Tạo nối kết

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn gõ địa chỉ web (URL) trong các ghi chú của bạn, OneNote sẽ tự động định dạng địa chỉ làm nối kết có thể bấm vào.

Ví dụ, nếu bạn gõ http://www.microsoft.com hoặc www.microsoft.com, OneNote sẽ định dạng kiểu URL làm nối kết bạn có thể bấm vào để mở trang web Microsoft.

Ngoài ra bạn cũng có thể thêm nối kết vào các ghi chú của bạn theo cách thủ công.

  1. Trên tab Chèn, hãy bấm Nối kết.

    Bạn có thể thêm nối kết trong ghi chú của bạn để có thể dễ dàng bấm URL và truy cập trang web tương ứng.

  2. Trong hộp thoại Nối kết, hãy gõ mô tả của đích đến nối kết vào trong hộp Văn bản cần hiển thị. Nếu bạn có văn bản trên trang được chọn, OneNote sẽ điền trường này cho bạn.

    Bạn cũng có thể bỏ qua bước này nếu bạn đang tạo một nối kết cho ảnh.

  3. Trong hộp Địa chỉ, hãy gõ URL hoặc địa chỉ web đầy đủ bạn muốn nối kết mở và bấm OK.

Văn bản nối kết được định dạng là văn bản màu xanh được gạch chân. Khi bạn bấm vào một nối kết trên trang của bạn, OneNote sẽ chuyển sang trình duyệt web mặc định của bạn để mở đích đến nối kết. Nếu nối kết hoặcvăn bản nối kết bị sai, bạn luôn có thể thay đổi hoặc loại bỏ nối kết.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×