Tạo và quản lý thể loại và nhóm tùy chỉnh trong Ngăn Dẫn hướng

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để dùng và quản lý các đối tượng cơ sở dữ liệu của bạn trong Access, hãy dùng Ngăn Dẫn hướng. Bạn có thể tạo thể loại và nhóm tùy chỉnh trong Ngăn Dẫn hướng để bạn có thể sắp xếp các đối tượng cơ sở dữ liệu theo cách bạn muốn. Ví dụ: bạn có thể cung cấp các lối tắt chỉ cho các đối tượng mà người dùng cần xem, giúp họ dễ dàng tập trung vào công việc hơn.

Chủ đề này sẽ giải thích cách tạo vào quản lý thể loại và nhóm tùy chỉnh trong Ngăn Dẫn hướng.

Ghi chú:  Không dùng được Ngăn Dẫn hướng trong trình duyệt web. Để dùng Ngăn Dẫn hướng cùng với một cơ sở dữ liệu web, trước tiên bạn phải mở cơ sở dữ liệu bằng Access.

Ghi chú: Bài viết này không áp dụng cho ứng dụng Access – loại mới của cơ sở dữ liệu bạn thiết kế với quyền truy nhập và phát hành trực tuyến. Hãy xem tạo ứng dụng Access để biết thêm thông tin.

Trong bài viết này

Tạo thể loại tùy chỉnh và nhóm

Hiện hoặc ẩn nhóm và đối tượng trong một thể loại

Loại bỏ và khôi phục đối tượng trong nhóm tùy chỉnh

Tạo thể loại và nhóm tùy chỉnh

Khi bạn tạo một thể loại tùy chỉnh, hãy tạo thể loại cho cơ sở dữ liệu mà bạn đã mở và thể loại này sẽ di chuyển cùng với cơ sở dữ liệu đó. Bạn không thể truyền thể loại và nhóm tùy chỉnh tới các cơ sở dữ liệu khác.

Hãy dùng hộp thoại Tùy chọn Dẫn hướng để tạo và quản lý thể loại và nhóm tùy chỉnh. Quy trình sẽ theo các bước sau:

 • Trước tiên bạn tạo một thể loại tùy chỉnh. Access sẽ cung cấp cho bạn một thể loại: Tùy chỉnh. Bạn có thể đổi tên cho thể loại đó và thêm hoặc loại bỏ các nhóm để phù hợp với nhu cầu của bạn hoặc bạn có thể tạo một thể loại mới bất kỳ lúc nào.

 • Sau khi bạn tạo xong một thể loại, bạn tạo một hoặc nhiều nhóm cho thể loại mới này.

 • Bạn đóng hộp thoại Tùy chọn Dẫn hướng và trong Ngăn Dẫn hướng, bạn kéo hoặc sao chép và dán các đối tượng cơ sở dữ liệu bạn muốn gán vào nhóm tùy chỉnh của bạn. Bạn kéo hoặc sao chép các đối tượng từ một nhóm đặc biệt được gọi là Đối tượng Không gán mà Access tạo ra cho bạn bất kỳ khi nào bạn tạo một thể loại tùy chỉnh.

  Ghi chú: Khi bạn thêm một đối tượng cơ sở dữ liệu từ nhóm Đối tượng Không gán vào nhóm tùy chỉnh, Access sẽ tạo ra một lối tắt cho đối tượng đó — bạn không thể di chuyển hoặc sao chép được đối tượng này. Nếu bạn đổi tên hoặc xóa bỏ một lối tắt trong một nhóm tùy chỉnh, những thay đổi đó sẽ không ảnh hưởng đến đối tượng thực, chỉ ảnh hưởng tới lối tắt.

 • Sau khi bạn nhập vào một nhóm hoặc nhiều nhóm tùy chỉnh, bạn có thể ẩn nhóm Đối tượng Không gán và các nhóm bạn không muốn hiển thị.

