Tạo, thay đổi hoặc xóa bỏ dạng xem của danh sách hoặc thư viện

Tạo, thay đổi hoặc xóa bỏ dạng xem của danh sách hoặc thư viện

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn có thể tạo các dạng xem tùy chỉnh của thư viện và danh sách để sắp xếp và hiển thị mục là quan trọng nhất cho bạn (chẳng hạn như các cột), thêm lọc hoặc sắp xếp, hoặc có một kiểu hấp dẫn hơn. Bạn có thể tạo một dạng xem cá nhân (mà chỉ mình bạn có thể nhìn thấy), hoặc nếu bạn có quyền làm như vậy, bạn có thể tạo dạng xem công cộng cho mọi người sử dụng danh sách để xem.

Lưu ý: Nếu màn hình của bạn không khớp với các hiển thị dưới đây, bạn có thể dùng trải nghiệm mới trong SharePoint Online. Nếu vậy, hãy bấm ở đây.

Lưu ý: Nếu bạn đang tạo dạng xem được truy nhập bằng điện thoại và thiết bị di động khác, bạn cần xem xét các tính năng của thiết bị di động. Để tìm hiểu thêm, hãy xem cấu hình site SharePoint cho thiết bị di động.

Để tạo dạng xem:

 1. Đi vào danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn tạo dạng xem, bấm tab danh sách hoặc Thư viện , sau đó bấm Tạo dạng xem.

  Lưu ý: Nếu Tạo dạng xem bị vô hiệu hóa, bạn không có quyền để tạo dạng xem. Để biết thông tin về các quyền bạn cần để tạo dạng xem cá nhân và công cộng, hãy xem phần thiết đặt cho dạng xem bên dưới.

  Nút Tạo dạng xem của Thư viện SharePoint trên dải băng.

 2. Trên trang thiết đặt , hãy chọn một kiểu dạng xem. Để biết thông tin về mỗi loại, hãy xem kiểu dạng xem bạn có thể chọn bên dưới.

 3. Trong hộp Tên Dạng xem, hãy gõ tên cho dạng xem của bạn. Hãy chọn mục Chọn dạng xem này làm dạng xem mặc định nếu bạn muốn tạo dạng xem này thành dạng xem mặc định cho danh sách hoặc thư viện của bạn. Chỉ dạng xem công cộng mới có thể là dạng xem mặc định cho danh mục hoặc thư viện.

  Tạo dạng xem thiết đặt trang.
 4. Trong phần khán giả , tại mục Xem khán giả, hãy chọn tạo dạng xem cá nhân hoặc tạo dạng xem công cộng. Tạo dạng xem cá nhân khi bạn muốn một dạng xem chỉ cho chính bạn. Tạo dạng xem công cộng khi bạn muốn mọi người sử dụng danh sách để xem nó.

  Lưu ý: Nếu Tạo Dạng xem Công cộng bị tắt, bạn không có quyền tạo dạng xem công cộng cho danh sách hoặc thư viện này.

 5. Trong phần Cột, hãy chọn cột bạn muốn có trong dạng xem và xóa các cột bạn không muốn xuất hiện. Bên cạnh số cột, chọn thứ tự mà bạn muốn cột xuất hiện trong dạng xem đó.

 6. Cấu hình các thiết đặt khác cho dạng xem của bạn, chẳng hạn như sắp xếplọc, rồi bấm OK ở phía dưới cùng của trang. Để đăng ký của tất cả các thiết đặt mà bạn có thể chọn, hãy xem thiết đặt cho dạng xem bên dưới.

Dùng các bước sau để thay đổi dạng xem, ví dụ như tạo thành dạng xem mặc định, thêm hoặc gỡ cột và thay đổi thứ tự sắp xếp mục trong dạng xem.

