Tạo tài liệu để dùng với các phiên bản Word trước

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Đôi khi bạn có thể muốn chia sẻ tài liệu của mình với những người đang sử dụng phiên bản trước của Word.

Word 2007 và Word 2010 có thể mở tệp .docx được tạo với Word 2013. Người dùng Word 2003 đã cài đặt gói tương thích Microsoft Office cho Word, Excel và định dạng tệp PowerPoint 2007 cũng có thể mở tài liệu Word 2013.

Nếu bạn không chắc chắn họ đang sử dụng phiên bản cũ hơn nào, hãy lưu tài liệu theo định dạng tệp Word 97 - 2003 ( .doc).

Lưu ý: Để tìm hiểu nội dung và tính năng nào không sẵn dùng để sửa trong các phiên bản cũ hơn, hãy xem Tính năng sẽ hoạt động khác trong các phiên bản cũ hơn.

Tạo một tài liệu mới theo định dạng Word 97 - 2003

Để tạo một tài liệu mới trong Word 2013 mà người khác sử dụng phiên bản Word cũ hơn có thể xem lại và sửa, hãy lưu nó ở định dạng Word 97-2003.

 1. Bấm Tệp, sau đó bấm Mới.

 2. Mở tài liệu mới bằng cách bấm Tài liệu trống.

 3. Bấm Tệp, bấm Lưu Dưới dạng, rồi chọn vị trí lưu tệp của bạn.

 4. Trong hộp thoại Lưu Dưới dạng, nhập tên cho tài liệu trong hộp Tên tệp.

 5. Trong danh sách Lưu dưới dạng, bấm Tài liệu Word 97-2003. Thao tác này sẽ đổi định dạng tệp từ .docx thành .doc.

 6. Bấm Lưu.

Các tính năng hoạt động khác đi khi bạn sử dụng định dạng tài liệu Word 97 – 2003

Các bảng này bao gồm những phần tử tài liệu mà sẽ hoạt động khác đi và phần tử tài liệu không sẵn dùng khi bạn sửa tệp .doc.

Word 2013

Thay đổi khi sử dụng định dạng tệp Word 97 – 2003 (.doc)

Các ứng dụng cho Office

Loại bỏ vĩnh viễn khỏi tài liệu.

Video trên Web

Chuyển đổi vĩnh viễn thành ảnh có siêu kết nối tới video trên web.

Trả lời chú thích/thông tin "xong"

Những phần trả lời chú thích sẽ trở thành chú thích riêng lẻ ở mức cao nhất và tất cả các chú thích được đánh dấu là "xong" đều bị đặt lại.

Thu gọn theo đầu đề Mặc định

Đầu đề được bung rộng theo mặc định; thuộc tính bị mất vĩnh viễn.

Định dạng số mới của Word 2010

Chữ hoa Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (La-tinh) {A, B, C, Ç, D, …}
Chữ thường Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ (La-tinh) {a, b, c, ç, d, …}
Chữ hoa Tiếng Bun-ga-ri (Hệ Ki-rin) {А,Б,В,Г,Д, …}
Chữ thường Tiếng Bun-ga-ri (Hệ Ki-rin) {а, б, в, г, д, …}
Chữ hoa Tiếng Hy Lạp

{Α, Β, Γ, Δ, Ε, …}
Chữ thường Tiếng Hy Lạp

{Α, β, γ, δ, ε, …}
Định dạng cố định 3 chữ số {001 …NNN}
Định dạng cố định 4 chữ số {0001 …NNNN}
Định dạng cố định 5 chữ số {00001 …NNNNN}

Các định dạng đánh số mới sẽ được chuyển thành các số Ả Rập (1, 2, 3, 4, ...).

Hiệu ứng hình và hộp văn bản mới

Hình và hộp văn bản được chuyển thành các hiệu ứng sẵn dùng ở định dạng tệp .doc.

Hiệu ứng văn bản

Hiệu ứng văn bản sẽ bị xóa hẳn.

