Tạo nhóm và rã nhóm các hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác

Tạo nhóm và rã nhóm các hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể nhóm các hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác. Phân nhóm cho phép bạn xoay, lật, di chuyển hoặc đổi kích cỡ tất cả các hình dạng hoặc đối tượng cùng lúc như thể chúng là một hình dạng duy nhất hoặc đối tượng. Bạn cũng có thể thay đổi các thuộc tính của tất cả các hình dạng trong nhóm tại một thời điểm, và bạn có thể rã nhóm hình dạng ở bất kỳ lúc nào và sau đó rã nhóm chúng sau này.

 1. Nhấn và giữ phím Ctrl trong khi bạn bấm vào hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác để tạo nhóm.

  Mẹo: Để được trợ giúp chọn hình dạng hoặc ảnh, hãy xem chọn hình dạng hoặc đối tượng khác.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để nhóm hình dạng và đối tượng khác, trên tab Định dạng công cụ vẽ , hãy bấm nhóm > nhóm.

   Nút Tạo nhóm được tìm thấy trên tab Định dạng Công cụ Vẽ

  • Để nhóm hình ảnh, trên tab Định dạng công cụ ảnh , hãy bấm nhóm > nhóm.

   Nút Nhóm được tìm thấy trên tab Định dạng Công cụ Ảnh

   Để nhóm hình ảnh trong Word, tùy chọn Ngắt dòng văn bản phải được đặt một cái gì đó ngoài cùng dòng với văn bản cho mỗi ảnh bạn muốn nhóm. Để thay đổi tùy chọn này, bấm chuột phải vào ảnh, hãy bấm Ngắt dòng văn bản, rồi sau đó chọn cứ cùng dòng với văn bản.

   Ghi chú: 

   • Bạn có thể thực hiện thay đổi cho toàn bộ nhóm, chẳng hạn như thêm tô hình dạng hoặc hiệu ứng, hoặc hiệu ứng cho ảnh.

   • Sau khi tạo nhóm, bạn vẫn có thể làm việc với từng thành phần riêng lẻ trong nhóm. Chọn nhóm rồi bấm vào mục để chọn mục đó.

   • Bạn có thể tạo nhiều nhóm ở trong các nhóm. Ví dụ, thêm thành phần khác lên trên thành phần hiện có để tạo nên các hình vẽ phức tạp.

Bạn có thể muốn di chuyển nhóm nhưng để lại hình dạng hoặc ảnh phía sau, hoặc thực hiện thay đổi sâu rộng tác động đến một hình dạng mà không làm thay đổi các hình dạng khác trong nhóm.

 1. Chọn nhóm mà bạn muốn rã nhóm.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để rã nhóm hình dạng và đối tượng, trên tab Định dạng công cụ vẽ , hãy bấm nhóm > rã nhóm.

   Nút Rã nhóm được tìm thấy trên tab Định dạng Công cụ Vẽ

  • Để rã nhóm ảnh, trên tab Định dạng công cụ ảnh , hãy bấm nhóm > rã nhóm.

   Nút Rã nhóm được tìm thấy trên tab Công cụ Ảnh

Ghi chú: 

 • Nút rã nhóm không sẵn dùng trong Word 2013 và Word 2016. Để rã nhóm, chọn tất cả các hình dạng hoặc ảnh để rã nhóm, sau đó bấm nhóm > nhóm.

 • Nếu bạn chuyển đổi đồ họa SmartArt thành các hình dạng riêng lẻ, bạn không thể chuyển đổi chúng trở lại dạng đồ họa SmartArt hoặc rã nhóm chúng.

Cho tất cả ứng dụng ngoại trừ Word

 1. Hãy chọn bất kỳ hình dạng, ảnh hoặc đối tượng nào trước đây có mặt trong nhóm.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để rã nhóm hình dạng và đối tượng, trên tab Định dạng công cụ vẽ , hãy bấm nhóm > rã nhóm.

   Nút Rã nhóm được tìm thấy trên tab Định dạng Công cụ Vẽ

  • Để rã nhóm ảnh, trên tab Định dạng công cụ ảnh , hãy bấm nhóm > rã nhóm.

   Nút Rã nhóm nằm trên tab Định dạng Công cụ Vẽ

Sau đây là một số lý do vì sao nút Nhóm bị xám mờ và các thao tác bạn có thể thực hiện để kích hoạt lại nút này.