Lưu ý: Sau khi một dạng xem được tạo ra, bạn không thể thay đổi kiểu dạng xem (ví dụ, bạn không thể chuyển từ dạng xem chuẩn sang dạng xem biểu dữ liệu, hoặc dạng xem Gantt với dạng xem lịch biểu, hoặc ngược lại). Bạn sẽ phải tạo một dạng xem mới với kiểu dạng xem bạn muốn. Nếu bạn đang chỉ sửa cột và hàng trong danh sách hoặc thư viện nhanh chóng, Tuy nhiên, bạn có thể tạm thời thay đổi dạng xem chuẩn sang dạng xem biểu dữ liệu bằng cách sử dụng sửa nhanh. Để thực hiện điều này, đi tới tab danh sách hoặc Thư viện trên ruy-băng và bấm Sửa nhanh. Khi bạn thực hiện xong, dạng xem sẽ trở về điều gì đó đã trước đó. Lưu ý rằng bạn không thể sử dụng sửa nhanh trên các dạng xem nơi mục được gộp nhóm. Để biết thêm thông tin trên dạng xem biểu dữ liệu, hãy xem phần dạng xem biểu dữ liệu bên dưới trong kiểu dạng xem bạn có thể chọn.

 1. Đi đến danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn thay đổi dạng xem và bấm vào tab danh sách hoặc Thư viện .

 2. Bấm sửa đổi dạng xem.

  Lưu ý: Nếu Sửa đổi dạng xem bị vô hiệu hóa, bạn không có quyền sửa đổi dạng xem hiện tại. Bạn có thể, Tuy nhiên, sửa đổi dạng xem cá nhân của bạn. Để biết thông tin về các quyền bạn cần để tạo dạng xem cá nhân và công cộng, hãy xem phần trên các thiết đặt cho dạng xem ở phần sau của bài viết.

 3. Chọn dạng xem bạn muốn thay đổi từ danh sách thả xuống Dạng xem Hiện thời.

 4. Thực hiện thay đổi của bạn, sau đó bấm OK ở phía dưới cùng của trang. Đối với các mô tả của tất cả các thiết đặt, bạn có thể muốn thay đổi, hãy xem thiết đặt cho dạng xem bên dưới.

  Lưu ý: Dạng xem trong danh sách thả xuống dạng xem hiện tại được sắp xếp thứ tự chữ cái, và không thể thay đổi. Bạn có thể, Tuy nhiên, thay đổi tên của dạng xem của bạn để chữ cái đầu tiên là thứ tự bảng chữ cái mà bạn muốn.

Sử dụng các bước sau để xóa bỏ dạng xem.

 1. Đi đến danh sách hoặc thư viện mà bạn muốn xóa bỏ dạng xem, và bấm vào danh sách hoặc Thư viện tab.

 2. Chọn dạng xem bạn muốn xóa bỏ từ danh sách thả xuống Dạng xem Hiện thời.

  Danh sách thả xuống của dạng xem danh sách hiện tại

 3. Bấm sửa đổi dạng xem.

  Lưu ý: Nếu Sửa đổi dạng xem bị vô hiệu hóa, bạn không có quyền cần thiết để sửa đổi dạng xem hiện tại. Bạn có thể, Tuy nhiên, sửa đổi dạng xem cá nhân của bạn. Để biết thông tin về các quyền bạn cần để tạo dạng xem cá nhân và công cộng, hãy xem thiết đặt cho dạng xem ở phần sau của bài viết này.

  Sửa đổi nút dạng xem với danh sách thả xuống đã mở

 4. Cuộn xuống trang thiết đặt đến phần dạng xem , và bấm vào dạng xem bạn muốn xóa.

 5. Trong khu vực trên cùng của dạng xem, hãy bấm Xóa bỏ.

  Xóa bỏ nút dạng xem

  Lưu ý: Nếu xóa không phải là một tùy chọn, điều này có thể xem mặc định cho một danh sách hoặc thư viện, và bạn không thể xóa dạng xem mặc định. Trước tiên, bạn phải sửa đổi dạng xem khác và làm mặc định.