Tạo một thể loại tùy chỉnh

 1. Bấm chuột phải vào menu ở đầu Ngăn Dẫn hướng rồi bấm Tùy chọn Dẫn hướng.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn Dẫn hướng, bên dưới danh sách Thể loại, bấm Thêm Mục. Một thể loại mới sẽ xuất hiện trong danh sách. Hình này sẽ minh họa một thể loại tùy chỉnh mới:

  Một thể loại tùy chỉnh mới trong Ngăn Dẫn hướng

 3. Nhập tên cho thể loại mới, rồi nhấn ENTER.

  Cố tạo một tên có nghĩa cho những người dùng cơ sở dữ liệu của bạn. Sau khi bạn tạo xong tên, hãy lưu ý là phải thay đổi chú thích dành cho danh sách ở bên phải để khớp với tên đó. Ví dụ: nếu bạn đặt tên cho thể loại mới là Bảng điều khiển của Tôi, thì chú thích trong danh sách ở bên phải sẽ đọc là Nhóm dành cho "Bảng điều khiển của Tôi". Ngoài ra, lưu ý là danh sách này sẽ chứa một nhóm có tên là Đối tượng Không gán. Access sẽ tạo ra nhóm này theo mặc định. Nhóm này chứa tất cả các đối tượng trong cơ sở dữ liệu của bạn và bạn dùng các đối tượng đó để nhập vào nhóm tùy chỉnh của bạn.

  Sau khi bạn tạo xong một thể loại tùy chỉnh, bạn hãy tạo một hoặc nhiều nhóm cho thể loại đó. Bạn có thể tạo nhiều nhóm như bạn muốn. Để mở hộp thoại Tùy chọn Dẫn hướng và làm theo các bước kế tiếp.

Tạo một nhóm tùy chỉnh

 1. Bên dưới danh sách nhóm cho "tên nhóm" , hãy bấm Thêm nhóm, và sau đó nhập tên cho nhóm. Bạn có thể lặp lại quy trình này thường khi bạn cần làm. Ví dụ, Bảng chuyển đổi của tôi có thể bao gồm ba nhóm — dữ liệu mục nhập biểu mẫu, báo cáo và truy vấn. Nhu cầu của người dùng của bạn, tùy chọn của riêng bạn, hoặc sẽ kiểm soát các nhóm mà bạn thêm tại giai đoạn này.

 2. Để hộp kiểm bên cạnh Đối tượng Không gán được chọn, rồi bấm OK. Access sẽ đóng hộp thoại Tùy chọn Dẫn hướng và thêm nhóm tùy chỉnh mới của bạn vào Ngăn Dẫn hướng, nhưng bạn chưa thể xem được nhóm mới này.

 3. Chuyển tới bộ các bước tiếp theo để làm cho nhóm mới hiển thị và để thêm các đối tượng vào nhóm này.

Thêm các đối tượng vào một nhóm tùy chỉnh

 1. Bấm menu ở đầu Ngăn Dẫn hướng và ở phần trên của menu, bấm thể loại mới của bạn. Một nhóm hoặc nhiều nhóm bạn đã tạo cho thể loại sẽ xuất hiện ở phần dưới của menu, cùng với nhóm Đối tượng Không gán.

 2. Trong nhóm Đối tượng Không gán, chọn mục bạn muốn dùng trong nhóm tùy chỉnh, rồi di chuyển chúng tới nhóm đó. Access cung cấp một số cách để di chuyển các mục được chọn. Bạn có thể:

  • Kéo riêng từng mục.

  • Nhấn giữ CTRL, bấm nhiều mục, rồi kéo các mục đó vào nhóm tùy chỉnh của bạn.

  • Bấm chuột phải vào một trong số các mục được chọn, rồi trỏ tới Thêm vào nhóm, sau đó bấm tên nhóm tùy chỉnh của bạn.

