Tạo sơ đồ tổ chức

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Bạn đang sử dụng chương trình Office nào?

Word

PowerPoint

Excel

Word

Để hiện mối quan hệ báo cáo trong công ty hoặc tổ chức của bạn, bạn có thể tạo sơ đồ tổ chức bằng cách dùng đồ họa SmartArt.

Đồ họa SmartArt này sử dụng bố trí sơ đồ tổ chức và bao gồm một bộ trợ giúp và ba cấp dưới.

Một sơ đồ tổ chức

Tạo một sơ đồ tổ chức cơ bản

 1. Trên tab SmartArt , bên dưới Chèn đồ họa SmartArt, bấm cấu trúc phân cấp, sau đó bấm Sơ đồ tổ chức, đây là đồ họa SmartArt đầu tiên.

  Tab SmartArt, nhóm Chèn Đồ họa SmartArt

  Lưu ý: Mặc dù bạn có thể dùng bố trí khác từ nhóm cấu trúc phân cấp để tạo sơ đồ tổ chức, hình hỗ trợ và sắp xếp cấp dưới chỉ có sẵn với Sơ đồ tổ chứctên và tiêu đề sơ đồ tổ chức, Sơ đồ tổ chức nửa vòng tròn, và bố trí Sơ đồ tổ chức ngang .

 2. Trong Ngăn văn bản, hãy thực hiện như sau:

Để

Thực hiện điều này

Nhập tên của một người

Bấm [văn bản]và sau đó nhập tên.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng lên và xuống mũi tên trên bàn phím để di chuyển lên và xuống danh sách tên trong ngăn văn bản.

Thêm một người

Bấm tên của một người ở mức cấu trúc phân cấp mà bạn muốn thêm vào, sau đó bấm Nút Thêm Hình SmartArt .

Xóa bỏ một người

Bấm tên của người đó trong cấu trúc phân cấp, sau đó bấm Nút Loại bỏ Ngăn Văn bản .

Thay đổi mức của một người trong cấu trúc phân cấp

Bấm tên của người đó, sau đó bấm Nút Tăng cấp , Nút Giáng cấp , Di chuyển Lên hoặc Di chuyển xuống .

Thêm một bộ trợ giúp

 1. Bấm vào tên của người mà bạn muốn thêm một bộ trợ giúp.

 2. Trên tab SmartArt , bên dưới Sửa SmartArt, bấm Sơ đồ tổ chức, sau đó bấm Thêm bộ trợ giúp.

  Tab SmartArt, nhóm Sửa SmartArt

Sắp xếp cấp dưới theo chiều dọc hoặc ngang

 1. Bấm trình quản lý hình trong sơ đồ tổ chức mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab công cụ SmartArt , bên dưới Sửa SmartArt, bấm Sơ đồ tổ chức.

  Tab SmartArt, nhóm Sửa SmartArt

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

Để sắp xếp cấp dưới

Bấm

Trong một cột dọc

Treo trái hoặc treo phải

Trong hai cột dọc

Dọc

Trong một hàng ngang

Ngang

Thay đổi kiểu

Nếu bạn đã áp dụng một chủ đề bản trình bày, kiểu biểu đồ tổ chức có sẵn cho bạn để chọn phối hợp với chủ đề và màu chủ đề.

 1. Bấm vào biểu đồ tổ chức mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab công cụ SmartArt , bên dưới Kiểu đồ họa SmartArt, bấm vào kiểu mà bạn muốn.

  Tab SmartArt, nhóm Kiểu Đồ họa SmartArt

  Để xem nhiều kiểu, trỏ tới một kiểu, sau đó bấm Mũi tên Xuống Khác .

Thay đổi màu

Nếu bạn đã áp dụng một chủ đề bản trình bày, màu sơ đồ tổ chức sẵn dùng cho bạn để chọn phối hợp với màu chủ đề.

 1. Bấm vào biểu đồ tổ chức mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab SmartArt , dưới Kiểu đồ họa SmartArt, bấm màu, sau đó bấm vào chủ đề màu bạn muốn.

  Tab SmartArt, nhóm Kiểu Đồ họa SmartArt

Loại bỏ định dạng

Bạn có thể đặt lại sơ đồ tổ chức hình thức mặc định. Điều này sẽ loại bỏ thay đổi mà bạn đã thực hiện với màu, kiểu, hình dạng và kiểu văn bản của sơ đồ tổ chức.

 1. Trong tài liệu, hãy bấm vào đồ họa SmartArt mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab công cụ SmartArt , bên dưới đặt lại, bấm Đặt lại đồ họa.

