Tạo hoặc xóa tuyển tập trang

Bài viết này trình bày cách người quản trị toàn cầu Office 365 và người quản trị SharePoint có thể tạo cũng như xóa các tuyển tập site trong SharePoint Online.

Lưu ý: Bài viết này đề cập đến các site cổ điển. Để biết thông tin về việc tạo và xóa các site nhóm có nhóm Office 365 và các site liên lạc, hãy xem:

Bạn có thể tạo nhiều loại tuyển tập site khác nhau trong SharePoint Online. Ví dụ: bạn có thể tạo site để cộng tác trong dự án, site dành để lưu trữ bản ghi và site dành cho các trang cổng thông tin mạng nội bộ. Một số gói Office 365 trước đây chỉ có thể có một tuyển tập site. Để biết thông tin, hãy xem Giới hạn của các gói Office 365 dành cho doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ trước đây.

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng trông giống như bánh quế và hiển thị nút bấm làm lộ nhiều ô xếp ứng dụng cho vùng chọn. ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị nghĩa là bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

 3. Trong ngăn bên trái, hãy chọn Tài nguyên, rồi chọn Site.

  Site người quản trị Office 365
 4. Chọn Thêm site.

  Tạo tuyển tập site trong trung tâm quản trị Office 365

  Lưu ý: Nếu bạn không nhìn thấy các tùy chọn ở trên, hãy chọn Trung tâm quản trị > SharePoint, rồi chọn Mới > Tuyển tập Site Riêng. Trang Tuyển tập Site đã chọn Mới

 5. Điền các thuộc tính của tuyển tập site mới:

  Hộp thoại Tuyển tập Site Mới (nửa đầu)
  • Ở hộp Tiêu đề, hãy nhập tên cho tuyển tập site.

  • Trong danh sách thả xuống Địa chỉ Web Site, hãy chọn tên miền và đường dẫn URL — hoặc /site/ hoặc /nhóm/— sau đó nhập tên URL cho tuyển tập site.

  • Trong mục Lựa chọn Mẫu, ở danh sách thả xuống Chọn ngôn ngữ, hãy chọn ngôn ngữ cho tuyển tập site. Bạn có thể bật giao diện đa ngôn ngữ của SharePoint cho các site của mình nhưng ngôn ngữ chính cho tuyển tập site sẽ là ngôn ngữ bạn chọn tại đây.

   Lưu ý: Điều quan trọng là phải chọn ngôn ngữ phù hợp cho tuyển tập site vì không thể thay đổi sau khi đã đặt. Sau khi tạo tuyển tập site, xác minh rằng các thiết lập địa phương và khu vực là chính xác. (Ví dụ: một site được tạo cho người Trung Quốc sẽ được đặt địa phương là Trung Quốc.)

  • Trong phần Tuyển tập Mẫu, dưới Chọn mẫu, hãy chọn mẫu mô tả gần nhất với mục đích của tuyển tập site của bạn. Ví dụ, nếu tuyển tập site của bạn được dùng cho cộng tác đội nhóm, hãy chọn Site Nhóm.

   Mẹo: Để biết thêm thông tin về các mẫu, hãy xem Dùng mẫu để tạo các kiểu site SharePoint Online khác nhau.

  • Trong hộp Múi Giờ, hãy chọn múi giờ thích hợp với vị trí của tuyển tập site.

  • Trong hộp Người quản trị, nhập tên người dùng của người quản trị tuyển tập site. Bạn cũng có thể dùng nút Kiểm tra Tên hoặc Duyệt để tìm người dùng làm người quản trị tuyển tập site.

  • Trong hộp Định mức Lưu trữ, nhập dung lượng megabyte (MB) mà bạn muốn phân bổ cho tuyển tập site này. Lưu ý không nhập giá trị vượt quá dung lượng hiển thị bên cạnh hộp.

  • Trong hộp Hạn mức Tài nguyên Máy chủ, chấp nhận hạn mức tài nguyên mặc định. Cài đặt này không còn ảnh hưởng đến lượng tài nguyên sẵn dùng cho tuyển tập site.

 6. Bấm OK.

  Tuyển tập site mới sẽ xuất hiện trong danh sách URL. URL chính là vị trí của tuyển tập site, tại đó người quản trị có thể bắt đầu tạo và quản lý các site.

Các tuyển tập site đã xóa sẽ di chuyển tới Thùng Rác của tuyển tập site và được giữ lại trong 93 ngày. Khi bạn xóa một tuyển tập site, bạn sẽ xóa mọi nội dung trong tuyển tập đó, bao gồm:

 • Thư viện và các tệp tài liệu.

 • Danh sách và dữ liệu danh sách.

 • Cài đặt và lịch sử site.

 • Mọi site con và nội dung của site con.

Bạn nên thông báo với chủ sở hữu tuyển tập site và chủ sở hữu site con trước khi xóa tuyển tập site để họ có thể chuyển dữ liệu của mình đến một vị trí khác, đồng thời hãy thông báo với người dùng về thời điểm xóa site. Để xóa site cổ điển:

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng dụng Biểu tượng trông giống như bánh quế và hiển thị nút bấm làm lộ nhiều ô xếp ứng dụng cho vùng chọn. ở góc trên bên trái và chọn Người quản trị để mở Trung tâm quản trị Office 365. (Nếu bạn không nhìn thấy ô Người quản trị nghĩa là bạn không có quyền người quản trị Office 365 trong tổ chức của mình.)

 3. Trong ngăn bên trái, chọn Trung tâm quản trị > SharePoint.

 4. Chọn hộp kiểm bên cạnh một hoặc nhiều tuyển tập site bạn muốn xóa.

 5. Trên tab Tuyển tập site, hãy bấm Xóa.

  Trang Tuyển tập Site đã chọn Xóa
 6. Xác nhận thông tin trong hộp thoại Xóa tuyển tập site, sau đó bấm Xóa.

  Xóa hộp thoại Tuyển tập Site

Đối với site có nhóm Office 365, hãy xóa nhóm để xóa site:

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị toàn cầu hoặc người quản trị SharePoint.

 2. Trong ngăn bên trái, chọn Nhóm > Nhóm.

 3. Chọn hộp kiểm bên cạnh nhóm bạn muốn xóa.

 4. Chọn Xóa.

Xem Thêm

Bật hoặc tắt các tính năng của tuyển tập site

Giới thiệu về các tính năng đa ngôn ngữ

Khôi phục các mục đã xóa từ thùng rác tuyển tập site

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×