Văn bản thay thế trong bảng

Các bảng sẽ mất thông tin về phần văn bản thay thế.

Tính năng OpenType

Tính năng OpenType vĩnh viễn bị loại bỏ khỏi văn bản.

Tác giả dựng khối

Khoá đã áp dụng cho các vùng trong tài liệu sẽ bị loại bỏ.

Hiệu ứng WordArt mới

Hiệu ứng văn bản sẽ bị xóa hẳn.

Điều khiển nội dung

Kiểm soát nội dung bị chuyển đổi thành nội dung tĩnh.

Chủ đề

Chuyển đổi vĩnh viễn thành kiểu.

Phông chính/phụ

Chuyển đổi vĩnh viễn thành định dạng phông chữ trực tiếp.

Di chuyển được đánh dấu

Chuyển hẳn thành việc chèn hoặc xóa.

Tab căn chỉnh

Chuyển đổi vĩnh viễn thành tab kiểu truyền thống.

Đồ họa SmartArt

Chuyển đổi thành một ảnh duy nhất; nếu không có thay đổi nào được thực hiện trong Word 2003, thì có thể tạo lại SmartArt bằng cách mở trong Word 2013 và nâng cấp tài liệu lên định dạng tệp Open XML.

Biểu đồ và sơ đồ

Chuyển đổi thành một ảnh duy nhất; nếu không có thay đổi nào được thực hiện trong Word 2003, thì có thể tạo lại biểu đồ bằng cách mở trong Word 2013 và nâng cấp tài liệu lên định dạng tệp Open XML. Tất cả dữ liệu nằm ngoài giới hạn mà Excel 2003 hỗ trợ sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn.

Đối tượng nhúng Open XML

Không thay đổi.

Khối dựng

Khối dựng và mục nhập Văn bản Tự động có thể mất một số thông tin.

Danh mục tham khảo

Chuyển hẳn thành văn bản tĩnh.

Trích dẫn

Chuyển hẳn thành văn bản tĩnh.

Phương trình

Chuyển đổi thành một ảnh duy nhất; nếu không có thay đổi nào được thực hiện trong Word 2003, thì có thể tạo lại phương trình bằng cách mở trong Word 2013 và nâng cấp tài liệu lên định dạng tệp Open XML.

Hộp văn bản tương đối (Hộp văn bản được định kích cỡ theo tỉ lệ phần trăm chiều rộng hoặc chiều dài của trang)

Các số đo tương đối được chuyển đổi vĩnh viễn thành thông tin định vị tuyệt đối.

Nếu bạn tạo tài liệu để gửi cho những người đang làm việc trong phiên bản Word cũ và bạn biết rằng họ đã cài đặt các gói Microsoft Office tương thích dành cho Word, Excel và định dạng tệp PowerPoint 2007, bạn có thể làm việc trong chế độ Microsoft Word 2010 .

Nếu bạn không chắc chắn liệu những người bạn gửi tài liệu của bạn đã cài đặt gói tương thích Microsoft Office cho Word, Excel và PowerPoint tệp định dạng Open XML, bạn có thể làm việc trong chế độ tương thích. Chế độ tương thích đảm bảo rằng không có tính năng mới hoặc nâng cao trong Word 2010 sẵn dùng trong khi bạn làm việc trong tài liệu, sao cho những người đang dùng phiên bản Word trước sẽ có đầy đủ các khả năng chỉnh sửa.

Lưu ý: Nếu bạn đã tạo tài liệu, và bạn muốn tìm hiểu nội dung nào không sẵn dùng cho việc sửa trong phiên bản cũ hơn, hãy xem tính năng đó hoạt động khác đi trong các phiên bản cũ hơn.

Bật Phương thức Tương thích

Khi bạn tạo tài liệu mới sẽ được dùng trong phiên bản cũ hơn, bạn có thể bật chế độ tương thích bằng cách lưu tệp theo định dạng Word 97-2003.

