Tạo ngắt trang thủ công trong trang tính

Ngắt trang là các đường phân cách mà sẽ ngắt trang tính ra thành các trang riêng lẻ để in. Microsoft Excel sẽ chèn các ngắt trang tự động dựa trên kích cỡ giấy, các thiết đặt lề, tùy chọn chỉnh tỉ lệ và vị trí của bất kỳ ngắt trang thủ công nào mà bạn chèn vào. Để in một trang tính có số lượng trang chính xác mà bạn muốn, bạn có thể điều chỉnh các ngắt trang trong trang tính trước khi in.

Mẹo: 

 • Mặc dù bạn có thể làm việc với các ngắt trang ở dạng xem Thường nhưng chúng tôi khuyến cáo bạn nên dùng dạng xem Xem trước Ngắt Trang để điều chỉnh các ngắt trang để bạn có thể xem cách những thay đổi khác mà bạn thực hiện (chẳng hạn như hướng trang và các thay đổi định dạng) sẽ ảnh hưởng đến các ngắt trang tự động như thế nào. Ví dụ: bạn có thể xem cách mà một thay đổi bạn thực hiện đối với chiều cao hàng và chiều rộng cột sẽ ảnh hưởng đến vị trí đặt của các ngắt trang tự động như thế nào.

 • Để ghi đè các ngắt trang tự động mà Excel chèn vào, bạn có thể chèn các ngắt trang tự động của chính mình, di chuyển các ngắt trang thủ công hiện có hoặc xóa bất kỳ ngắt trang được chèn vào thủ công. Bạn cũng có thể nhanh chóng loại bỏ tất cả các ngắt trang được chèn thủ công. Sau khi bạn thao tác xong với các ngắt trang, bạn có thể trở lại dạng xem Thường..

Bạn muốn làm gì?

Chèn ngắt trang

Chuyển ngắt trang

Xóa bỏ dấu ngắt trang chèn thủ công

Loại bỏ tất cả các dấu ngắt trang chèn thủ công

Hiển thị và ẩn các ngắt trang ở chế độ xem Bình thường

Tìm hiểu thêm về ngắt trang

Chèn ngắt trang

 1. Hãy chọn trang tính bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Sổ làm việc, hãy bấm Xem trước Dấu ngắt trang.

  Bấm Xem trước Dấu ngắt trang trên tab Dạng xem

  Bạn cũng có thể bấm Xem trước Ngắt trang PageBreakPreview trên thanh trạng thái.

  Nếu bạn thấy hộp thoại Chào mừng bạn đến với Xem trước Ngắt Trang, hãy bấm OK. Để không phải xem hộp thoại này mỗi khi bạn vào chế độ xem Xem trước Ngắt Trang, hãy chọn hộp kiểm Không hiển thị lại hộp thoại này trước khi bấm OK.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chèn một ngắt trang theo chiều ngang, hãy chọn hàng bên dưới vị trí bạn muốn chèn ngắt trang.

  • Để chèn một ngắt trang theo chiều dọc, hãy chọn cột phía bên phải vị trí bạn muốn chèn ngắt trang.

 4. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm Ngắt.

  Bấm Ngắt trên tab Bố trí Trang

 5. Bấm vào Chèn Ngắt Trang.

Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào hàng hoặc cột bên dưới hoặc bên phải vị trí bạn muốn chèn ngắt trang rồi bấm Chèn Ngắt Trang.

Nếu các ngắt trang thủ công mà bạn chèn vào không có tác dụng, điều này có thể là do tùy chọn chỉnh tỉ lệ Khớp Với đã được chọn trên tab Trang của hộp thoại Thiết lập Trang (tab Bố trí Trang, nhóm Thiết lập Trang, Công cụ Khởi động Hộp thoại Hình ảnh nút ). Để dùng các ngắt trang thủ công, thay vào đó hãy thay đổi chỉnh tỉ lệ sang Điều chỉnh thành.

Đầu Trang

Di chuyển ngắt trang

Để bật tính năng kéo ngắt trang sang vị trí khác trong trang tính, hãy đảm bảo tính năng kéo thả ô được bật. Nếu tính năng này không được bật, bạn không thể di chuyển bất kỳ ngắt trang nào.

 1. Để xác minh rằng kéo và thả được bật, hãy làm như sau:

  1. Bấm vào tab Tệp.

  2. Bấm Tùy chọn.

  3. Trong thể loại Nâng cao, bên dưới Tùy chọn Chỉnh sửa, hãy chọn hộp kiểm Bật điều khiển điền và kéo và thả ô rồi bấm OK.

 2. Hãy chọn trang tính bạn muốn thay đổi.

 3. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Sổ làm việc, hãy bấm Xem trước Dấu ngắt trang.

  Bấm Xem trước Dấu ngắt trang trên tab Dạng xem

  Bạn cũng có thể bấm Xem trước Ngắt trang PageBreakPreview trên thanh trạng thái.

  Nếu bạn thấy hộp thoại Chào mừng bạn đến với Xem trước Ngắt Trang, hãy bấm OK. Để không phải xem hộp thoại này mỗi khi bạn vào chế độ xem Xem trước Ngắt Trang, hãy chọn hộp kiểm Không hiển thị lại hộp thoại này trước khi bấm OK.

 4. Để di chuyển ngắt trang, hãy kéo ngắt trang sang vị trí mới.

  Ghi chú: Việc di chuyển ngắt trang tự động sẽ làm nó chuyển thành ngắt trang thủ công.

Đầu Trang

Xóa bỏ ngắt trang được chèn thủ công

Ghi chú: Bạn không thể xóa bỏ ngắt trang mà Excel đã tự động thêm vào. Thêm dấu ngắt trang thủ công, thay đổi hướng trang hay điều chỉnh độ rộng cột và chiều cao hàng có thể ảnh hưởng đến ngắt trang được chèn tự động.