 6. Khi được nhắc, hãy bấm OK.

Trang Loại dạng xem

Lưu ý: Sau khi đã tạo, bạn không thể thay đổi định dạng xem, chẳng hạn như từ lịch vào dạng xem biểu đồ Gantt. Tuy nhiên, bạn có thể tạo các dạng xem khác của cùng một dữ liệu cho từng định dạng mới mà bạn muốn dùng.

Đây là các loại dạng xem bạn có thể chọn từ:

Dạng xem Chuẩn    Dạng xem này hiển thị mục danh sách và thư viện của bạn theo hàng nối hàng. Dạng xem chuẩn là dạng xem mặc định cho phần lớn các kiểu danh sách và thư viện. Bạn có thể tùy chỉnh dạng xem theo nhiều cách khác nhau như thêm hoặc gỡ cột khỏi dạng xem.

Dạng xem chuẩn

Dạng xem lịch biểu    Dạng xem này hiển thị danh sách và thư viện trong một định dạng tương tự như tường lịch. Bạn có thể áp dụng dạng xem hàng ngày, hàng tuần hoặc tháng trong định dạng này. Dạng xem này có thể hữu ích nếu bạn muốn xem các mục trong danh sách hoặc thư viện thứ tự thời gian. Sử dụng dạng xem này, danh sách hoặc thư viện của bạn phải chứa cột với ngày tháng bắt đầu và ngày kết thúc cho mục lịch.

Dạng xem lịch

Dạng xem biểu dữ liệu    Dạng xem này hiển thị mục danh sách và thư viện trong một lưới, tương tự như bảng tính. Dạng xem này, còn được gọi là nhanh sửa, có thể hữu ích nếu bạn có nhiều mục trong danh sách hoặc thư viện sửa cùng một lúc. Dạng xem này cũng sẽ hữu ích nếu bạn muốn xuất dữ liệu của bạn đến một chương trình bảng tính hoặc cơ sở dữ liệu. Có một số giới hạn sang dạng xem biểu dữ liệu - không phải tất cả các chức năng của Excel sẽ sẵn dùng, ví dụ. Nếu một mục trong một cột được tô xám, sau đó loại cột đó sẽ không có thể sửa.

Dạng xem biểu dữ liệu

Dạng xem Gantt    Dạng xem này hiển thị mục danh sách và thư viện trong thanh để theo dõi tiến độ. Dạng xem Gantt có thể giúp bạn quản lý dự án. Bạn có thể dùng các dạng xem này, ví dụ, để xem các tác vụ nào chồng lấp lên nhau và trực quan hóa tổng thể tiến độ. Sử dụng dạng xem này, danh sách hoặc thư viện của bạn phải chứa cột với ngày tháng bắt đầu và ngày kết thúc.

Dạng xem biểu đồ Gantt

Dạng xem Access    Sử dụng Microsoft Access để tạo biểu mẫu và báo cáo dựa trên danh sách hoặc thư viện. Chỉ sẵn dùng khi bạn cài Microsoft Access.

Tạo dạng xem bằng Microsoft Access

Các dạng xem tùy chỉnh trong SharePoint Designer    Bắt đầu và sử dụng ứng dụng SharePoint Designer để tạo dạng xem tùy chỉnh nâng cao. Điều này đòi hỏi phải có quyền nâng cao và SharePoint Designer.

Ảnh của trang SharePoint Designer 2013.

Dạng xem hiện có     Nếu một dạng xem hiện có là hầu hết dạng xem mà bạn muốn, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách dùng một dạng xem hiện có làm điểm bắt đầu để tạo dạng xem mới của bạn. Bên dưới đầu đề bắt đầu từ dạng xem hiện có, bạn sẽ thấy một danh sách dạng xem hiện tại của bạn. Bấm dạng xem để tạo dạng xem mới.