 1. Mở tài liệu mới.

 2. Bấm tab Tệp.

 3. Bấm Lưu Như.

 4. Trong danh sách Lưu theo loại, bấm Tài liệu Word 97-2003. Thực hiện các thao tác trên sẽ thay đổi định dạng tệp thành .doc.

 5. Trong hộp tên tệp , hãy nhập tên cho tài liệu.

 6. Bấm Lưu.

Các tính năng hoạt động khác trong các phiên bản trước

Các bảng này bao gồm các thành phần tài liệu sẽ hoạt động khác và các thành phần tài liệu không khả dụng khi bạn làm việc ở Phương thức Tương thích.

Lưu ý: Nếu bạn đang dùng Microsoft Word Starter 2010, hãy lưu ý rằng không phải tất cả các tính năng được liệt kê cho Word 2010 được hỗ trợ trong Word Starter. Để biết thêm thông tin về các tính năng sẵn dùng trong Word Starter, hãy xem tính năng Word Starter hỗ trợ.

Thành phần Word 2010

Thay đổi khi mở trong Word 2007

Thay đổi khi mở trong Word 97-2003

Định dạng đánh số mới

Các định dạng đánh số mới sẽ được chuyển thành các số Ả Rập (1, 2, 3, 4, ...).

Các định dạng đánh số mới sẽ được chuyển thành các số Ả Rập (1, 2, 3, 4, ...).

Hình và hộp văn bản mới

Hình dạng và hộp văn bản sẽ được chuyển thành các hiệu ứng có sẵn ở định dạng này.

Hình dạng và hộp văn bản sẽ được chuyển thành các hiệu ứng có sẵn ở định dạng này.

Hiệu ứng văn bản

Hiệu ứng văn bản sẽ bị xóa hẳn trừ khi các hiệu ứng được áp dụng bằng cách dùng một kiểu tùy chỉnh. Nếu dùng kiểu tùy chỉnh này, các hiệu ứng văn bản sẽ xuất hiện trở lại khi tài liệu được mở lại trong Word 2010.

Hiệu ứng văn bản sẽ bị xóa hẳn trừ khi các hiệu ứng được áp dụng bằng cách dùng một kiểu tùy chỉnh. Nếu dùng kiểu tùy chỉnh này, các hiệu ứng văn bản sẽ xuất hiện trở lại khi tài liệu được mở lại trong Word 2010.

Văn bản thay thế trong bảng

Các bảng sẽ mất thông tin về phần văn bản thay thế.

Các bảng sẽ mất thông tin về phần văn bản thay thế.

Tính năng OpenType

Tính năng kiểu mới sẽ bị xóa.

Tính năng kiểu mới sẽ bị xóa.

Chặn tác giả

Việc chặn áp dụng cho các vùng của tài liệu sẽ bị xóa bỏ.

Việc chặn áp dụng cho các vùng của tài liệu sẽ bị xóa bỏ.

Hiệu ứng WordArt mới

Hiệu ứng văn bản sẽ bị xóa hẳn.

Hiệu ứng văn bản sẽ bị xóa hẳn.

Điều khiển nội dung mới

Chuyển đổi hẳn thành nội dung tĩnh.

Chuyển đổi hẳn thành nội dung tĩnh.

Điều khiển Nội dung Word 2007

Không thay đổi.

Chuyển hẳn thành văn bản tĩnh.

Chủ đề

Không thay đổi.

Chuyển đổi hẳn thành các kiểu. Nếu tệp sau đó được mở trong Word 2010, bạn có không thể tự động thay đổi kiểu bằng cách dùng chủ đề.

Phông chính/phụ

Không thay đổi.

Chuyển đổi hẳn thành định dạng tĩnh. Nếu tệp sau đó được mở trong Word 2010, phông đầu đề và thân văn bản sẽ không tự động đổi nếu bạn dùng một kiểu khác.

Di chuyển được đánh dấu

Không thay đổi.

Chuyển hẳn thành việc chèn hoặc xóa.

Tab

Không thay đổi.

