Tạo một cấu trúc phân cấp

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn muốn để minh họa mối quan hệ phân cấp tiến triển theo chiều dọc hoặc ngang, bạn có thể tạo đồ họa SmartArt có sử dụng một bố trí cấu trúc phân cấp, chẳng hạn như cấu trúc phân cấp có nhãn. Một cấu trúc phân cấp bằng đồ họa đại diện cho một chuỗi các nhóm sắp xếp thứ tự của mọi người hoặc mọi thứ trong một hệ thống. Bằng cách dùng đồ họa SmartArt trong Excel, Outlook, PowerPoint hoặc Word, bạn có thể tạo một cấu trúc phân cấp và bao gồm trong trang tính, thông điệp email, bản trình bày hoặc tài liệu của bạn.

Quan trọng: Nếu bạn muốn tạo sơ đồ tổ chức, tạo đồ họa SmartArt bằng cách dùng bố trí sơ đồ tổ chức.

Cấu trúc phân cấp Có nhãn

Lưu ý: Ảnh chụp màn hình trong bài viết này đã được thực hiện trong Office 2007. Nếu bạn có một phiên bản khác nhau, dạng xem của bạn có thể hơi khác một chút, nhưng trừ khi ghi chú khác, các chức năng là giống nhau.

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Minh họa, bấm SmartArt.

  Ảnh nhóm Minh họa trên Ribbon

 2. Trong bộ sưu tập chọn đồ họa SmartArt , bấm cấu trúc phân cấp, và sau đó bấm đúp vào một bố trí cấu trúc phân cấp (chẳng hạn như Cấu trúc phân cấp ngang).

 3. Để nhập văn bản của bạn, hãy thực hiện một trong các việc sau:

  • Bấm [Văn bản] trong ngăn Văn bản, rồi nhập văn bản của bạn.

  • Sao chép văn bản từ vị trí hay chương trình khác, bấm [văn bản] trong ngăn văn bản, sau đó dán văn bản của bạn.

   Lưu ý: Nếu ngăn Văn bản không nhìn thấy được, hãy bấm vào điều khiển.

   điều khiển ngăn văn bản

   • Bấm vào hộp trong đồ họa SmartArt, sau đó nhập văn bản của bạn.

    Lưu ý: Để có kết quả tốt nhất, hãy dùng tùy chọn này sau khi bạn thêm tất cả các hộp mình muốn.

Thêm hộp

 1. Bấm đồ họa SmartArt mà bạn muốn thêm hộp.

 2. Hãy bấm hộp hiện có nằm gần nhất với nơi bạn muốn thêm hộp mới.

 3. Trong mục Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Tạo Đồ họa, bấm mũi tên phía dưới Thêm Hình dạng.

  Thêm hình

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Thiết kế, hãy bảo đảm bạn có chọn đồ họa SmartArt.

 4. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Để chèn hộp ở cùng mức như hộp đã chọn nhưng ở sau nó, hãy bấm Thêm Hình dạng Sau.

  • Để chèn hộp ở cùng mức như hộp đã chọn nhưng ở sau nó, hãy bấm Thêm Hình dạng Trước.

  • Để chèn một hộp một mức so với hộp đã chọn, hãy bấm Thêm hình dạng trên.
   Hộp mới chiếm vị trí của hộp đã chọn và hộp đã chọn cũng như tất cả các hộp ngay bên dưới nó đều giảm xuống một mức.

  • Để chèn hộp ở trên một mức so với hộp đã chọn, bấm Thêm Hình dạng Dưới.

   Hộp mới được thêm vào sau hộp khác ở cùng một mức.

Xóa hộp

Để xóa hộp, bấm vào viền của hộp bạn muốn xóa, rồi nhấn XÓA.

Lưu ý: 

 • Khi bạn cần thêm hộp vào cấu trúc phân cấp của bạn, thử nghiệm bằng cách thêm vào hộp trước đó, sau đó, ở phía trên hoặc bên dưới hộp đã chọn để có được vị trí bạn muốn cho hộp mới. Nó là đơn giản để khắc phục lỗi SmartArt thường gặp.

 • Mặc dù bạn không thể tự động kết nối hai hộp ở mức cao nhất bằng đường thẳng trong bố trí cấu trúc phân cấp, chẳng hạn như Cấu trúc phân cấp ngang, bạn có thể bắt chước diện mạo này bằng cách thêm hộp vào đồ họa SmartArt và sau đó vẽ đường thẳng để kết nối vào hộp.

 • Để thêm một hộp từ ngăn văn bản:

  1. Đặt con trỏ ở đầu của văn bản mà bạn muốn thêm hộp.

  2. Nhập văn bản bạn muốn trong hộp mới của bạn, nhấn ENTER, và sau đó để thụt lề hộp mới, hãy nhấn TAB, hoặc để thụt lề âm, hãy nhấn SHIFT + TAB.

Di chuyển hộp trong cấu trúc phân cấp của bạn

 • Để di chuyển hộp, hãy bấm vào hộp, sau đó kéo hộp đến vị trí mới.

 • Để di chuyển hộp theo từng nấc tăng rất nhỏ, nhấn giữ Ctrl trong khi nhấn các phím mũi tên trên bàn phím của bạn.