 • Chỉ một hình dạng hoặc ảnh được chọn. Đảm bảo rằng bạn đã chọn nhiều hình dạng hoặc ảnh.

 • Lựa chọn của bạn bao gồm bảng, trang tính hoặc GIF ảnh. Nút nhóm sẽ không sẵn dùng nếu bất kỳ đối tượng được chọn.

 • Nếu bạn đang dùng Word, và tìm cách nhóm các hình ảnh, Ngắt dòng văn bản có thể được đặt cùng dòng với văn bản. Thay đổi tùy chọn bố trí để cứ cùng dòng với văn bản cho mỗi ảnh bạn muốn nhóm.

 • Nếu bạn dùng PowerPoint, bạn có thể đang cố gắng tạo nhóm đối tượng nào đó với văn bản chỗ dành sẵn cho tiêu đề “Bấm để thêm tiêu đề” hoặc chỗ dành sẵn cho nội dung “Bấm để thêm nội dung.”

  Bản chiếu với hai chỗ dành sẵn và hai đối tượng riêng biệt

  Ở ví dụ trên, hình vuông xanh dương và hình tròn xanh lục có thể nhóm lại với nhau. Nhưng hình dạng thì không thể nhóm được với văn bản chỗ dành sẵn.

  Để kích hoạt nút Nhóm trở lại, hãy di chuyển hình dạng, ảnh hoặc đối tượng đến vị trí khác trên bản chiếu nhưng ở ngoài văn bản chỗ dành sẵn, hoặc loại bỏ chỗ dành sẵn khỏi các đối tượng mà bạn muốn tạo nhóm.

Ghi chú: Nếu không có cách nào trong số các cách trên có thể kích hoạt nút Nhóm cho bạn, hãy tìm kiếm ở diễn đàn Giải đáp hoặc đăng câu hỏi của bạn ở đó.

 1. Nhấn và giữ CTRL trong khi bạn chọn hình dạng, ảnh hoặc đối tượng mà bạn muốn nhóm.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để nhóm hình dạng và đối tượng khác: bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm Ảnh nút , sau đó bấm nhóm .

  • Để nhóm các hình ảnh: bên dưới Công cụ ảnh, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm Ảnh nút , sau đó bấm nhóm.

   Nếu bạn không nhìn thấy tab Công cụ vẽ hoặc Công cụ ảnh , hãy đảm bảo rằng bạn chọn một hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác. Bạn có thể phải bấm đúp vào đối tượng để mở tab định dạng .

  Ghi chú: 

  • Sau khi bạn nhóm các mục, bạn có thể tiếp tục chọn bất kỳ mục duy nhất trong nhóm. Chọn Nhóm và sau đó bấm vào mục riêng lẻ mà bạn muốn chọn.

  • Tất cả các ảnh hoặc đối tượng trong nhóm phải nằm trong cùng một chương trình. Bạn không thể nhóm các hình dạng, ảnh và đối tượng khác trên nhiều chương trình.

Để rã nhóm đối với một nhóm hình, ảnh hoặc đối tượng khác (ví dụ nếu bạn muốn di chuyển một nhóm nhưng để lại một hình hoặc muốn thực hiện nhiều thay đổi đối với một hình mà không làm thay đổi những hình khác), hãy làm như sau:

 1. Chọn nhóm mà bạn muốn rã nhóm.

 2. Hãy thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để rã nhóm hình dạng hoặc đối tượng khác, bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm nhóm Ảnh nút , sau đó bấm rã nhóm.

   Danh sách Nhóm với Rã nhóm được chọn

  • Để rã nhóm ảnh, bên dưới Công cụ ảnh, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm Ảnh nút , sau đó bấm rã nhóm.

   Danh sách Nhóm với Rã nhóm được chọn

   Nếu bạn không nhìn thấy các Công cụ vẽ, Công cụ ảnh, hoặc các tab định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn một nhóm các hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác. Bạn có thể phải bấm đúp vào đối tượng để mở tab định dạng .

 1. Hãy chọn bất kỳ hình hoặc đối tượng nào trước đây có mặt trong nhóm.

  Ghi chú: Nếu bạn chuyển đổi đồ họa SmartArt thành hình dạng riêng biệt, nó sẽ không thể chuyển đổi chúng trở thành một đồ họa SmartArt hoặc rã nhóm chúng.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để rã nhóm hình dạng và đối tượng: bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm Ảnh nút , sau đó bấm rã nhóm.

