Tách cột dữ liệu dựa vào nội dung bạn nhập vào

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn cần tách tên và họ (hoặc phần tên và số, hoặc bất kỳ dữ liệu nào khác) thành các cột riêng biệt. Một tính năng Excel 2013 mới được gọi là Tự hoàn tất có xem trước có thể hữu ích với bạn.

  1. Hãy nhập tên hoặc giá trị khác vào cột kế bên dữ liệu của bạn rồi nhấn phím Enter.

Dùng Tự hoàn tất có xem trước

  1. Bắt đầu nhập tên tiếp theo. Tự hoàn tất có xem trước sẽ hiện một danh sách các tên được gợi ý.

Xem trước trực tiếp trong Tự hoàn tất có xem trước

  1. Nếu danh sách trông ổn, chỉ cần nhấn phím Enter để chấp nhận danh sách.

Mẹo: Để tiếp tục nhập mà không dùng các tên được gợi ý, hãy nhấn phím Escape.

Dùng Tự hoàn tất có xem trước

  1. Bây giờ hãy nhập một họ trong cột tiếp theo và nhấn phím Enter:

Dùng Tự hoàn tất có xem trước

  1. Bắt đầu t yp ing tên tiếp theo, nhấn Enter, và bạn thực hiện xong.

Dùng Tự hoàn tất có xem trước

Đổi sang chữ hoa

Tự hoàn tất có Xem trước có phân biệt chữ hoa chữ thường. Ví dụ, nếu bạn nhập một họ viết thường, thì tất cả các họ sẽ theo như thế:

Dùng Tự hoàn tất có xem trước

Nếu bạn không thích kết quả gợi ý, chỉ cần nhấn phím Escape và tiếp tục nhập mà không dùng gợi ý.

Bạn cũng có thể dùng tính năng phân biệt chữ hoa chữ thường và sử dụng Tự hoàn tất có Xem trước để thay đổi cách viết hoa của văn bản.

Xử lý tên đệm

Nếu toàn bộ dữ liệu đều có tên đệm hoặc chữ viết tắt của tên đệm (nghĩa là tất cả các tên đều có tên đệm), thì Tự hoàn tất có Xem trước hoạt động giống cách thức như trên, nhưng bạn cần làm theo các bước này ba lần thay vì hai lần:

Dùng Tự hoàn tất có xem trước

Xem thêm về Tự hoàn tất có xem trước

Dĩ nhiên, dữ liệu của bạn không nhất thiết phải là tên. Tự hoàn tất có xem trước làm việc với bất kỳ dữ liệu nào bạn cần tách thành nhiều cột, hoặc bạn có thể chỉ cần dùng nó để điền dữ liệu dựa trên một ví dụ. Tự hoàn tất có xem trước thường bắt đầu làm việc khi nhận ra một mẫu hình trong dữ liệu của bạn.

Tuy nhiên, Tự hoàn tất có xem trước không phải lúc nào cũng có thể điền dữ liệu cho bạn. Nó hoạt động hiệu quả nhất khi dữ liệu của bạn có một mức độ nhất quán nào đó. Ví dụ, tất cả các tên có chữ viết tắt tên đệm hay tất cả các địa chỉ dùng cùng một kiểu mã bưu chính. Nếu dữ liệu của bạn có nhiều điểm không nhất quán, bạn luôn có thể dùng Chuyển văn bản thành Cột để tách văn bản vào các ô khác nhau, hoặc dùng hàm để tách văn bản.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×