Khi làm xong, bạn có thể để nhóm Đối tượng Không gán hiển thị trong Ngăn Dẫn hướng hoặc bạn có thể ẩn nó.

Ẩn nhóm Đối tượng Không gán

 1. Bấm chuột phải vào menu ở đầu Ngăn Dẫn hướng rồi bấm Tùy chọn Dẫn hướng.

 2. Trong ngăn Các nhóm dành chothể loại, xóa hộp kiểm Đối tượng Không gán.

Sau khi bạn tạo xong một thể loại và một nhóm tùy chỉnh và bạn thêm một số lối tắt vào nhóm đó, bạn có thể dùng các lối tắt đó để tạo thêm các nhóm bổ sung. Các bước sau sẽ giải thích cách thực hiện.

Tạo một nhóm tùy chỉnh mới bằng một đối tượng trong một nhóm tùy chỉnh đã có sẵn

Ghi chú: Để dùng kỹ thuật này, trước tiên bạn phải tạo một nhóm và thể loại tùy chỉnh bằng cách làm theo các bước ở các phần trước.

 1. Với một nhóm và thể loại tùy chỉnh đang mở trong Ngăn Dẫn hướng, bấm chuột phải vào một đối tượng bạn muốn để đặt nó vào một nhóm mới.

 2. Trỏ tới Thêm vào nhóm, rồi bấm Nhóm Mới.
  Một nhóm mới sẽ xuất hiện trong Ngăn Dẫn hướng.
  Một nhóm tùy chỉnh mới trong Ngăn Dẫn hướng
  Nhập tên cho nhóm mới, rồi kéo các lối tắt bổ sung vào nhóm mới nếu cần thiết.

Đầu Trang

Hiện hoặc ẩn nhóm và đối tượng trong một thể loại

Bạn có thể ẩn một số hoặc tất cả các nhóm trong một thể loại tùy chỉnh và một số hoặc tất cả các đối tượng trong một nhóm. Hãy nhớ những điều này khi bạn tiếp tục:

 • Access cung cấp hai cách để ẩn một đối tượng. Bạn có thể dùng các lệnh được Ngăn Dẫn hướng cung cấp để ẩn một đối tượng từ nhóm và thể loại mẹ của nó hoặc bạn có thể chọn một thuộc tính cho từng đối tượng và ẩn nó từ tất cả các nhóm và thể loại trong cơ sở dữ liệu mở.

 • Bạn có thể làm cho các đối tượng và các nhóm ẩn trở nên không thể nhìn thấy hoàn toàn hoặc bạn có thể làm chúng hiển thị mờ nhạt trong Ngăn Dẫn hướng Bạn thực hiện lựa chọn đó bằng cách chọn hoặc xóa hộp kiểm Hiện Đối tượng Ẩn trong hộp thoại Tùy chọn Dẫn hướng. Bạn cũng có thể dùng hộp kiểm đó khi bạn cần hiện hoặc khôi phục một nhóm hay một đối tượng.

Các bước ở các phần sau đây sẽ giải thích cách thực hiện từng tác vụ.

Ẩn nhóm trong một thể loại

 • Trong Ngăn Dẫn hướng, bấm chuột phải vào thanh tiêu đề của nhóm bạn muốn ẩn, rồi bấm Ẩn.

  Ghi chú: Bạn cũng có thể thực hiện nhiệm vụ này bằng cách dùng hộp thoại Tùy chọn dẫn hướng . Mở hộp thoại (hãy xem các bước trong phần tiếp theo nếu bạn không biết cách), và trong danh sách nhóm cho "thể loại" , hãy xóa hộp kiểm bên cạnh nhóm mà bạn muốn ẩn.