Bắt đầu từ dạng xem hiện có

Dạng xem có nhiều thiết đặt giúp bạn dễ dàng hơn trong việc tìm nhanh thông tin bạn cần trong danh sách hoặc thư viện. Dưới đây là thiết đặt cho dạng xem SharePoint. Tất cả các thiết đặt không sẵn dùng cho mọi kiểu dạng xem. Thiết đặt cho dạng xem lịch biểu khác với các kiểu dạng xem khác.

Số mục trong dạng xem, tối đa là 5000. Bạn có thể quản lý số lượng các mục trong dạng xem bằng cách sử dụng các thiết đặt giới hạn bộ lọc và mục. Hãy xem quản lý danh sách và thư viện có nhiều mục để biết thêm thông tin.

 • Dạng xem mặc định    Tất cả các danh sách và thư viện có một dạng xem mặc định, đây là dạng xem mọi người nhìn thấy khi họ đi đến danh sách hoặc thư viện. Bạn có thể thay đổi dạng xem mặc định bất kỳ dạng xem công cộng cho danh sách hoặc thư viện đó. nhưng bạn không thể đặt dạng xem cá nhân là dạng xem mặc định. Để xóa bỏ dạng xem dạng xem mặc định, bạn phải trước tiên hãy dạng xem công cộng khác mặc định cho danh sách hay thư viện.

  Lưu ý: Nếu Điều này vào dạng xem mặc định không được hiển thị trên trang tạo hoặc sửa các dạng xem trang, bạn không có quyền tạo dạng xem công cộng hoặc dạng xem là một dạng xem cá nhân. Để tạo dạng xem công cộng, bạn cần phải trong nhóm thiết kế cho danh sách hoặc thư viện, hoặc có quyền tương đương. Hãy xem Tìm hiểu về mức cấp phép trong SharePoint để biết thêm thông tin.

 • Người xem    Khi bạn tạo dạng xem, bạn có thể đặt khán giả cho dạng xem là Dạng xem cá nhân hoặc Dạng xem công cộng. Dạng xem cá nhân là dạng xem mà chỉ mình bạn có thể nhìn thấy. Dạng xem công cộng là một dạng xem bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy.

  Bạn không thể thay đổi dạng xem cá nhân thành dạng xem công cộng hoặc dạng xem công cộng thành dạng xem cá nhân. Bạn có thể dùng dạng xem công cộng làm điểm bắt đầu cho dạng xem cá nhân hoặc công cộng. Bạn có thể dùng dạng xem cá nhân làm điểm bắt đầu cho riêng dạng xem cá nhân.

  Nếu Tạo dạng xem bị vô hiệu hóa khi bạn tìm cách tạo dạng xem, bạn không có quyền thích hợp để tạo dạng xem. Nếu Tạo dạng xem sẵn dùng, nhưng tùy chọn tạo dạng xem công cộng bị vô hiệu hóa bạn cần phải nằm trong nhóm thiết kế hoặc quyền tương đương. Với tạo dạng xem cá nhân, bạn phải là trong nhóm thành viên cho danh sách hoặc thư viện, hoặc có quyền tương đương.

 • Cột    Các cột trong dạng xem chứa thông tin bạn cần để xem các mục trong danh sách hoặc thư viện. Cột, kết hợp với các tính năng khác của dạng xem, chẳng hạn như bộ lọc, có thể giúp bạn thấy chỉ những thông tin quan trọng nhất để làm việc của bạn. Đây là đặc biệt hữu ích nếu danh sách hoặc thư viện chứa nhiều mục. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với các cột để tạo dạng xem tùy chỉnh, hãy xem tạo một cột trong danh sách hoặc thư viện.