Các tab căn chỉnh sẽ được chuyển thành các tab truyền thống.

Đồ họa SmartArt

Không thay đổi.

Trở thành đối tượng duy nhất không thể sửa được trừ khi không có thay đổi nào thực hiện và nó được mở lại trong Word 2010.

Biểu đồ và sơ đồ

Không thay đổi.

Một số biểu đồ và sơ đồ sẽ được chuyển thành hình ảnh không thể thay đổi được. Dữ liệu nằm ngoài các hàng được hỗ trợ bị mất.

Đối tượng nhúng Open XML

Không thay đổi.

Chuyển hẳn thành nội dung tĩnh.

Khối dựng

Không thay đổi.

Khối Dựng và mục nhập AutoText có thể bị mất một số thông tin.

Danh mục tham khảo

Không thay đổi.

Chuyển hẳn thành văn bản tĩnh.

Trích dẫn

Không thay đổi.

Chuyển hẳn thành văn bản tĩnh.

Phương trình

Không thay đổi.

Trở thành đồ họa và không thể thay đổi được. Bất kỳ chú thích, chú thích cuối hoặc cước chú nào trong các phương trình đều sẽ mất hẳn khi bạn lưu tài liệu.

Hộp văn bản tương đối

Không thay đổi.

Chuyển hẳn thành định vị tuyệt đối.

Mặc dù những người dùng các phiên bản trước của Microsoft Office Word và đã cài đặt gói tương thích Microsoft Office cho Word, Excel và PowerPoint 2007 định dạng tệp có thể mở tài liệu được lưu ở định dạng Microsoft Office Word 2007 , họ có thể không thể thay đổi một số mục đã được tạo bằng cách sử dụng các tính năng mới hoặc nâng cao. Ví dụ, nếu bạn sử dụng phiên bản trước của Word để mở tài liệu có chứa phương trình, các phương trình sẽ trở thành hình ảnh không thể sửa được.

Để tạo một tài liệu sẽ được dùng trong phiên bản trước của Microsoft Office Word, bạn có thể làm việc trong chế độ tương thích. Chế độ tương thích đảm bảo rằng không có tính năng mới hoặc nâng cao trong Office Word 2007 sẵn dùng trong khi bạn đang làm việc trong tài liệu, sao cho những người đang dùng phiên bản Word trước sẽ có đầy đủ các khả năng chỉnh sửa.

Lưu ý: Menu Tệp đã được thay thế bằng Microsoft Office Button Ảnh nút .

Bật Phương thức Tương thích

Khi bạn tạo tài liệu mới sẽ được dùng trong phiên bản trước đây, bạn có thể bật chế độ tương thích bằng cách lưu tệp theo định dạng Word 97-2003.

 1. Mở tài liệu mới.

 2. Bấm vào Microsoft Office Button Ảnh nút , rồi bấm vào Lưu Như.

 3. Chọn Tài liệu Word 97-2003 trong danh sách lưu dưới dạng .

 4. Trong hộp tên tệp , hãy nhập tên cho tài liệu.

 5. Bấm Lưu.

Phần tử tài liệu hoạt động khác trong phương thức tương thích

Sau đây là danh sách các thành phần tài liệu mà sẽ hoạt động khác hoặc không sẵn dùng khi bạn làm việc ở chế độ tương thích.

Thành phần Office Word 2007

Hành vi ở phương thức tương thích

Hộp văn bản định vị tương đối

Chỉ định vị tuyệt đối sẽ sẵn dùng.

Lề

Chỉ tuyệt đối tab sẵn dùng.

Màu chủ đề

Không sẵn có.

Phông chủ đề

Không sẵn có.

Hiệu ứng chủ đề

Không sẵn có.

Điều khiển nội dung

Không sẵn có. Tuy nhiên, điều khiển kế thừa sẵn dùng.

SmartArt

Chỉ có một tập hợp chỉ bao gồm sơ đồ kiểu sẵn dùng.

Phương trình

Không sẵn có.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×