  • Để rã nhóm hình ảnh: bên dưới Công cụ ảnh, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm Ảnh nút , sau đó bấm rã nhóm.

   Danh sách Nhóm với Nhóm lại được chọn

   Nếu bạn không nhìn thấy các Công cụ vẽ, Công cụ ảnh, hoặc các tab định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn một nhóm các hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác. Bạn có thể phải bấm đúp vào đối tượng để mở tab định dạng .

Ghi chú: Nút rã nhóm không sẵn dùng trong Word 2010. Để rã nhóm đối tượng, chọn tất cả các ảnh mà bạn muốn rã nhóm và sau đó bấm nhóm.

Nếu vùng chọn của bạn bao gồm bảng, trang tính hoặc GIF ảnh, nút nhóm sẽ không sẵn dùng. Trong PowerPoint, nút nhóm có thể không sẵn dùng nếu hình dạng, ảnh hoặc đối tượng có được chèn vào một chỗ dành sẵn hoặc bạn đang tìm cách để nhóm chỗ dành sẵn, như chỗ dành sẵn không thể được nhóm với các hình dạng, ảnh, đối tượng.

Bản chiếu với hai chỗ dành sẵn và hai đối tượng riêng biệt
Hình 1 trong ví dụ ở trên, hình vuông màu xanh lam và vòng tròn màu lục có thể được nhóm lại với nhau. Tuy nhiên, hình vuông màu xanh lam không thể được nhóm với chỗ dành sẵn nội dung ("bấm để thêm văn bản") hoặc tiêu đề chỗ dành sẵn ("bấm để thêm tiêu đề").
 • Di chuyển hình dạng, ảnh hoặc đối tượng vào một vị trí khác trên bản chiếu bên ngoài vào chỗ dành sẵn hoặc loại bỏ chỗ dành sẵn từ đối tượng mà bạn muốn nhóm.

Ghi chú: Nếu di chuyển hình dạng, ảnh hoặc đối tượng không hiển thị nút nhóm , bạn có thể Tìm cơ sở kiến thức PSS.

 1. Chèn một bức vẽ. Trong tab chèn , trong nhóm minh họa , bấm hình dạng, sau đó bấm Bức vẽ mới.

 2. Cắt và dán các hình dạng hoặc đối tượng mà bạn muốn nhóm vào bức vẽ.

 3. Chọn hình hoặc đối tượng khác mà bạn muốn nhóm.

  Để biết thêm thông tin về cách chọn hình dạng, hãy xem chọn hình dạng hoặc đối tượng khác.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Đối với các hình dạng không có văn bản, bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm Ảnh nút , sau đó bấm nhóm.

  • Đối với các hình dạng với văn bản, bên dưới Công cụ hộp văn bản, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm nhóm Ảnh nút , sau đó bấm nhóm.

   Nếu bạn không nhìn thấy Công cụ vẽ, tab Công cụ hộp văn bản hoặc định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn một hình dạng hoặc đối tượng khác.

 5. Kéo các hình dạng được nhóm hoặc đối tượng khỏi bức vẽ.

 6. Chọn bức vẽ, sau đó nhấn DELETE.

  Ghi chú: 

  • Sau khi bạn nhóm các hình hoặc đối tượng khác, bạn có thể tiếp tục chọn bất kỳ hình hoặc đối tượng nào bên trong nhóm đó. Chọn nhóm đó, rồi bấm vào hình hoặc đối tượng riêng lẻ mà bạn muốn chọn.

  • Bạn không thể nhóm các hình và các đối tượng khác ở nhiều chương trình khác nhau.

 1. Bấm chuột phải vào từng ảnh mà bạn muốn nhóm và trên menu lối tắt, trỏ tới Ngắt dòng văn bản.

 2. Bấm hình vuông hoặc bất kỳ tùy chọn nào khác ngoài cùng dòng với văn bản.

 3. Chèn một bức vẽ. Trên các tab chèn , trong nhóm minh họa , bấm hình dạng, sau đó bấm Bức vẽ mới.

 4. Cắt và dán ảnh mà bạn muốn nhóm vào bức vẽ.

 5. Chọn ảnh mà bạn muốn nhóm.

  Để biết thêm thông tin về cách chọn ảnh, hãy xem chọn hình dạng hoặc đối tượng khác.