Thay đổi sang một bố trí cấu trúc phân cấp khác nhau

 1. Bấm chuột phải vào cấu trúc phân cấp mà bạn muốn thay đổi, sau đó bấm Thay đổi bố trí.

 2. Bấm cấu trúc phân cấp, và sau đó thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để hiện mối quan hệ phân cấp tiến triển từ trên xuống dưới và được nhóm hierarchically, bấm Cấu trúc phân cấp có nhãn.
   Cấu trúc phân cấp Có nhãn

  • Để hiện nhóm thông tin được dựng sẵn từ trên xuống dưới và cấu trúc phân cấp trong mỗi nhóm, bấm Cấu trúc phân cấp bảng.
   Cấu trúc phân cấp Bảng

  • Để hiện mối quan hệ phân cấp tiến triển trong các nhóm, bấm Cấu trúc phân cấp danh sách.
   Danh sách có Cấu trúc phân cấp

  • Để hiện mối quan hệ phân cấp tiến triển theo chiều ngang, bấm Cấu trúc phân cấp ngang.
   Cấu trúc phân cấp Ngang

  • Để hiện mối quan hệ phân cấp tiến triển theo chiều ngang và được đánh nhãn hierarchically, bấm Cấu trúc phân cấp có nhãn ngang.
   Cấu trúc phân cấp có Nhãn Ngang

Lưu ý: Bạn cũng có thể thay đổi bố trí đồ họa SmartArt của bạn bằng cách bấm vào một tùy chọn bố trí trong nhóm bố trí trên tab thiết kế dưới Công cụ SmartArt. Khi bạn trỏ vào một tùy chọn bố trí, thay đổi đồ họa SmartArt của bạn để hiển thị cho bạn bản xem trước của nó sẽ trông ở như thế nào với bố trí đó.

Để nhanh chóng thêm một diện mạo chất lượng trình thiết kế và hoàn thiện bài thành đồ họa SmartArt của bạn, bạn có thể thay đổi màu hoặc áp dụng kiểu SmartArt cấu trúc phân cấp của bạn. Bạn cũng có thể Thêm hiệu ứng, chẳng hạn như vầng sáng, cạnh mềm, hoặc hiệu ứng 3-D.

Bạn có thể áp dụng bất kỳ tổ hợp màu nào phái sinh từ màu chủ đề cho hộp trong đồ họa SmartArt của mình.

 1. Bấm đồ họa SmartArt có màu bạn muốn thay đổi.

 2. Dưới Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu SmartArt, bấm Thay đổi Màu.

  Thanh công cụ SmartArt - cấu trúc phân cấp

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Thiết kế, hãy bảo đảm bạn có chọn đồ họa SmartArt.

 3. Bấm tổ hợp màu bạn muốn.

Mẹo: Khi bạn đặt con trỏ trên hình thu nhỏ, bạn có thể thấy cách màu sắc ảnh hưởng đến đồ họa SmartArt của mình.

 1. Trong đồ họa SmartArt, bấm chuột phải vào viền đường kẻ hoặc hộp bạn muốn thay đổi, sau đó bấm Định dạng hình dạng.

 2. Để thay đổi màu của đường viền của hộp, hãy bấm Màu đường kẻ, bấm màu Bộ chọn Màu , sau đó bấm màu bạn muốn.

 3. Để thay đổi kiểu đường viền của hộp, hãy bấm Kiểu đường kẻ, sau đó chọn kiểu đường kẻ bạn muốn.

 1. Bấm chuột phải vào viền của một hộp, sau đó bấm Định dạng hình dạng.

 2. Bấm ngăn , sau đó bấm Tô màu thuần nhất.

 3. Bấm Màu Bộ chọn Màu , rồi bấm màu bạn muốn.

 4. Để xác định mức độ bạn có thể xem xuyên qua màu nền, hãy di chuyển con trượt Trong suốt hoặc nhập số trong hộp kế bên con trượt. Bạn có thể thay đổi tỷ lệ phần trăm độ trong suốt từ 0% (hoàn toàn không trong suốt, thiết đặt mặc định) sang 100% (hoàn toàn trong suốt).

Kiểu SmartArt là tổ hợp nhiều hiệu ứng khác nhau, ví dụ như kiểu đường kẻ, góc xiên hay 3-D mà bạn có thể áp dụng cho hộp trong đồ họa SmartArt của mình, để tạo ra diện mạo độc đáo và trông như thiết kế chuyên nghiệp.

 1. Bấm đồ họa SmartArt có Kiểu SmartArt bạn muốn thay đổi.

 2. Dưới Công cụ SmartArt, trên tab Thiết kế, trong nhóm Kiểu SmartArt, bấm Kiểu SmartArt bạn muốn.

  Thanh công cụ SmartArt - cấu trúc phân cấp

  Để xem nhiều kiểu SmartArt hơn, hãy bấm nút Xem thêm Hình ảnh Nút .

  Nếu bạn không thấy tab Công cụ SmartArt hoặc Thiết kế, hãy bảo đảm bạn có chọn đồ họa SmartArt.

Lưu ý: 

Nếu bạn đang dùng PowerPoint, bạn có thể tạo hiệu ứng hoạt cấu trúc phân cấp của bạn để nhấn mạnh mỗi hộp, mỗi nhánh hoặc mỗi mức phân cấp.

 1. Bấm phân cấp đồ họa SmartArt mà bạn muốn hiệu ứng hoạt hình.

 2. Trên tab Hoạt hình, trong nhóm Hoạt hình, bấm Tạo hiệu ứng hoạt hình, rồi bấm Lần lượt theo từng nhánh.

  Ảnh tab Hoạt hình

Lưu ý: Nếu bạn sao chép một cấu trúc phân cấp có hiệu ứng hoạt hình được áp dụng trang chiếu khác, hoạt hình cũng được sao chép.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×