 • Cột Gantt    Chọn cột sẽ có trong dạng xem biểu đồ Gantt. Tiêu đề là trường văn bản bắt buộc. Ngày Bắt đầu và Ngày Đến hạn là những trường dữ liệu bắt buộc. Khi bạn chọn một cột, ví dụ như Tiêu đề, nếu không có tùy chọn nào hiển thị trong danh sách thả xuống, bạn phải tạo cột để hỗ trợ dạng xem này.

 • Sắp xếp    Đặt thứ tự trong đó các mục xuất hiện trong dạng xem. Bạn có thể có tới hai tiêu chí. Ví dụ, hiện mục trong danh sách nhiệm vụ được sắp xếp theo mức độ ưu tiên và sau đó theo ngày đến hạn.

 • Bộ lọc    Đặt cấu hình dạng xem để hiển thị tập con của mục trong danh sách hoặc thư viện bằng cách lọc chúng với thông tin trong cột của danh sách hoặc thư viện. Ví dụ, dạng xem có thể hiện tài liệu trong thư viện dành cho một dự án cụ thể.

  Mẹo: Bạn có thể sử dụng cột được tính toán hoặc bộ lọc sử dụng các phép tính, chẳng hạn như [hôm nay] để hiển thị mục khi khớp với ngày hôm nay hoặc [tôi] để hiển thị mục cho người dùng của dạng xem. Bạn cũng có thể kết hợp các phương trình đơn giản với hàm. Ví dụ, để hiển thị mục được tạo trong vòng bảy ngày qua, bộ lọc trên cột đã tạo , đặt toán tử nhỏ hơn, và đặt giá trị [hôm nay] -7 (không chứa khoảng trắng). Hãy xem ví dụ về các công thức thường gặp trong danh sách SharePoint để biết thêm thông tin.

 • Dạng xem Bảng    Cung cấp hộp kiểm cho từng mục để người dùng có thể chọn nhiều mục trong danh sách hoặc thư viện để thực hiện thao tác hàng loạt. Dạng xem này có thể tiết kiệm nhiều thời gian nếu nhiều mục trong danh sách hoặc thư viện phải được thay đổi. Ví dụ, người dùng có thể chọn và kiểm xuất nhiều tài liệu.

 • Nhóm Theo    Tạo nhóm cho mục danh sách và thư viện theo thông tin trong các cột. Ví dụ, tạo nhóm cho mục trong danh sách nhiệm vụ theo mức độ ưu tiên và sau đó là theo phần trăm hoàn thành.

 • Tổng    Hiển thị các phép tính tóm tắt cho cột trong dạng xem, ví dụ như: số đếm, trung bình, tối đa, tối thiểu. Ví dụ, bằng cách đặt cột tiêu đề thành Số đếm trong thư viện tài liệu, dạng xem sẽ hiển thị số tài liệu trong dạng xem và trong nhóm của dạng xem. Cột sẵn dùng cho tổng và thiết đặt sẵn dùng cho mỗi cột khác nhau tùy thuộc vào kiểu cột, ví dụ như số và kiểu danh sách hoặc thư viện mà dạng xem đang được tạo.

 • Kiểu    Xác định bố trí cho dạng xem, ví dụ như bản tin. Tất cả các kiểu không sẵn dùng cho mọi loại dạng xem.

  • Bảng Cơ bản    Hiển thị mục theo hàng.

  • Bao hình hộp    Hiển thị mục trong danh sách bằng bố trí tương tự như danh thiếp. Kiểu này chỉ sẵn dùng cho danh sách.

  • Bao hình hộp, không có nhãn    Tương tự như kiểu bao hình hộp nhưng không có nhãn cho cột trong dạng xem. Kiểu này chỉ sẵn dùng cho danh sách.

  • Mặc định    Dạng xem mặc định khác nhau tùy thuộc vào kiểu và cấu hình của danh sách hoặc thư viện.

  • Chi tiết tài liệu    Hiển thị tệp trong thư viện bằng bố trí tương tự như danh thiếp. Kiểu này sẵn dùng cho hầu hết các thư viện, nhưng không sẵn dùng cho danh sách.