 6. Bên dưới Công cụ ảnh, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm nhóm Ảnh nút , sau đó bấm nhóm.

  Nếu bạn không nhìn thấy tab Công cụ Ảnh hoặc Định dạng, hãy chắc chắn bạn đã chọn một ảnh hoặc đối tượng khác.

 7. Kéo hình ảnh nhóm tắt bức vẽ.

 8. Chọn bức vẽ, sau đó nhấn DELETE.

  Ghi chú: 

  • Sau khi bạn nhóm các ảnh hoặc đối tượng khác, bạn có thể tiếp tục chọn bất kỳ ảnh hoặc đối tượng nào bên trong nhóm đó. Chọn nhóm, rồi bấm vào ảnh hoặc đối tượng riêng lẻ mà bạn muốn chọn.

  • Bạn không thể nhóm các hình ảnh và đối tượng khác trên nhiều chương trình.

 1. Bấm chuột phải vào ảnh mà bạn muốn nhóm và trên menu lối tắt, trỏ tới Ngắt dòng văn bản.

 2. Bấm hình vuông hoặc bất kỳ tùy chọn nào khác ngoài cùng dòng với văn bản.

 3. Chèn một bức vẽ. Trong tab chèn , trong nhóm minh họa , bấm hình dạng, sau đó bấm Bức vẽ mới.

 4. Cắt và dán ảnh mà bạn muốn nhóm vào bức vẽ.

 5. Cắt và dán vào hộp văn bản mà bạn muốn nhóm vào bức vẽ.

 6. Chọn ảnh và hộp văn bản bạn muốn nhóm.

  Để biết thêm thông tin về cách chọn ảnh và hộp văn bản, hãy xem chọn hình dạng hoặc đối tượng khác.

 7. Bên dưới Công cụ ảnh, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm nhóm Ảnh nút , sau đó bấm nhóm.

  Nếu bạn không nhìn thấy tab Công cụ Ảnh hoặc Định dạng, hãy chắc chắn bạn đã chọn một ảnh hoặc đối tượng khác.

 8. Kéo hộp ảnh và văn bản được nhóm tắt bức vẽ.

 9. Chọn bức vẽ, sau đó nhấn DELETE.

  Ghi chú: 

  • Sau khi bạn nhóm các hình ảnh và hộp văn bản, bạn có thể tiếp tục chọn từng đối tượng riêng lẻ và sửa đổi nó. Chọn Nhóm, sau đó bấm vào ảnh hoặc hộp văn bản mà bạn muốn chọn.

  • Bạn không thể nhóm các hình ảnh và đối tượng khác trên nhiều chương trình.

Bạn cũng có thể thêm chú thích vào ảnh trong Office Word 2007 mà không dùng một hộp văn bản. Hãy làm như sau:

 1. Bấm chuột phải vào ảnh và trên menu lối tắt, trỏ tới Chèn chú thích.

 2. Chọn các tùy chọn mà bạn muốn. chẳng hạn như trước hiện có văn bản, vị trí chú thích và đánh số tùy chọn, sau đó bấm OK.

Bây giờ, bạn có thể chọn chú thích và thay đổi văn bản và định dạng văn bản.

Để rã nhóm đối với một nhóm hình, ảnh hoặc đối tượng khác (ví dụ nếu bạn muốn di chuyển một nhóm nhưng để lại một hình hoặc muốn thực hiện nhiều thay đổi đối với một hình mà không làm thay đổi những hình khác), hãy làm như sau:

 1. Chèn một bức vẽ. Trong tab chèn , trong nhóm minh họa , bấm hình dạng, sau đó bấm Bức vẽ mới.

 2. Kéo nhóm mà bạn muốn rã nhóm vào bức vẽ.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để rã nhóm các hình dạng mà không có văn bản hoặc đối tượng khác, bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm Ảnh nút , sau đó bấm rã nhóm.

  • Đối với các hình dạng với văn bản, bên dưới Công cụ hộp văn bản, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm nhóm Ảnh nút , sau đó bấm nhóm.

  • Để rã nhóm ảnh, bên dưới Công cụ ảnh, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm nhóm Ảnh nút , sau đó bấm rã nhóm.

 4. Nếu bạn không nhìn thấy Công cụ vẽ, Công cụ hộp văn bản, Công cụ ảnh, hoặc các tab định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn một nhóm các hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác.