  Tab SmartArt trong Word, nhóm Đặt lại

Xem thêm

Định dạng đồ họa SmartArt

PowerPoint

Để hiện mối quan hệ báo cáo trong công ty hoặc tổ chức của bạn, bạn có thể tạo sơ đồ tổ chức bằng cách dùng đồ họa SmartArt.

Đồ họa SmartArt này sử dụng bố trí sơ đồ tổ chức và bao gồm một bộ trợ giúp và ba cấp dưới.

Một sơ đồ tổ chức

Tạo một sơ đồ tổ chức cơ bản

 1. Trên tab SmartArt , bên dưới Chèn đồ họa SmartArt, bấm cấu trúc phân cấp, sau đó bấm Sơ đồ tổ chức, đây là đồ họa SmartArt đầu tiên.

  Tab SmartArt, nhóm Chèn Đồ họa SmartArt

  Lưu ý: Mặc dù bạn có thể dùng bố trí khác từ nhóm cấu trúc phân cấp để tạo sơ đồ tổ chức, hình hỗ trợ và sắp xếp cấp dưới chỉ có sẵn với Sơ đồ tổ chứctên và tiêu đề sơ đồ tổ chức, Sơ đồ tổ chức nửa vòng tròn, và bố trí Sơ đồ tổ chức ngang .

 2. Trong Ngăn văn bản, hãy thực hiện như sau:

Để

Thực hiện điều này

Nhập tên của một người

Bấm [văn bản]và sau đó nhập tên.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng lên và xuống mũi tên trên bàn phím để di chuyển lên và xuống danh sách tên trong ngăn văn bản.

Thêm một người

Bấm tên của một người ở mức cấu trúc phân cấp mà bạn muốn thêm vào, sau đó bấm Nút Thêm Hình SmartArt .

Xóa bỏ một người

Bấm tên của người đó trong cấu trúc phân cấp, sau đó bấm Nút Loại bỏ Ngăn Văn bản .

Thay đổi mức của một người trong cấu trúc phân cấp

Bấm tên của người đó, sau đó bấm Nút Tăng cấp , Nút Giáng cấp , Di chuyển Lên hoặc Di chuyển xuống .

Thêm một bộ trợ giúp

 1. Bấm vào tên của người mà bạn muốn thêm một bộ trợ giúp.

 2. Trên tab SmartArt , bên dưới Sửa SmartArt, bấm Sơ đồ tổ chức, sau đó bấm Thêm bộ trợ giúp.

  Tab SmartArt, nhóm Sửa SmartArt

Sắp xếp cấp dưới theo chiều dọc hoặc ngang

 1. Bấm trình quản lý hình trong sơ đồ tổ chức mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab công cụ SmartArt , bên dưới Sửa SmartArt, bấm Sơ đồ tổ chức.

  Tab SmartArt, nhóm Sửa SmartArt

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

Để sắp xếp cấp dưới

Bấm

Trong một cột dọc

Treo trái hoặc treo phải

Trong hai cột dọc

Dọc

Trong một hàng ngang

Ngang

Thay đổi kiểu

Nếu bạn đã áp dụng một chủ đề bản trình bày, kiểu biểu đồ tổ chức có sẵn cho bạn để chọn phối hợp với chủ đề và màu chủ đề.

 1. Bấm vào biểu đồ tổ chức mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab công cụ SmartArt , bên dưới Kiểu đồ họa SmartArt, bấm vào kiểu mà bạn muốn.

  Tab SmartArt, nhóm Kiểu Đồ họa SmartArt

  Để xem nhiều kiểu, trỏ tới một kiểu, sau đó bấm Mũi tên Xuống Khác .

Thay đổi màu

Nếu bạn đã áp dụng một chủ đề bản trình bày, màu sơ đồ tổ chức sẵn dùng cho bạn để chọn phối hợp với màu chủ đề.

 1. Bấm vào biểu đồ tổ chức mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab SmartArt , dưới Kiểu đồ họa SmartArt, bấm màu, sau đó bấm vào chủ đề màu bạn muốn.

  Tab SmartArt, nhóm Kiểu Đồ họa SmartArt

Loại bỏ định dạng

Bạn có thể đặt lại sơ đồ tổ chức hình thức mặc định. Điều này sẽ loại bỏ thay đổi mà bạn đã thực hiện với màu, kiểu, hình dạng và kiểu văn bản của sơ đồ tổ chức.

 1. Trong tài liệu, hãy bấm vào đồ họa SmartArt mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab công cụ SmartArt , bên dưới đặt lại, bấm Đặt lại đồ họa.

  Tab SmartArt trong PowerPoint, nhóm Đặt lại

Xem thêm

Định dạng đồ họa SmartArt

Chuyển đổi đồ họa SmartArt thành hình dạng

Chuyển đổi văn bản thành đồ họa SmartArt và ngược lại

Excel

Để hiện mối quan hệ báo cáo trong công ty hoặc tổ chức của bạn, bạn có thể tạo sơ đồ tổ chức bằng cách dùng đồ họa SmartArt.

