Tại sao tôi không cài đặt được Office 2013 trên Windows XP hoặc Windows Vista?

Bạn cần một máy tính chạy Windows 7 hoặc Windows 8 để cài đặt Microsoft Office 2013. Sẽ không thể cài đặt Office 2013 với Windows XP hoặc Windows Vista.

Hãy xem xét việc nâng cấp lên Windows 7 hoặc Windows 8. Hoặc đọc thêm về yêu cầu dành cho Office 2013.

Áp dụng Cho: Office 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