Tạo và quản lý thuật ngữ trong tập hợp thuật ngữ

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể sử dụng công cụ quản lý kho thuật ngữ để tạo thuật ngữ trong tập hợp thuật ngữ hoặc quản lý thuật ngữ chẳng hạn như sao chép hoặc di chuyển nó. Nếu bạn có nhiều thuật ngữ mà bạn muốn thêm, nó có thể thực hiện thêm để nhập tất cả các số hạng trong thuật ngữ đặt thay vì cách thêm các điều kiện riêng lẻ. Để biết thông tin về cách nhập thuật ngữ, hãy xem nhập tập hợp thuật ngữ .

Quan trọng: Để tạo và quản lý thuật ngữ trong công cụ quản lý Kho Thuật ngữ, bạn phải là Người đóng góp, Người quản lý Nhóm hoặc Người quản trị Kho Thuật ngữ.

Bạn có thể chọn tên nhóm trong công cụ Kho Thuật ngữ để mở menu cho phép bạn thêm thuật ngữ vào tập hợp thuật ngữ

Để tạo thuật ngữ trong tập hợp thuật ngữ, hãy thực hiện các bước sau

Lưu ý: Nếu muốn thêm thuật ngữ vào tập hợp thuật ngữ cục bộ, bạn phải bắt đầu quy trình này từ tuyển tập trang chứa tập hợp thuật ngữ. Nếu muốn cập nhật tập hợp thuật ngữ chung, bạn có thể mở Công cụ Quản lý Kho Thuật ngữ từ bất kỳ trang nào.

 1. Mở công cụ quản lý kho thuật ngữ. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy xem mở công cụ quản lý kho thuật ngữ.

 2. Trong ngăn dạng xem hình cây, hãy bung rộng nhóm để tìm tập hợp thuật ngữ bạn muốn thêm thuật ngữ.

 3. Trỏ tới tập hợp thuật ngữ mà bạn muốn thêm thuật ngữ, chọn mũi tên xuất hiện, sau đó chọn Tạo thuật ngữ.

 4. Gõ tên bạn muốn dùng làm nhãn mặc định cho thuật ngữ vừa mới tạo ở dạng xem hình cây.

 5. Trong ngăn Thuộc tính, xác định thông tin sau cho tập hợp thuật ngữ mới:

 6. Sẵn dùng để gắn thẻ Chọn hộp kiểm để tạo thuật ngữ này sẵn dùng để gắn thẻ. Nếu bạn xóa hộp kiểm, thuật ngữ được hiển thị nhưng bị vô hiệu hóa trong công cụ gắn thẻ.

 7. Ngôn ngữ Chọn ngôn ngữ cho nhãn của thuật ngữ.

 8. Mô tả Nhập mô tả giúp người dùng hiểu cách thức để áp dụng thuật ngữ này, hoặc phân biệt với các thuật ngữ tương tự.

 9. Nhãn mặc định Nhập từ hoặc cụm từ mà bạn muốn dùng làm nhãn mặc định cho thuật ngữ bằng ngôn ngữ này.

 10. Nhãn khác Hãy nhập bất kỳ từ đồng nghĩa cho thuật ngữ này. Để thêm nhiều từ đồng nghĩa, nhập từ đồng nghĩa đầu tiên rồi nhấn ENTER để thêm dòng.

Mở công cụ quản lý Kho Thuật ngữ

Để mở công cụ quản lý Kho Thuật ngữ, hãy chọn môi trường SharePoint mà bạn đang dùng, sau đó thực hiện các bước sau.

Trong SharePoint Online

 1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

 2. Đi đến trung tâm quản trị SharePoint.

 3. Chọn Kho thuật ngữ.

Trong SharePoint Server

 1. Từ trang chủ tuyển tập trang, chọn Nội dung Site

 2. Trên Trang nội dung trang, hãy chọn thiết đặt.

 3. Trên Trang thiết đặt trang, trong nhóm Quản trị trang , hãy chọn quản lý lưu trữ các thuật ngữ.

Sau khi mở công cụ quản lý Kho Thuật ngữ, bạn có thể tiếp tục tạo hoặc thực hiện thao tác khác với thuật ngữ.

Thực hiện thao tác khác với thuật ngữ

Không có một số hành động mà bạn có thể thực hiện trên thuật ngữ sẽ giúp bạn xây dựng và quản lý tập hợp thuật ngữ như các nhu cầu kinh doanh của tổ chức của bạn phát triển.

Để thực hiện bất kỳ thao tác sau đây, đầu tiên mở công cụ quản lý kho thuật ngữ, và sau đó trỏ đến thuật ngữ mà bạn muốn dùng cho hành động.

 • Chọn Sao chép thuật ngữ vào tên của thuật ngữ mới là bản sao của < tên thuật ngữ gốc >. Không có thuật ngữ con cho thuật ngữ nguồn được sao chép.

 1. Chọn dùng lại thuật ngữ.

 2. Trong hộp thoại Dùng lại Thuật ngữ, hãy bung rộng nhóm và tập hợp thuật ngữ để tìm kiếm thuật ngữ mà bạn muốn dùng lại dưới thuật ngữ mẹ đã chọn.

 3. Chọn thuật ngữ, sau đó chọn OK.

 1. Khi ghim thuật ngữ với thuật ngữ con, bạn dùng lại thuật ngữ đó trong một nhóm bảo mật khác.

 2. Chọn ghim thuật ngữ con.

 3. Trong hộp thoại Dùng lại và Ghim Thuật ngữ: Chọn Nguồn, hãy bung rộng nhóm và tập hợp thuật ngữ.

 4. Chọn thuật ngữ bạn muốn dùng lại và ghim như thuật ngữ con của thuật ngữ hoặc tập hợp thuật ngữ đã chọn.

 5. Đánh dấu hoặc xóa mục Chặn không cho người dùng sử dụng từ khóa ngoài ngữ cảnh của đích Tập hợp Thuật ngữ mới.

 6. Chọn OK.

 1. Chọn phối thuật ngữ.

 2. Trong hộp thoại Phối Thuật ngữ, hãy bung rộng tập hợp thuật ngữ chứa thuật ngữ bạn muốn phối với thuật ngữ đã chọn.

 3. Chọn thuật ngữ đích.

 4. Chọn OK.

 • Chọn Không dùng thuật ngữ hành động này sẽ giúp mọi trường hợp của thuật ngữ này trong bất kỳ thiết lập mà nó lưu ở đó không sẵn dùng để gắn thẻ. Bất kỳ thuật ngữ con của thuật ngữ không không chấp nhận.

 1. Chọn di chuyển thuật ngữ.

 2. Trong hộp thoại Di chuyển Thuật ngữ, hãy bung rộng nhóm hoặc tập hợp thuật ngữ để tìm kiếm vị trí bạn muốn di chuyển thuật ngữ vào.

 3. Chọn tập hợp thuật ngữ hoặc thuật ngữ đích.

 4. Chọn OK.

 1. Chọn xóa thuật ngữ.

 2. Chọn OK.

Hành động này sẽ xóa thuật ngữ và cả thuật ngữ con của nó. Nếu thuật ngữ này là thuật ngữ nguồn mà vị trí khác dùng lại, nó sẽ được đặt trong tập hợp thuật ngữ Thuật ngữ Mồ côi trong nhóm Hệ thống.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×