Để xóa ngắt trang được chèn thủ công, hãy thực hiện các thao tác sau:

 1. Hãy chọn trang tính bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Sổ làm việc, hãy bấm Xem trước Dấu ngắt trang.

  Bấm Xem trước Dấu ngắt trang trên tab Dạng xem

  Bạn cũng có thể bấm Xem trước Ngắt trang PageBreakPreview trên thanh trạng thái.

  Nếu bạn thấy hộp thoại Chào mừng bạn đến với Xem trước Ngắt Trang, hãy bấm OK. Để không phải xem hộp thoại này mỗi khi bạn vào chế độ xem Xem trước Ngắt Trang, hãy chọn hộp kiểm Không hiển thị lại hộp thoại này trước khi bấm OK.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để xóa bỏ dấu ngắt trang dọc, bạn chọn cột ở bên phải của dấu ngắt trang bạn muốn xóa bỏ.

  • Để xóa bỏ dấu ngắt trang ngang, bạn chọn hàng ở dưới dấu ngắt trang bạn muốn xóa bỏ.

   Bạn không thể xóa bỏ ngắt trang tự động.

 4. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm Ngắt.

  Bấm Ngắt trên tab Bố trí Trang

 5. Bấm Loại bỏ Dấu ngắt Trang.

Bạn cũng có thể loại bỏ dấu ngắt trang bằng cách kéo ra ngoài khu vực xem trước dấu ngắt trang (sang trái hoặc phải đối với dấu ngắt trang dọc, hoặc lên trên hay xuống dưới đối với dấu ngắt trang ngang). Nếu bạn không thể kéo các ngắt trang, hãy đảm bảo rằng tính năng kéo và thả đang được bật. Để biết thêm thông tin, xem Di chuyển ngắt trang.

Đầu Trang

Loại bỏ tất cả các dấu ngắt trang chèn thủ công

Ghi chú: Việc này loại bỏ tất cả các dấu ngắt trang thủ công và đặt lại trang tính để chỉ hiển thị dấu ngắt trang tự động.

 1. Hãy bấm trang tính bạn muốn thay đổi.

 2. Trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Sổ làm việc, hãy bấm Xem trước Dấu ngắt trang.

  Bấm Xem trước Dấu ngắt trang trên tab Dạng xem

  Bạn cũng có thể bấm Xem trước Ngắt trang PageBreakPreview trên thanh trạng thái.

  Nếu bạn thấy hộp thoại Chào mừng bạn đến với Xem trước Ngắt Trang, hãy bấm OK. Để không phải xem hộp thoại này mỗi khi bạn vào chế độ xem Xem trước Ngắt Trang, hãy chọn hộp kiểm Không hiển thị lại hộp thoại này trước khi bấm OK.

 3. Trên tab Bố trí Trang, trong nhóm Thiết lập Trang, bấm Ngắt.

  Bấm Ngắt trên tab Bố trí Trang

 4. Bấm Đặt lại Tất cả Ngắt Trang.

Mẹo: Bạn còn có thể bấm chuột phải vào bất kỳ ô nào trên trang tính, rồi bấm Đặt lại Tất cả Dấu ngắt Trang.

Đầu Trang

Hiển thị và ẩn ngắt trang ở chế độ xem Bình thường

Để quay lại dạng xem Chuẩn sau khi bạn làm xong việc với dấu ngắt trang, trên tab Dạng xem, trong nhóm Dạng xem Sổ làm việc, hãy bấm Chuẩn.

Bạn cũng có thể bấm Thông Thường Ảnh nút trên thanh trạng thái.

Sau khi thao tác với ngắt trang trong chế độ xem Xem trước Ngắt trang, bạn vẫn có thể thấy dấu ngắt trang trong chế độ xem Bình thường vì ngắt trang được bật tự động. Bạn có thể tắt chúng.

Đây là cách hiển thị hoặc ẩn dấu ngắt trang trong chế độ xem Bình thường:

 1. Bấm vào tab Tệp.

 2. Bấm Tùy chọn.

 3. Trong thể loại Nâng cao, bên dưới Tùy chọn hiển thị cho trang tính này, hãy chọn hoặc xóa hộp kiểm Hiện ngắt trang để bật hoặc tắt các ngắt trang ở dạng xem Thường.

Tìm hiểu thêm về các ngắt trang

Cách tốt nhất để xem tất cả các ngắt trang trong sổ làm việc của bạn chính là ở dạng xem Xem trước Ngắt Trang. Dạng xem Xem trước Ngắt Trang sử dụng định dạng khác để hiển thị từng kiểu ngắt trang:

 • Đường kẻ kiểu gạch nối    Đường kẻ kiểu gạch nối sẽ xác định ngắt trang tự động.

  Trang tính ở dạng xem Xem trước Ngắt Trang cho biết các ngắt trang tự động

 • Đường nét đậm    Đường nét đậm sẽ xác định ngắt trang thủ công.

  Trang tính ở dạng xem Xem trước Ngắt Trang cho biết các ngắt trang tự động

Theo mặc định, các ngắt trang không được hiện ở dạng xem Thường. Tuy nhiên, nếu muốn xem các ngắt trang ở dạng xem Thường, bạn có thể hiển thị chúng ở dạng xem này.

Ở dạng xem Thường, bạn có thể dùng lệnh Ngắt (tab Bố trí Trang, nhóm Thiết lập Trang) để chèn, loại bỏ và đặt lại các ngắt trang. Bạn không thể kéo các ngắt trang sang vị trí khác ở dạng xem Thường.

Đầu Trang

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×