 5. Kéo hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khỏi bức vẽ.

 6. Chọn bức vẽ và sau đó nhấn DELETE.

Nếu bạn muốn cho các hình trong đồ họa SmartArt của bạn một vẻ ngoài phức tạp hoặc muốn điều khiển chính xác việc đổi kích cỡ và định vị các hình trong đồ họa SmartArt, hãy chuyển đổi đồ họa SmartArt thành các hình riêng lẻ.

Quan trọng: Sau khi bạn chuyển đổi đồ họa SmartArt thành các hình riêng lẻ, bạn sẽ không thể chuyển đổi những hình này trở lại thành đồ họa SmartArt. Khi bạn chuyển đổi đồ họa SmartArt, bạn không thể tự động bố trí các hình, và bạn sẽ mất các công cụ thiết kế và định dạng có trên tab Công cụ SmartArt, bao gồm Bố trí, Thay đổi Màu và thư viện Kiểu SmartArt. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể định dạng các hình bằng cách sử dụng các tùy chọn trên tab Công cụ Vẽ thay vào đó.

 1. Chọn tất cả các hình trong đồ họa SmartArt của bạn.

  Để chọn tất cả các hình, bấm vào một hình, rồi nhấn CTRL+A.

 2. Trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, bấm Sao chép.

 3. Để chuyển đổi đồ họa SmartArt thành các hình riêng lẻ, hãy bấm vào một khu vực khác trong tài liệu của bạn, sau đó trên tab Nhà, trong nhóm Bảng tạm, bấm Dán.

Ghi chú: Khi bạn chuyển đổi sang hình từ đồ họa SmartArt, mỗi hình riêng lẻ trở thành một hình được nhóm. Do vậy đối với mọi hình trong đồ họa SmartArt, hai hình sẽ được nhóm khi bạn dán - một hình cho văn bản và hình kia cho phần hình học. Nếu hình trong đồ họa SmartArt của bạn không chứa văn bản, bạn có thể thấy một phông chữ hoặc kích cỡ văn bản khác với những hình khác khi bạn nhập văn bản trong hình này.

 1. Chèn một bức vẽ. Trong tab chèn , trong nhóm minh họa , bấm hình dạng, sau đó bấm Bức vẽ mới.

 2. Kéo các hình dạng hoặc đối tượng mà bạn muốn nhóm lại vào bức vẽ.

 3. Hãy chọn bất kỳ hình hoặc đối tượng nào trước đây có mặt trong nhóm.

  Nếu bạn chuyển đổi đồ họa SmartArt thành các hình dạng riêng lẻ, bạn không thể chuyển đổi những hình này trở về dạng đồ họa SmartArt hoặc rã nhóm chúng.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Để rã nhóm các hình dạng mà không có văn bản hoặc đối tượng khác, bên dưới Công cụ vẽ, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm Ảnh nút , sau đó bấm rã nhóm.

  • Để rã nhóm các hình dạng với văn bản, bên dưới Công cụ hộp văn bản, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm nhóm Ảnh nút , sau đó bấm rã nhóm .

 5. Nếu bạn không nhìn thấy các Công cụ vẽ, Công cụ hộp văn bảnhoặc các tab định dạng , hãy đảm bảo rằng bạn đã chọn một nhóm các hình dạng, ảnh hoặc đối tượng khác.

 6. Kéo đã rã nhóm hình dạng hoặc đối tượng khỏi bức vẽ.

 7. Chọn bức vẽ, sau đó nhấn DELETE.

 1. Chèn một bức vẽ. Trong tab chèn , trong nhóm minh họa , bấm hình dạng, sau đó bấm Bức vẽ mới.

 2. Kéo ảnh hoặc đối tượng mà bạn muốn nhóm lại vào bức vẽ.

 3. Hãy chọn bất kỳ ảnh hoặc đối tượng nào trước đây có mặt trong nhóm.

 4. Bên dưới Công cụ ảnh, trên tab định dạng , trong nhóm sắp xếp , bấm nhóm Ảnh nút , sau đó bấm rã nhóm.

  Nếu bạn không nhìn thấy tab Công cụ Ảnh hoặc Định dạng, hãy chắc chắn bạn đã chọn một ảnh hoặc đối tượng khác.

 5. Kéo đã rã nhóm hình dạng hoặc đối tượng khỏi bức vẽ.

 6. Chọn bức vẽ, sau đó nhấn DELETE.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×