Khôi phục một nhóm ẩn cho một thể loại

 1. Bấm chuột phải vào thanh menu ở phần đầu của Ngăn Dẫn hướng rồi bấm Tùy chọn Dẫn hướng trên menu lối tắt.

 2. Trong danh sách Thể loại, chọn thể loại có chứa nhóm ẩn.

 3. Trong danh sách nhóm cho "thể loại" , hãy chọn hộp kiểm bên cạnh nhóm bị ẩn.

 4. Bấm OK.

Ẩn một đối tượng trong nhóm mẹ

 • Trong Ngăn Dẫn hướng, bấm chuột phải vào đối tượng rồi bấm Ẩn.

Ẩn một đối tượng từ tất cả các thể loại và các nhóm

 1. Bấm chuột phải vào đối tượng bạn muốn ẩn, rồi bấm Thuộc tính Đối tượng.

  Hộp thoại Thuộc tính xuất hiện và Access sẽ chắp thêm tên của đối tượng vào tiêu đề của hộp thoại. Ví dụ: nếu bạn mở một biểu mẫu có tên là Đơn hàng, thì hộp tiêu đề của hộp thoại sẽ hiển thị Thuộc tính Đơn hàng. Hình sau đây thể hiện hộp thoại.

  Hộp thoại Thuộc tính dành cho một đối tượng cơ sở dữ liệu trong Access

 2. Chọn hộp kiểm Ẩn.

 3. Bấm OK.

Phục hồi (hiện) một đối tượng ẩn

 1. Bấm chuột phải vào menu ở đầu Ngăn Dẫn hướng và bấm Tùy chọn Dẫn hướng trên menu lối tắt.

 2. Bên dưới Tùy chọn Hiển thị, chọn hộp kiểm Hiện Đối tượng Ẩn.

 3. Bấm OK rồi trở về Ngăn Dẫn hướng. Ngăn sẽ hiện một biểu tượng mờ đại diện cho tất cả các đối tượng ẩn.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Nếu bạn chỉ ẩn đối tượng từ nhóm và thể loại mẹ, bấm chuột phải vào đối tượng rồi bấm Hiện.

  • Nếu bạn ẩn đối tượng từ tất cả các thể loại và các nhóm bằng cách đặt thuộc tính Ẩn, hãy bấm chuột phải vào đối tượng, rồi bấm Xem Thuộc tính, sau đó xóa hộp kiểm Ẩn.

Đầu Trang

Loại bỏ và khôi phục đối tượng trong nhóm tùy chỉnh

Các nhóm tùy chỉnh có thể thay đổi theo thời gian khi người dùng và nhu cầu kinh doanh thay đổi. Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ các đối tượng trong một nhóm bất kỳ lúc nào. Các thủ tục sau sẽ giải thích cách làm.

Xóa bỏ các đối tượng khỏi một nhóm tùy chỉnh

 • Trong Ngăn Dẫn hướng, bấm chuột phải vào đối tượng bạn muốn loại bỏ, rồi bấm Xóa bỏ.

Phục hồi một đối tượng cho một nhóm tùy chỉnh

 1. Nếu Đối tượng Không gán bị ẩn, hãy hiển thị đối tượng.

  Làm cách nào tôi có thể hiển thị được nhóm Đối tượng Không gán?

  1. Bấm chuột phải vào menu ở phần đầu của Ngăn Dẫn hướng và bấm Tùy chọn Dẫn hướng trên menu lối tắt.

  2. Trong ngăn các nhóm dành cho "thể loại" , hãy chọn hộp kiểm bên cạnh Đối tượng không gán.

 2. Nếu cần, hãy kéo hoặc sao chép rồi dán đối tượng bạn muốn từ nhóm Đối tượng Không gán vào nhóm tùy chỉnh của bạn.

Đổi tên một đối tượng trong một nhóm tùy chỉnh

 1. Trong Ngăn Dẫn hướng, hãy bấm chuột phải vào đối tượng bạn muốn đổi tên, rồi bấm Đổi tên Lối tắt.

 2. Nhập tên mới cho cho lối tắt rồi nhấn ENTER.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×