Đồ họa SmartArt này sử dụng bố trí sơ đồ tổ chức và bao gồm một bộ trợ giúp và ba cấp dưới.

Một sơ đồ tổ chức

Tạo một sơ đồ tổ chức cơ bản

 1. Trên tab SmartArt , bên dưới Chèn đồ họa SmartArt, bấm cấu trúc phân cấp, sau đó bấm Sơ đồ tổ chức, đây là đồ họa SmartArt đầu tiên.

  Tab SmartArt, nhóm Chèn Đồ họa SmartArt

  Lưu ý: Mặc dù bạn có thể dùng bố trí khác từ nhóm cấu trúc phân cấp để tạo sơ đồ tổ chức, hình hỗ trợ và sắp xếp cấp dưới chỉ có sẵn với Sơ đồ tổ chứctên và tiêu đề sơ đồ tổ chức, Sơ đồ tổ chức nửa vòng tròn, và bố trí Sơ đồ tổ chức ngang .

 2. Trong Ngăn văn bản, hãy thực hiện như sau:

Để

Thực hiện điều này

Nhập tên của một người

Bấm [văn bản]và sau đó nhập tên.

Mẹo: Bạn có thể sử dụng lên và xuống mũi tên trên bàn phím để di chuyển lên và xuống danh sách tên trong ngăn văn bản.

Thêm một người

Bấm tên của một người ở mức cấu trúc phân cấp mà bạn muốn thêm vào, sau đó bấm Nút Thêm Hình SmartArt .

Xóa bỏ một người

Bấm tên của người đó trong cấu trúc phân cấp, sau đó bấm Nút Loại bỏ Ngăn Văn bản .

Thay đổi mức của một người trong cấu trúc phân cấp

Bấm tên của người đó, sau đó bấm Nút Tăng cấp , Nút Giáng cấp , Di chuyển Lên hoặc Di chuyển xuống .

Thêm một bộ trợ giúp

 1. Bấm vào tên của người mà bạn muốn thêm một bộ trợ giúp.

 2. Trên tab SmartArt , bên dưới Sửa SmartArt, bấm Sơ đồ tổ chức, sau đó bấm Thêm bộ trợ giúp.

  Tab SmartArt, nhóm Sửa SmartArt

Sắp xếp cấp dưới theo chiều dọc hoặc ngang

 1. Bấm trình quản lý hình trong sơ đồ tổ chức mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab công cụ SmartArt , bên dưới Sửa SmartArt, bấm Sơ đồ tổ chức.

  Tab SmartArt, nhóm Sửa SmartArt

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

Để sắp xếp cấp dưới

Bấm

Trong một cột dọc

Treo trái hoặc treo phải

Trong hai cột dọc

Dọc

Trong một hàng ngang

Ngang

Thay đổi kiểu

Nếu bạn đã áp dụng một chủ đề bản trình bày, kiểu biểu đồ tổ chức có sẵn cho bạn để chọn phối hợp với chủ đề và màu chủ đề.

 1. Bấm vào biểu đồ tổ chức mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab công cụ SmartArt , bên dưới Kiểu đồ họa SmartArt, bấm vào kiểu mà bạn muốn.

  Tab SmartArt, nhóm Kiểu Đồ họa SmartArt

  Để xem nhiều kiểu, trỏ tới một kiểu, sau đó bấm Mũi tên Xuống Khác .

Thay đổi màu

Nếu bạn đã áp dụng một chủ đề bản trình bày, màu sơ đồ tổ chức sẵn dùng cho bạn để chọn phối hợp với màu chủ đề.

 1. Bấm vào biểu đồ tổ chức mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab SmartArt , dưới Kiểu đồ họa SmartArt, bấm màu, sau đó bấm vào chủ đề màu bạn muốn.

  Tab SmartArt, nhóm Kiểu Đồ họa SmartArt

Loại bỏ định dạng

Bạn có thể đặt lại sơ đồ tổ chức hình thức mặc định. Điều này sẽ loại bỏ thay đổi mà bạn đã thực hiện với màu, kiểu, hình dạng và kiểu văn bản của sơ đồ tổ chức.

 1. Trong tài liệu, hãy bấm vào đồ họa SmartArt mà bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab công cụ SmartArt , bên dưới đặt lại, bấm Đặt lại đồ họa.

  Tab SmartArt trong Excel, nhóm Đặt lại

Xem thêm

Định dạng đồ họa SmartArt

Chuyển đổi đồ họa SmartArt thành hình dạng

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×