  • Bản tin    Hiển thị mục theo hàng với dòng kẻ giữa các hàng.

  • Bản tin, không dòng kẻ    Hiển thị mục theo hàng được tô màu xen kẽ, không có dòng kẻ giữa các hàng.

  • Ngăn Xem trước Hiển thị tên mục ở phía bên trái trang. Khi bạn trỏ tới tên mục, cột đã chọn cho dạng xem được hiển thị ở phía bên phải trang.

  • Tô màu    Hiển thị mục theo hàng được tô màu xen kẽ.

 • Thư mục    Chọn Hiện mục trong thư mục để hiển thị thư mục danh sách hoặc thư viện trong dạng xem có các mục. Chọn Hiện tất cả các mục không theo thư mục để chỉ hiển thị mục trong danh sách hoặc thư viện trong dạng xem, còn được gọi là dạng xem phẳng. Bạn cũng có thể chọn liệu dạng xem mà bạn đang tạo có áp dụng trong tất cả thư mục hay không, hay chỉ trong thư mục cấp cao hoặc trong thư mục thuộc loại nội dung cụ thể.

 • Giới hạn mục    Bạn có thể xác định số lượng mục được hiển thị tại cùng thời điểm (lô) trong mỗi dạng xem hoặc tổng số mục mà dạng xem sẽ hiển thị. Trong dạng xem, lô mục càng lớn thì càng mất nhiều thời gian để tải xuống trong trình duyệt.

 • Di động    Bạn có thể xác định dạng xem này dành cho thiết bị di động, là dạng xem di động mặc định cho thiết bị di động và số mục hiển thị trong Phần Web dạng xem danh sách cho dạng xem này. Tùy chọn này không sẵn dùng cho mọi danh sách và thư viện. Dạng xem phải là dạng xem công cộng.

Lưu ý: Màn hình của bạn trông khác với các ví dụ ở đây? Người quản trị của bạn có thể có chế độ cổ điển thiết trên danh sách, hoặc bạn đang dùng phiên bản cũ hơn. Nếu vậy, hãy bấm ở đây.

Tạo dạng xem mới SharePoint danh sách để tổ chức và ẩn hoặc hiện cột. Một dạng xem là dạng xem mặc định. Thêm dạng xem bạn thêm sẵn dùng từ menu tùy chọn dạng xem . Bạn có thể tạo một dạng xem để lưu khác sắp xếp, lọc và nhóm lựa chọn bạn đã thực hiện từ ngăn bộ lọc hoặc tiêu đề cột. Các cột bạn đã hiển thị hoặc ẩn và độ rộng cột cũng sẽ được lưu với dạng xem.

 1. Trong thanh lệnh của danh sách của bạn, hãy chọn tùy chọn dạng xem Biểu tượng tùy chọn dạng xem danh sách .

  Nếu tùy chọn dạng xem Biểu tượng tùy chọn dạng xem danh sách không hiển thị, hãy đảm bảo bạn đang không sửa danh sách hoặc không có chọn một hoặc nhiều mục. Ngoài ra, bạn có thể không có quyền. Trong trường hợp đó, hãy liên hệ với người quản trị Office 365 hoặc chủ sở hữu trang hoặc danh sách.

 2. Bấm lưu dạng xem dưới dạng.

 3. Nhập tên mới, sau đó bấm OK.

 1. Đi tới thiết đặt danh sách.

 2. Ở dưới cùng của trang thiết đặt, bấm tạo dạng xem.

 3. Trên trang Kiểu dạng xem , hãy chọn một kiểu dạng xem, tạo dạng xem trang cho kiểu dạng xem mở ra. Dạng xem kiểu phổ biến nhất là Dạng xem chuẩn Hiển thị của bạn mục danh sách một hàng theo dõi khác. Dạng xem chuẩn là mặc định cho hầu hết các loại danh sách.

