kinh doanh tốt hơn. Nhưng đôi khi thật khó để biết bắt đầu từ đâu, đặc biệt là khi bạn có rất nhiều dữ liệu. Excel có thể giúp bạn bằng cách đề xuất và sau đó tự động tạo PivotTable, đây là một cách tuyệt vời để tóm tắt, phân tích, tìm hiểu và trình bày dữ liệu của bạn.

 1. Hãy bảo đảm dữ liệu của bạn có tiêu đề cột hoặc tiêu đề bảng và không có hàng trống nào.

 2. Hãy bấm vào ô bất kỳ trong phạm vi ô hoặc bảng.

 3. Bấm Chèn > PivotTable được Đề xuất.

  Nút PivotTable được Đề xuất trên tab Chèn

 4. Trong hộp thoại PivotTable được Đề xuất, hãy bấm vào bất kỳ bố trí PivotTable nào để xem trước, rồi chọn bố trí nào hiển thị dữ liệu theo cách bạn muốn.

  PivotTable được Đề xuất

 5. Bấm OK.

  Excel đặt PivotTable trên một trang tính mới và hiện Danh sách Trường để bạn có thể sắp xếp lại dữ liệu PivotTable thêm nữa khi cần thiết.

 6. Để đặt thành không trên dữ liệu và sắp xếp nó theo cách bạn muốn, bạn có thể lọc và sắp xếp PivotTable. Hãy xem Lọc dữ liệu trong một PivotTable và Sắp xếp dữ liệu trong PivotTable.

  Trong ví dụ được hiển thị dưới đây, Nhãn Hàng được lọc để chỉ hiện doanh thu đối với các vùng phía Nam và phía Tây.

  PivotTable được lọc theo Nhãn Hàng

  Ghi chú  

Thông tin thêm về PivotTable

Áp dụng Cho: Excel 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