  Quan trọng: Sau khi bạn chọn một kiểu dạng xem, bạn không thể thay đổi nó, nhưng bạn có thể tạo dạng xem khác với một kiểu dạng xem khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem tạo, thay đổi, hoặc xóa dạng xem của danh sách hoặc thư viện.

 4. Trong hộp Tên Dạng xem, hãy nhập tên cho dạng xem của bạn.

 5. Chọn tạo này vào dạng xem mặc định nếu bạn muốn thực hiện dạng xem mặc định cho danh sách. Chỉ có một dạng xem công cộng có thể là dạng xem mặc định.

 6. Trong phần khán giả , tại mục Xem khán giả, hãy chọn tạo dạng xem cá nhân hoặc tạo dạng xem công cộng. Tạo dạng xem cá nhân khi bạn muốn một dạng xem chỉ cho chính bạn. Tạo dạng xem công cộng khi bạn muốn mọi người sử dụng danh sách để xem nó.

  Lưu ý: Nếu tạo dạng xem công cộng bị tắt, bạn không có quyền thiết kế mức hoặc cao hơn.

 7. Trong phần Cột, hãy chọn cột bạn muốn có trong dạng xem và xóa các cột bạn không muốn xuất hiện. Bên cạnh số cột, chọn thứ tự mà bạn muốn cột xuất hiện trong dạng xem đó.

 8. Thay đổi thiết đặt khác cho dạng xem của bạn, chẳng hạn như sắp xếplọc, sau đó bấm OK ở phía dưới cùng của trang. Để biết thêm thông tin, hãy xem sửa dạng xem danh sách trong SharePoint Online.

 1. Trong thanh lệnh của danh sách của bạn, hãy chọn tùy chọn dạng xem Biểu tượng tùy chọn dạng xem danh sách .

  Nếu tùy chọn dạng xem Biểu tượng tùy chọn dạng xem danh sách không hiển thị, hãy đảm bảo bạn đang không sửa danh sách hoặc không có chọn một hoặc nhiều mục. Ngoài ra, bạn có thể không có quyền. Trong trường hợp đó, hãy liên hệ với người quản trị Office 365 hoặc chủ sở hữu trang hoặc danh sách.

 2. Bấm vào tên của dạng xem mà bạn muốn thay đổi.

 3. Bấm tùy chọn dạng xem lại, sau đó chọn sửa dạng xem hiện tại.

 4. Trên trang sửa dạng xem, thực hiện thay đổi của bạn. Bạn có thể thêm hoặc loại bỏ các cột, thêm tiêu chí sắp xếp hoặc lọc, cấu hình thư mục, và nhiều hơn nữa.

 5. Khi bạn hoàn tất với thay đổi của bạn, hãy bấm OK.

Lưu ý: Bạn cũng có thể thực hiện một số thay đổi trực tiếp trong dạng xem danh sách của bạn. Để thực hiện điều này, hãy bấm tên cột. Bạn có thể thay đổi thứ tự của các mục, lọc chúng, hãy nhóm chúng lại, thêm các cột và thay đổi thiết đặt khác mà cột. Khi bạn thực hiện xong, hãy bấm tùy chọn dạng xem và sau đó bấm lưu dạng xem dưới dạng. Lưu dạng xem với tên hiện tại của nó, hoặc nhập tên mới để tạo dạng xem mới.

 1. Trong thanh lệnh của danh sách của bạn, hãy chọn tùy chọn dạng xem Biểu tượng tùy chọn dạng xem danh sách .

 2. Bấm vào tên của dạng xem mà bạn muốn xóa.

 3. Bấm tùy chọn dạng xem lại, sau đó chọn sửa dạng xem hiện tại.

 4. Trên trang sửa dạng xem, bấm xóa bỏ và sau đó bấm OK.

Xem thêm

Kiểu cột trang và tùy chọn

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×